HomeSpołeczeństwoObchody świąt majowych w ZPB (dzień drugi – Lida, FOTOREPORTAŻ)

Obchody świąt majowych w ZPB (dzień drugi – Lida, FOTOREPORTAŻ)

W niedzielę, 12 maja, w drugim dniu pobytu na Białorusi z okazji organizowanych przez ZPB obchodów Dnia Polonii i Polaków za Granicą oraz Święta Konstytucji 3 Maja i Dnia Flagi RP, wysłannik Pary Prezydenckiej RP, minister Adam Kwiatkowski i senator RP Andrzej Pająk z delegacją odwiedzili Odział ZPB w Lidzie.

Wizytę w drugim co do wielkości mieście obwodu grodzieńskiego, na połowę zamieszkałym przez Polaków, poprzedziło odwiedzenie przez gości z Warszawy Starych Wasiliszek – małej ojczyzny legendarnego polskiego muzyka Czesława Niemena. Po krótkim pobycie w Domu-muzeum jednej z największych gwiazd muzyki estradowej XX stulecia i wpisaniu się przez ministra Kwiatkowskiego do muzealnej Księgi Gości, delegacja udała się na cmentarz w Krupowie koło majątku Sukurcze, należącego niegdyś do rodziny jednego z największych polskich bohaterów z okresu II wojny światowej, rotmistrza Witolda Pileckiego.

Na cmentarzu parafialnym w Krupowie znajdują się groby członków rodziny Pileckich, na których minister Kwiatkowski, senator Pająk, osoby im towarzyszące i miejscowi Polacy oddali hołd pamięci patriotycznej rodzinie Pileckich i najbardziej zasłużonemu jej przedstawicielowi – Witoldowi Pileckiemu. O historii rodziny Pileckich i przodkach legendarnego rotmistrza, pochowanych na cmentarzu w Krupowie, opowiedziała gościom opiekująca się grobami rodziny Pileckich działaczka Związku Polaków, prezes Oddziału ZPB na osiedlu „Mołodiożnyj” w Lidzie Swietłana Worono.

Kolejnym punktem programu pobytu delegacji z Warszawy w Lidzie było składanie wiązanki kwiatów od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy na Cmentarzu Lotników w Lidzie. Na tej kwaterze spoczywają polegli w 1939 roku oficerowie i żołnierze stacjonujących przed wojną w Lidzie 11. oraz 5. Pułków Lotnictwa Wojska Polskiego II RP.

Z cmentarza delegacja udała się do Lidzkiej Fary, w której ksiądz proboszcz Włodzimierz Hulaj celebrował Mszę świętą w intencji Polski i Polaków, mieszkających w Ojczyźnie i poza jej granicami. Na pamiątkę o wspólnej modlitwie w tak szlachetnej intencji minister Adam Kwiatkowski wręczył księdzu proboszczowi Włodzimierzowi Hulajowi w darze od Kancelarii Prezydenta RP pozłacaną patenę (naczynie liturgiczne, na którym kładzie się konsekrowaną hostię – red.). Po nabożeństwie w intencji Polski i Polaków wierni wypełniający po brzegi Lidzką Farę odśpiewali popularną pieśń religijną „Z dawna Polski Tyś Królową Maryjo!”

Kolejną spektakularną manifestacją polskiego patriotyzmu mieszkańców Lidy stało się powitanie ministra Adama Kwiatkowskiego, senatora Andrzeja Pająka i osób im towarzyszących przed siedzibą Oddziału ZPB w Lidzie. Tutaj na wysokich gości z chlebem i solą czekała około 200-osobowa grupa lidzkich Polaków, trzymających przed sobą kilkunastometrową polską flagę.

Po wzruszającym powitaniu prezes Oddziału ZPB w Lidzie Irena Biernacka zaprosiła gości do siedziby, w której odbyła się patriotyczna uroczystość, przygotowana przez uczniów Szkoły Społecznej, działającej przy miejscowym oddziale Związku Polaków oraz przez polskich działaczy Lidy.

Przemawiając do lidzkich Polaków minister Adam Kwiatkowski podkreślił, że wiele słyszał o Lidzie, jej wspaniałych mieszkańcach i zakorzenionym w nich polskim patriotyzmie. – Cieszę się, że mam okazję przekonać się osobiście, iż wszystko, co dobrego o was słyszałem, jest prawdą! – mówił prezydencki minister, obiecując, że w szczegółach opowie o tym, co widział i słyszał podczas wizyty w Grodnie i w Lidzie zarówno Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie, jak i małżonce Głowy Państwa – Agacie Kornhauser-Dudzie.

Korzystając z okazji minister Adam Kwiatkowski pozdrowił w imieniu Pary Prezydenckiej Polaków Lidy, którzy już mieli okazję odwiedzić Pałac Prezydencki w Warszawie oraz Belweder, zapewniając, że drzwi siedziby Głowy Państwa Polskiego są dla rodaków z Białorusi zawsze otwarte. – Nasze spotkania z rodakami z Białorusi są tak częste, że trudno sobie wyobrazić, że mogłyby być jeszcze częstsze. Tym nie mniej życzę wam i nam abyśmy się spotykali jak najczęściej – powiedział wysoki gość.
Wzruszającą mowę na cześć rodaków mieszkających i działających na Białorusi wygłosił przed rodakami w Lidzie także senator RP Andrzej Pająk. Zapewnił, że właśnie wśród Polaków na Kresach najmocniej odczuwa, czym jest autentyczny polski patriotyzm i miłość do Polski.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wizyty prezydenckiego ministra Adama Kwiatkowskiego, senatora RP Andrzeja Pająka, towarzyszącej im delegacji współpracowników i ekipy polskich dyplomatów oraz działaczy ZPB w Starych Wasiliszkach, Krupowie i Lidzie:

Przed kościołem w Starych Wasiliszkach, w którym śpiewał Czesław Niemen: senator RP Andrzej Pająk, prezydencki minister Adam Kwiatkowski i ambasador RP na Białorusi Artur Michalski

Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, minister Adam Kwiatkowski dokonuje wpisu w Księdze Gości Domu-muzeum Czesława Niemena w Starych Wasiliszkach

Kościół pw. Św. Trójcy w Krupowie

Obraz Św. Antoniego, namalowany przez Witolda Pileckiego

Minister Adam Kwiatkowski składa wiązankę kwiatów od Prezydenta RP Andrzeja Dudy na grobie rodziny Pileckich

Delegacja przybyła na Cmentarz Lotników w Lidzie

Podczas Mszy św. w Lidzkiej Farze

Przemawia minister Adam Kwiatkowski

Minister Adam Kwiatkowski wręcza księdzu proboszczowi Włodzimierzowi Hulajowi w darze od Kancelarii Prezydenta RP pozłacaną patenę

Powitanie delegacji z Warszawy przed siedzibą Oddziału ZPB w Lidzie

 

Prezes Oddziału ZPB w Lidzie Irena Biernacka oprowadza gości po siedzibie

Prezes ZPB Andżelika Borys przedstawia dostojnych gości

Przemawia prezes ZPB Andżelika Borys

Prezes Oddziału ZPB w Lidzie Irena Biernacka opowiada o działalności oddziału

Przemawia minister Adam Kwiatkowski

Przemawia senator RP Andrzej Pająk

Znadniemna.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content