HomeOświataZakończenie roku szkolnego i Dzień Dziecka w ZPB (ZDJĘCIA)

Zakończenie roku szkolnego i Dzień Dziecka w ZPB (ZDJĘCIA)

Ponad tysiąc dzieci, uczących się języka polskiego, wzięło udział w uroczystościach, zorganizowanych w Grodnie przez Związek Polaków na Białorusi, z okazji zakończenia roku szkolnego i Dnia Dziecka.

Zdjęcie pamiątkowe tegorocznych maturzystów Polskiej Szkoły Społecznej im. Króla Stefana Batorego przy ZPB w Grodnie („Batorówki”)

Liczba zaangażowanych w obchody dzieci sprawiła, że uroczystości odbywały się w trzy etapy.

Apel szkolny uczniów „Batorówki” w klasach starszych i maturalnych

Jako pierwsi zakończenie roku szkolnego uroczyście świętowali w piątek, 24 maja, uczniowie klas maturalnych i przedmaturalnych Polskiej Szkoły Społecznej im. Króla Stefana Batorego przy ZPB w Grodnie („Batorówki”). W tym roku mury „Batorówki” opuściło 92 absolwentów. Pożegnać się z nimi do auli szkoły przybyli prezes ZPB Andżelika Borys, konsul RP w Konsulacie Generalnym RP w Grodnie Andrzej Raczkowski, a także w pełnym składzie grono nauczycielskie placówki na czele z po. dyrektora Swietłaną Timoszko.

Swietłana Timoszko, po. dyrektora Polskiej Szkoły Społecznej im. Króla Stefana Batorego przy ZPB w Grodnie („Batorówki”)

Żegnając maturzystów Swietłana Timoszko życzyła swoim podopiecznym pomyślnego zdania egzaminów maturalnych w szkołach publicznych, do których oni uczęszczają na co dzień, podjęcia wymarzonych studiów w Polsce oraz udanych wakacji. Z uczniami klas przedmaturalnych pani dyrektor pożegnała się do września, wyrażając przekonanie, że po solidnym wakacyjnym wypoczynku przyszłoroczni maturzyści w pełnym, a może nawet poszerzonym, składzie wrócą do szkoły, którą zdążyli polubić, aby kontynuować naukę i przygotowywać się do matury i studiów na polskich uczelniach.

– Nauka w tej szkole stała się niesamowitym przeżyciem nie tylko dla naszych dzieci, lecz także dla nas – mówiła w imieniu rodziców przedstawicielka Komitetu Rodzicielskiego „Batorówki”.

Konsul RP Andrzej Raczkowski

Doskonałego wyboru placówki edukacyjnej dla ich pociech gratulował rodzicom konsul RP Andrzej Raczkowski. Dyplomata podkreślił, że nauka języka polskiego, polskiej historii i kultury stała się dla uczniów „Batorówki” przepustką do systemu wartości, w którym szczególne miejsce zajmują tradycje demokracji, poszanowania praw człowieka oraz miłości do Ojczyzny. Andrzej Raczkowski wyraził przekonanie, że z otrzymanym zasobem wiedzy o Polsce, większość absolwentów „Batorówki ” bez problemów podejmie studia w Polsce. Przedstawiciel polskiej placówki konsularnej w Grodnie w swoim przemówieniu w sposób szczególny odnotował rolę kierownictwa ZPB i prezes Andżeliki Borys w tworzeniu przestrzeni oraz klimatu, sprzyjającego pielęgnowaniu w „Batorówce” polskich tradycji i wartości.

Prezes ZPB Andżelika Borys

Andżelika Borys z kolei dziękowała nauczycielom „Batorówki” i ich uczniom za aktywny udział w przedsięwzięciach, organizowanych przez Związek Polaków na Białorusi: koncertach, festiwalach, objazdach po miejscach pamięci narodowej itp. – Opuszczając szkołę nie zapominajcie nigdy o tym, że jesteście Polakami i należycie do Narodu Polskiego! – mówiła Andżelika Borys, podkreślając, że zaszczepienie polskości młodemu pokoleniu, mieszkających na Białorusi Polaków, jest główną misją prowadzonej przez ZPB w Grodnie Polskiej Szkoły Społecznej im. Króla Stefana Batorego.

