HomeOświataWspółpraca młodzieży z Mohylewa i Supraśla (FOTOREPORTAŻ)

Współpraca młodzieży z Mohylewa i Supraśla (FOTOREPORTAŻ)

Grupa młodzieży i nauczycieli z Liceum Plastycznego im. Artura Grottgera w Supraślu w dniach 2-8 czerwca przebywała na ziemi mohylewskiej. Pobyt podlaskiej młodzieży na Białorusi odbył się w ramach kilkuletniej już współpracy Liceum Grottgera ze Szkołą Średnią nr 2 w Mohylewie.

Partnerstwo między szkołami zaczęło się w 2016 roku od podpisania przez kierowników placówek edukacyjnych umowy o współpracy. Porozumienie to zaowocowało wzajemnymi wizytami nauczycieli oraz plenerami z udziałem szkolnej młodzieży.

W roku 2018 przy wsparciu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” i Ministerstwa Edukacji Narodowej RP partnerskie placówki z Supraśla i Mohylewa włączyły się w realizację projektu „Razem dla Edukacji”. W październiku tegoż roku młodzież ze szkoły w Mohylewie gościła na plenerze w Supraślu, uczestnicząc przy okazji w przedsięwzięciu pt. „Niepodległa w obiektywie”, który był realizowany w ramach obchodów 100-lecia Niepodległości Polski.

Kolejna odsłona realizacji projektu „Razem dla Edukacji” nastąpiła w pierwszej dekadzie czerwca bieżącego roku. Tym razem nauczycielki w Średniej Szkole nr 2 w Mohylewie Anastazja Hakiri i Tatiana Jakowlewa przygotowały plener akwarelowy, na który zaprosiły młodzież z Liceum Plastycznego im. Artura Grottgera w Supraślu. Plenerowi towarzyszył bogaty program krajoznawczo-historyczny, dzięki któremu podlaska młodzież miała okazję poznać historię i przyrodę ziemi mohylewskiej.

Prowadzony przez Tatianę Jakowlewą plener akwarelowy oparty był na współpracy ze znanymi artystkami plastykami z Mohylewa Heleną Rogaczową i Ireną Krywicką, które specjalizują się w technice malowania akwarelą.

Pod opieką doświadczonych twórców z Mohylewa młodzież z Supraśla malowała kwiaty, ptaki i pejzaże w rożnych miejscach Mohylewa i okolicach miasta, m.in. w ekologiczno-turystycznym gospodarstwie „Stawy Mikołaja” oraz w Zdrawniewie, miejscowości leżącej obok położonego nad rzeką Dźwiną dworu-muzeum wybitnego rosyjskiego pejzażysty Ilji Jefimowicza Riepina.

Podczas licznych wycieczek młodzież z Supraśla poznawała miejsca związane z życiem Polaków na ziemi mohylewskiej oraz z życiem wybitnych białoruskich artystów. W samym Mohylewie młodzi artyści z Podlasia podziwiali m.in. kościół św. Stanisława, odwiedzili Muzeum Witolda Kajetanowicza Białynickiego-Biruli.

Duże wrażenie zrobiła na uczestnikach pleneru historia życia i twórczości Mikołaja Newrewa, którą mieli okazję poznać w muzeum artysty, mieszczącym się w gospodarstwie agroturystycznym „Stawy Mikołaja”.

Ciekawym doświadczeniem dla młodzieży z Polski stało się zwiedzenie Muzeum ZSRR, w którym wystawione są przedmioty użytku codziennego pokolenia rodziców i dziadków współczesnej młodzieży.

Niezapomniane dla młodych artystów stało się zwiedzanie Muzeum Historii Witebskiej Ludowej Szkoły Artystycznej i odczytany przy tej okazji przez dyrektora tej placówki wykład na temat suprematyzmu oraz relacjami między Markiem Chagallem i Kazimierzem Malewiczem, a także grupą artystów UNOWIS, głoszących zasady Nowej Sztuki. Szczegóły życia Marca Chagalla młodzież miała okazję poznać w domu-muzeum artysty.

Zakończył się plener akwarelowy nad Dźwiną poplenerową wystawą prac młodych artystów z Supraśla. Wernisaż wystawy miał miejsce 8 czerwca w Galerii Szkoły Średniej nr 2 w Mohylewie.

Przedsięwzięcie edukacyjno-artystyczne, jakim stał się pobyt młodzieży z Liceum Plastycznego im. Artura Grottgera w Supraślu na ziemi mohylewskiej zostało zorganizowane przez wiceprezes Stowarzyszenia Nauczycieli Polskich przy Związku Polaków na Białorusi Anastazję Hakiri, nauczycielkę Średniej Szkoły nr 2 w Mohylewie Tatianę Jakowlewą i dyrektor tej placówki Ludmiłę Abramuk przy wsparciu Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Białymstoku.

Zapraszamy do obejrzenie fotorelacji z pobytu młodzieży z Supraśla na ziemi mohylewskiej:

Dla Znadniemna.pl Elżbieta Suchocka i Barbara Sieńczuk z Mohylewa

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content