HomeSpołeczeństwoWizyta działaczy Fundacji im. Brata Alberta w ZPB

Wizyta działaczy Fundacji im. Brata Alberta w ZPB

Z wizytą w Grodnie przebywała 9 października kilkudziesięcioosobowa grupa działaczy dobroczynnej polskiej Fundacji im. Brata Alberta na czele z jej współzałożycielem i prezesem – księdzem Tadeuszem Isakowiczem-Zaleskim. Jednym z pierwszych miejsc, które odwiedziła delegacja była siedziba Związku Polaków na Białorusi.

Gości w siedzibie ZPB przywitała osobiście prezes organizacji Andżelika Borys, a także kierownictwo działającej w Grodnie Polskiej Szkoły Społecznej im. Króla Stefana Batorego w osobach dyrektor Danuty Karpowicz i nauczycielki Swietłany Timoszko.

Prezes ZPB Andżelika Borys w słowie powitalnym przybliżyła gościom sytuację i okoliczności w jakich działa Związek Polaków na Białorusi. – Dbanie o sprawy polskie i obrona interesów polskiej mniejszości to są główne zadania, które realizujemy, nie dbając o to, czy to się komuś podoba czy nie – mówiła Andżelika Borys. Dodała, że mimo niesprzyjającej Polakom polityce władz białoruskich Związek Polaków w ostatnim okresie umocnił swoją pozycję na wielu płaszczyznach swojej działalności, m.in. w dziedzinie polskiej oświaty. – W Polskiej Szkole Społecznej im. Króla Stefana Batorego, którą prowadzimy w Grodnie, w bieżącym roku szkolnym pobiera naukę ponad tysiąc uczniów – podkreśliła prezes ZPB.

Prezes Fundacji im. Brata Alberta, znany w Polsce duszpasterz, działacz społeczny, literat i publicysta ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, na znak uznania dla dokonań ZPB na ręce Andżeliki Borys przekazał w darze Związkowi Polaków pracę jednego z podopiecznych Fundacji im. Brata Alberta, z wizerunkiem sowy – ptaka będącego symbolem mądrości.

Po wizycie w siedzibie ZPB i Polskiej Szkoły Społecznej im. Króla Stefana Batorego przy ZPB w Grodnie działacze Fundacji im. Brata Alberta zwiedzali gród nad Niemnem i spotykali się z pracownikami Konsulatu Generalnego RP w Grodnie.

Fundacja im. Brata Alberta to polska fundacja z siedzibą w Radwanowicach, której celem jest niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym intelektualnie.

Na terenie Polski Fundacja prowadzi:
4 schroniska dla niepełnosprawnych (Radwanowice, Łódź, Chorzeszów, Toruń);
12 warsztatów terapii zajęciowej (Radwanowice z filią w Czernichowie Lubin, Toruń, Otłoczyn, Sosnowiec, Chrzanów, Libiąż, Kraków, Chełmek z filią w Przeciszowie-Lesie, Jawiszowicach i Oświęcim, Trzebinia oraz dwa we Wrocławiu);
8 świetlic terapeutycznych (Radwanowice, Otłoczyn, Chrzanów, Libiąż, Kraków, Chełmek, Trzebinia, Dąbrowa Górnicza);
środowiskowy dom samopomocy (Toruń);
środowiskowy dom samopomocy „Szymonówka” w Nieszawie;
Integracyjną Szkołę Podstawową w Radwanowicach oraz Niepubliczne Przedszkole Integracyjne w Radwanowicach (we współpracy z Oświatowym Towarzystwem Integracyjnym).

Fundacja obejmuje swoją opieką 900 osób niepełnosprawnych.

Fundacja jest organizatorem koncertów charytatywnych, spotkań integracyjnych, przeglądów teatralno-muzycznych, poświęconych twórczości osób niepełnosprawnych intelektualnie. Organizuje również wystawy poświęcone twórczości artystycznej niepełnosprawnych. Cyklicznie na skalę ogólnopolską Fundacja organizuje Integracyjny Bal Karnawałowy, Festiwal Twórczości Teatralno-Muzycznej Albertiana, Piknik Muzyczny, Integracyjną Pielgrzymkę dla Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin, Mityng Pływacki. Organizowane przedsięwzięcia mają na celu integrację i promowanie tych osób w społeczeństwie.

Znadniemna.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content