HomeOświataW Konsulacie Generalnym RP w Grodnie wręczono medale Komisji Edukacji Narodowej

W Konsulacie Generalnym RP w Grodnie wręczono medale Komisji Edukacji Narodowej

Medale Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania zostały przyznane w tym roku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej RP dziesięciu nauczycielom z Białorusi. O odznaczenia dla pedagogów wnioskowały Związek Polaków na Białorusi i Polska Macierz Szkolna.

Uroczystość wręczenia medali odbyła się w Konsulacie Generalnym RP w Grodnie 7 marca, czyli dzień przed Świętem Kobiet. W imieniu szefowej MEN RP Anny Zalewskiej odznaczenia wręczył konsul generalny RP w Grodnie Jarosław Książek. Jak zaznaczył wysokie odznaczenia resortowe MEN RP nauczyciele języka polskiego na Białorusi otrzymali w podzięce „za zasługi dla oświaty i wychowania” polskiej młodzieży z Kresów Wschodnich.

Przemawia konsul generalny RP w Grodnie Jarosław Książek

Szef placówki konsularnej Jarosław Książek, dziękując nauczycielom za trud wkładany przez nich w nauczanie dzieci i młodzieży, deklarował otwartość i gotowość do współpracy oraz wspierania ośrodków nauczania i pedagogów ze strony Konsulatu Generalnego RP w Grodnie. Przemawiając, podkreślił rolę Związku Polaków na Białorusi w szerzeniu polskiej edukacji mimo tego, że organizacja ta działa w niesłychanie trudnych warunkach. – Im dłużej jestem w Grodnie, tym bardziej jestem przekonany, że stanowicie sól tej ziemi. Bez was, pani prezes Andżelika Borys, bez pani kolegów i koleżanek ta działalność byłaby niepewna. Będziemy Was wspierać i pomagać – oznajmił dyplomata.

Andżelika Borys, prezes ZPB

Andżelika Borys, prezes Związku Polaków na Białorusi podkreśliła z kolei zasługi odznaczonych, ich oddanie dla oświaty polskiej na Białorusi i aktywną działalność na rzecz przyswajania przez dzieci i młodzież polskiej historii, kultury i tradycji. – Bez was, drodzy nauczyciele, nie byłoby na Białorusi polskiej oświaty. Jesteście ambasadorami języka polskiego, ludźmi niezwykle zasłużonymi dla polskości. Zawsze możecie liczyć na wsparcie ze strony Związku Polaków – powiedziała prezes największej organizacji polskiej mniejszości na Białorusi.

Teresa Kryszyń, wiceprezes Polskiej Macierzy Szkolnej

Teresa Kryszyń, wiceprezes PMS, w swoim wystąpieniu podziękowała nauczycielom za ciężki trud oraz życzyła im wiele zdrowia i nowych pomysłów. – Dołączyliście do grona ponad stu odznaczonych już wcześniej nauczycieli. Ta nagroda na Białorusi jest przyznawana bowiem od 1998 roku. Uważam, że grono odznaczonych nią mogłoby być większe, gdyż na Białorusi każdy nauczyciel, uczący języka polskiego zasługuje na to wyróżnienie. Walczymy nie tylko o to, żeby mieć podręczniki, ale przede wszystkim walczymy o to, żeby móc uczyć języka polskiego – podkreśliła Teresa Kryszyń.

W tym roku medale KEN, na wniosek Związku Polaków na Białorusi i Polskiej Macierzy Szkolnej, minister Anna Zalewska nadała dziesięciu nauczycielom języka polskiego na Białorusi. W gronie odznaczonych znaleźli się: Aleksandra Korec i Irena Malafiejewa z Porzecza, Natalia Rakowicz z Brześcia, Ada Szachniuk z Baranowicz, Danuta Karpowicz, Swietłana Timoszko, Halina Cieriebiej i Grażyna Czygier z Grodna, Maria Tołoczko z Nowogródka oraz Swietłana Danilczyk ze Słonimia.

Konsul generalny RP w Grodnie Jarosław Książek dekoruje Grażynę Czygier, nauczycielkę języka polskiego

Konsul generalny RP w Grodnie Jarosław Książek dekoruje Danutę Karpowicz, nauczycielkę języka polskiego

Konsul generalny RP w Grodnie Jarosław Książek dekoruje Swietłanę Danilczyk, nauczycielkę języka polskiego

Konsul generalny RP w Grodnie Jarosław Książek dekoruje Natalię Rakowicz, nauczycielkę języka polskiego

Konsul generalny RP w Grodnie Jarosław Książek dekoruje Adę Szachniuk, nauczycielkę języka polskiego

Konsul generalny RP w Grodnie Jarosław Książek dekoruje Swietłanę Timoszko, nauczycielkę języka polskiego

Konsul generalny RP w Grodnie Jarosław Książek dekoruje Marię Tołoczko, nauczycielkę języka polskiego

Konsul generalny RP w Grodnie Jarosław Książek dekoruje Halinę Cieriebiej, nauczycielkę języka polskiego

Irena Biernacka, prezes Oddziału ZPB w Lidzie odbiera w darze od placówki konsularnej książki dla Polskiej Szkoły Społecznej przy ZPB w Lidzie

Maria Tiszkowska, prezes Oddziału ZPB w Wołkowysku odbiera w darze od placówki konsularnej książki dla Polskiej Szkoły Społecznej przy ZPB w Wołkowysku

Prezes ZPB Andżelika Borys gratuluje Irenie Małafiejewej wysokiego odznaczenia

Danuta Karpowicz, nauczycielka języka polskiego w Polskiej Szkole Społecznej im. Króla Stefana Batorego przy ZPB w Grodnie i dyrektor tej placówki Swietłana Timoszko

Według szacunków ZPB na Białorusi języka polskiego uczy się obecnie około 13 tys. osób. Większość z nich pobiera naukę w pozapaństwowym systemie oświatowym, czyli w szkołach społecznych, szkółkach parafialnych oraz na zajęciach prywatnych. Związek Polaków wspiera ponad 130 takich ośrodków nauczania i około 150 pracujących w nich pedagogów.

Znadniemna.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content