HomeOświataSpotkanie przedmiotowo-metodyczne dla nauczycieli ze Wschodu w Warszawie

Spotkanie przedmiotowo-metodyczne dla nauczycieli ze Wschodu w Warszawie

Staż przedmiotowo-metodyczny dla trzydziestu dwóch nauczycieli z Białorusi i Ukrainy przeprowadziła w dniach 25-29 maja w Warszawie Fundacja Wolność i Demokracja. W przedsięwzięciu wzięli udział nauczyciele ze szkól społecznych, działających przy oddziałach Związku Polaków na Białorusi  w Brześciu, Mińsku oraz Oszmianie.

Spotkanie inaugurujące staż przedmiotowo-metodyczny

Program stażu przewidywał odbycie przez zaproszonych nauczycieli warsztatów integracyjnych oraz 16 godzin zajęć z doskonalenia kompetencji dydaktyczno-wychowawczych w zakresie polepszenia jakości nauczania przedmiotów, wykładanych w języku polskim. Nauczyciele zapoznali się także z nowoczesnymi metodami i technologiami nauczania.

Zajęcia stały się dla nauczycieli ze Wschodu doskonałą okazją, żeby nauczyć się budować atmosferę, sprzyjającą przyswajaniu przez uczniów wiedzy, czemu ma sprzyjać wykorzystywanie przez pedagoga w swojej pracy elementów gry oraz nowoczesnych technologii. Uczestnikom stażu zostały zaprezentowane przydatne do realizacji dydaktycznych zadań aplikacje do quizów i ćwiczeń, m.in. aplikacje Quizizz oraz Kahoot. Pedagodzy poznali też strony www, zawierające materiały, przydatne do wykorzystywania podczas lekcji, a także platformy edukacyjne, takie, jak Khanacademy (unikatowa metodyka, opracowana przez wybitnego współczesnego amerykańskiego wykładowcę Salmana Khana – red.) oraz Learnetic.

Stażyści układają komiks nauczycielski

W ramach zajęć nauczyciele ze Wschodu przeprowadzili owocne i korzystne dyskusje, dotyczące strategii skutecznego nauczania przedmiotów, wykładanych w języku polskim. Omówili także tajemnice metodyki  oceniania kształtującego (OK), dyskutowali o pracy ze słowem, obrazem oraz dźwiękiem.

Szkolenie odbywało się w reżimie treningu, którego metodykę i program realizowali doświadczeni trenerzy Zofia Domaradzka-Grochowalska oraz Andrzej Pery.

Zajęcie prowadzi Zofia Domaradzka-Grochowalska

Podczas zajęć z Andrzejem Perym

Przez dwa dni nauczyciele z Białorusi i Ukrainy mieli okazję zapoznać się z pracą kolegów w szkołach podstawowych, liceach oraz przedszkolach Warszawy.  Uczestniczyli też w warsztacie pt. „Uczniowie trudni i nadpobudliwi w szkole – procedury postępowania z dzieckiem, sprawiającym trudności wychowawcze i adaptacyjne – polskie doświadczenia”.

Odbyła się również wizyta uczestników stażu w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej  Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, będącej najlepszym publicznym ośrodkiem, świadczącym profesjonalną pomoc psychologiczną dla rodzin. Nauczyciele odwiedzili także Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Podczas wizytacji jednej z warszawskich szkół nauczyciele ze Wschodu przekonali się, że zajęcia wcale nie muszą być nudne dla uczniów

W niedzielę wieczorem, 26 maja, wycieczkę po zakątkach Krakowskiego Przedmieścia przeprowadził dla stażystów z Białorusi i Ukrainy prezes Fundacji Wolność i Demokracja Robert Czyżewski.  Przewodnik opowiedział przy tym mało znane fakty z historii Warszawy.

Prezes Fundacji Wolność i Demokracja Robert Czyżewski oprowadza stażystów po Krakowskim Przedmieściu

W ramach stażu jego uczestnicy mieli także okazję odwiedzić Teatr Capitol, a podczas Dnia Saskiej Kępy – wysłuchali koncertu znanej polskiej piosenkarki Kayah.

Staż przedmiotowo-metodyczny dla trzydziestu dwóch nauczycieli z Białorusi i Ukrainy został zrealizowany w ramach projektu dofinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej RP. Kierownikiem i koordynatorem projektu była członkini Zarządu Fundacji Wolność i Demokracja Lilia Luboniewicz.

Paulina Juckiewicz z Warszawy

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content