HomeOświataOtwarto nabór w Programie Stypendialnym im. Stefana Banacha

Otwarto nabór w Programie Stypendialnym im. Stefana Banacha

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków w Programie Stypendialnym im. Stefana Banacha na rok akademicki 2019-2020. Oferta stypendialna  jest skierowana m.in. do obywateli Białorusi.

Program Stypendialny im. Banacha jest wspólną inicjatywą stypendialną Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, realizowaną w ramach polskiej pomocy rozwojowej. Celem Programu jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego następujących krajów: Białoruś, Ukraina, Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Mołdawia, Kazachstan, Kirgistan, Uzbekistan, Tadżykistan, Turkmenistan, a także państw Bałkanów Zachodnich: Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Kosowo, Macedonia i Serbia poprzez podnoszenie poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych obywateli tych państw.

Stefan Banach – ceniony polski matematyk, współtwórca lwowskiej szkoły matematycznej i działu matematyki zwanego analizą funkcjonalną. Był autorem ponad 60 prac naukowych i twórcą wielu twierdzeń matematycznych o fundamentalnym znaczeniu. Od 2013 roku rząd polski oferuje zagranicznym studentom stypendium imienia tego wybitnego polskiego naukowca.

Program umożliwia:

  • podejmowanie i odbywanie studiów II stopnia ze stypendium (w dziedzinie nauk: inżynieryjno-technicznych, rolniczych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych),
  • zwolnienie z opłat za kształcenie na uczelniach publicznych,
  • odbycie miesięcznego kursu językowo-adaptacyjny lub rocznego kursu przygotowawczego.

Kandydaci samodzielnie dokonują wyboru uczelni i kierunku studiów, na którym chcą podjąć naukę spośród oferty edukacyjnej polskich publicznych szkół wyższych. Celem kursów jest pogłębienie znajomości języka polskiego i wiedzy o polskiej historii i kulturze, w przypadku kursu przygotowawczego – także wiedzy z przedmiotów kierunkowych związanych z tokiem przyszłych studiów. Koszty kursów oraz stypendiów w trakcie trwania kursu będą pokrywane także przez NAWA w ramach budżetu programów stypendialnych. Językiem wykładowym w ramach Programu jest język polski. Ostateczne decyzje o przyjęciu kandydatów na studia podejmują uczelnie.

Do kogo skierowany jest Program?

Oferta stypendialna skierowana jest w pierwszej kolejności do obywateli państw wskazanych w Planie współpracy rozwojowej w 2019 r. jako priorytetowe dla Programu tj.: Białoruś, Ukraina, Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Mołdawia, Kazachstan, Kirgistan, Uzbekistan, Tadżykistan, Turkmenistan, a także następujących krajów Bałkanów Zachodnich: Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Kosowo, Macedonia i Serbia.

Jaki jest harmonogram naboru?

Regulamin oraz szczegółowe informacje i dokumenty znajdują się tutaj.

Aplikację do Programu można złożyć pod tym linkiem.

 Znadniemna.pl za nawa.gov.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content