HomeReligiaMSW wycofało się z przyjmowania opłat za procesje religijne i pielgrzymki

MSW wycofało się z przyjmowania opłat za procesje religijne i pielgrzymki

Konferencja Biskupów Katolickich Białorusi otrzymała dzisiaj, 20 maja, odpowiedź ministra spraw wewnętrznych Białorusi Igora Szuniewicza w sprawie opłat za usługi ochroniarskie milicji, świadczone w trakcie masowych przedsięwzięć, m.in. pielgrzymek i procesji religijnych.

Foto ilustracyjne, fot.: Dzmitryj Puchalski

Urzędnik zapewnił, że opłaty nie będą obowiązywać, jeśli pielgrzymki, procesje i inne przedsięwzięcia będą nosiły charakter stricte religijny.

Przypomnijmy, że 24 stycznia Rada Ministrów Republiki Białorusi przyjęła uchwałę nr 49 „O zatwierdzeniu Regulaminu o trybie opłacania usług, dotyczących ochrony porządku publicznego, świadczonych przez organy spraw wewnętrznych, wydatków, związanych z obsługą medyczną, porządkowaniem terenu po przeprowadzeniu na nim przedsięwzięć masowych”.

Konferencja Biskupów Katolickich Białorusi zwróciła się do Rady Ministrów z pytaniem, czy uchwała ta dotyczy również przedsięwzięć masowych o charakterze religijnym – procesji, pielgrzymek i innych obrzędów oraz ceremonii z udziałem wiernych.

W odpowiedzi rządowej, podpisanej 15 maja przez ministra spraw wewnętrznych republiki Białorusi Igora Szuniewicza, jest powiedziane, że wspomniana uchwała nie dotyczy przedsięwzięć religijnych.

W liście ministra wytłumaczone jest, że ma się na myśli wszystkie przedsięwzięcia religijne, które odbywają się w świątyniach oraz na terenach, które do nich się odnoszą, i w innych miejscach, udostępnionych instytucjom religijnym do realizacji tych celów, w miejscach pielgrzymek, na cmentarzach, w krematoriach, bądź miejscach, uzgodnionych z lokalnymi organami władzy.

Według ministra, w ten sposób przepisy ustawodawstwa w wystarczającym stopniu zapewniają warunki do organizowania i przeprowadzania różnego rodzaju przedsięwzięć religijnych.

 Znadniemna.pl za Catholic.by

No comments

Skomentuj

Skip to content