HomeOświataStudiuj w samym sercu Krakowa!

Studiuj w samym sercu Krakowa!

Publikujemy ofertę edukacyjną dla obcokrajowców, proponowaną przez Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie planuje od roku akademickiego 2019/2020 podjąć się realizacji międzynarodowego programu studiów, otwierając w ramach cyklu magisterskiego specjalność „Filozofia i chrześcijaństwo a świat współczesny” (dwuletnie studia magisterskie dla osób z tytułem licencjata lub magistra).

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej i jest adresowany przede wszystkim do obywateli nie posiadających obywatelstwa polskiego, a pochodzących głównie z Ukrainy, Rosji, Białorusi, Litwy, Łotwy, Estonii i innych państw, stanowiących wcześniej integralną część Związku Radzieckiego.

W trakcie studiów uczestnicy będą mieli okazję rozwijać swoje zainteresowania oraz zdobywać kompetencje w zakresie filozofii, podejmując przy tym problematykę współczesnej myśli chrześcijańskiej w relacji do filozofii, nauk matematyczno-przyrodniczych oraz szeroko rozumianej humanistyki.

Program studiów prowadzonych w językach rosyjskim i polskim obejmuje nie tylko wykłady i ćwiczenia, ale również zajęcia, których celem będzie doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem polskim. Ponadto uwzględniono bogatą ofertę zajęć integracyjnych. Podjęcie studiów na kierunku filozofia o specjalności „Filozofia i chrześcijaństwo a świat współczesny” jest poprzedzone uczestnictwem w szkole letniej (w dniach 11.09 – 1.10.2019), w trakcie której przewidziano:

  • zajęcia z języka polskiego: rozwijanie sprawności językowych, kompetencji gramatycznych, leksykalnych, ortograficznych i fonologicznych; umiejętności redagowania i analizy tekstów.
  • zajęcia integracyjno-kulturowe: integracja studentów polskich i zagranicznych, poznanie i doskonalenie znajomości historii, literatury i kultury polskiej, poznanie miasta i uczelni, przygotowanie praktyczne do studiowania w Polsce. Wydział Filozoficzny UPJPII należy do najlepszych ośrodków naukowych w Polsce.

Nasi studenci mają okazję włączyć się w bogatą tradycję filozoficznego namysłu nad otaczającą nas rzeczywistością. Zależy nam na tym, aby uprawiać filozofię w duchu wolności poszukiwań oraz respektowania najnowszych osiągnięć nauk. Uważamy, iż szczególnie cenna jest filozofia otwarta na prawdę, dobro i piękno, skłonna do krytycznego namysłu nad przekonaniami każdego człowieka i każdej kultury, nie stroniąca przy tym od dialogu ze światem współczesnym. Realizujemy w ten sposób wskazania naszego Patrona – Jana Pawła II. Jako Metropolita Krakowa był on równocześnie jedną z tych osób, które odegrały kluczową rolę w powstaniu naszego Wydziału w ubiegłym stuleciu.

Naszym studentom zapewniamy bardzo dobre warunki rozwoju. Przygotowana przez nas oferta dydaktyczna jest dostosowana do wyzwań i potrzeb współczesnej kultury. Zajęcia będą prowadzone zarówno przez pracowników Wydziału Filozoficznego UPJPII, jak i przez kompetentnych naukowców z zagranicy, przygotowanych do pracy w środowisku międzynarodowym. Wykładowcy spoza Polski poprowadzą blisko 500 godzin zajęć dydaktycznych. Program studiów został opracowany w taki sposób, aby ułatwić naszym studentom wejście na rynek pracy tuż po zakończeniu kształcenia.

W ramach projektu zapewnione są środki na zakwaterowanie i utrzymanie studentów cudzoziemców na terenie Polski w okresie związanym bezpośrednio z przebiegiem cyklu kształcenia. Liczba miejsc jest ograniczona – przewidujemy otworzyć dwuletnie studia magisterskie dla 25 osób, z czego 20 miejsc przeznaczono dla kandydatów nie będących obywatelami Polski. Rekrutacja jest zaplanowana tylko dla roku akademickiego 2019/2020.

Więcej informacji na temat procedury rekrutacyjnej oraz działalności Wydziału Filozoficznego UPJPII znaleźć można na stronie internetowej uczelni pod adresami: filozofiaue.upjp2.edu.pl oraz rekrutacja.upjp2.edu.pl

Zachęcamy do zapoznania się z naszą propozycją edukacyjną oraz uprzejmie prosimy o przekazanie informacji o planowanej rekrutacji osobom zainteresowanym.

Wszelkie pytania związane ze studiami można kierować na adres: [email protected]

Łączę wyrazy szacunku,

Ks. prof. UPJPII dr hab. Jarosław Jagiełło Dziekan Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie dla Znadniemna.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content