Podczas uroczystości nie obeszło się bezpodziękowań i ciepłych słów wypowiedzianych pod adresem nauczycieli przez samych uczniów. A na znak wdzięczności za naukę maturzyści oraz uczniowie klas przedmaturalnych przygotowali dla zgromadzonych w auli gości program artystyczny, którym udowodnili, że na zajęciach w „Batorówce” nie tylko nauczyli się polskiego języka, lecz także przyswoili najlepsze wzorce i standardy polskiej kultury.

Grono pedagogiczne „Batorówki”

Apel szkolny uczniów „Batorówki” w klasach 2-9

Uczniowie „Batorówki”, kończący klasy od 2 do 9, spotkali się na kończącym rok szkolny apelu w sobotę – 25 maja.

Konsul generalny RP w Grodnie Jarosław Książek

Podobnie, jak ich starsi koledzy przygotowali oni dla swoich pedagogów, rodziców oraz przybyłych na uroczystość gości przepiękny program artystyczny. Uroczystość zaszczycił obecnością sam konsul generalny RP w Grodnie Jarosław Książek z małżonką Elżbietą. – Macie wspaniałych wymagających nauczycieli – przekonywał uczniów dyplomata, dziękując gronu pedagogicznemu za to, ze tworzą wspaniały zespół, potrafiący nie tylko uczyć, lecz także odnajdywać i rozwijać w uczniach ukryte talenty.

Prezes ZPB Andżelika Borys

Obecna na pożegnaniu uczniów „Batorówki” na okres wakacji letnich prezes ZPB Andżelika Borys przypomniała, że sukcesy szkoły i jej uczniów nie byłyby możliwe bez wsparcia ze strony Państwa Polskiego, Senatu RP i Rządu RP. – Na ręce przedstawiciela Polski w Grodnie konsula generalnego Jarosława Książka składam podziękowanie polskim władzom i instytucjom, wspierającym nas w szerzeniu na Białorusi nauczania polskiego języka, kultury i historii – oświadczyła szefowa ZPB.

Anna Mieniuk, metodyk-konsultant, skierowana do „Batorówki” przez Ministerstwo Edukacji Narodowej RP

Głos w imieniu nauczycieli zabrała metodyk-konsultant Anna Mieniuk, skierowana do „Batorówki” przez Ministerstwo Edukacji Narodowej RP. Pani metodyk zaznaczyła, że „Batorówka” jako szkoła bardzo wiele zawdzięcza nieustannemu wsparciu ze Strony Zarządu Głównego Związku Polaków na Białorusi i osobiście prezes ZPB Andżeliki Borys. W swoim przemówieniu Anna Mieniuk wyraziła podziękowanie także kierowniczce zespołu „Akwarele” Natalii Łojko za to, że uczniowie szkoły w jej osobie mogą zawsze liczyć na fachowe przygotowanie występów artystycznych, a zespół „Akwarele” dzięki pani Natalii stał się artystyczną wizytówką „Batorówki”.

Dzień Dziecka

Przemawia Swietłana Timoszko, po. dyrektora Polskiej Szkoły Społecznej im. Króla Stefana Batorego przy ZPB w Grodnie („Batorówki”). Po lewej – Irena Denisiewicz, nauczyciel języka polskiego

Po kończącym rok szkolny apelu uczniów „Batorówki” w szkolnej auli odbyła się tradycyjnie organizowana przez ZPB uroczystość z okazji Dnia Dziecka, na którą zapraszane są dzieci z ośrodków nauczania języka polskiego z całego obwodu grodzieńskiego.

Przemawia konsul generalny RP w Grodnie Jarosław Książek

W tym roku na uroczystość zaproszonych zostało po dziesięciu uczniów z kilkudziesięciu miejscowości rozsianych po obwodzie grodzieńskim. Warunkiem znalezienia się ucznia w gronie zaproszonych na Dzień Dziecka były doskonałe wyniki w nauce języka polskiego. Ogółem z całego obwodu grodzieńskiego na Dzień Dziecka do Grodna przybyło około pięciuset prymusów z Lidy, Werenowa, Wołkowyska Słonimia, Oszmian oraz wielu innych miejscowości.

Dzieciaki miały okazję zademonstrować wypełniającej aulę po brzegi publiczności swoje talenty artystyczne i osiągnięcia w zakresie znajomości języka polskiego, recytując wiersze polskich poetów oraz śpiewając polskie piosenki.

Gośćmi uroczystości z okazji Dnia Dziecka, zorganizowanej przez ZPB w Grodnie byli: konsul generalny RP w Grodnie Jarosław Książek z małżonką Elżbietą oraz prezes ZPB Andżelika Borys.

Znadniemna.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content