HomeOświataJak studentowi zza granicy zalegalizować się w Polsce – oficjalny poradnik

Jak studentowi zza granicy zalegalizować się w Polsce – oficjalny poradnik

Urząd do Spraw Cudzoziemców przygotował poradnik dla uczelni i studentów zagranicznych chcących studiować w Polsce. Chodzi o wyjaśnienie kwestii legalizacji pobytu w celu studiów. Poradnik można pobrać tutaj.

Publikacja nosi tytuł „Proces legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu kształcenia się na studiach”. Jak wyjaśnił rzecznik prasowy UdSC Jakub Dudziak materiał jest adresowany do pracowników uczelni, którzy zajmują się rekrutacją i obsługą studentów zagranicznych, ale może być również pomocny dla cudzoziemców, którzy rozpoczynają lub kontynuują studia w Polsce. Poradnik można pobrać ze strony UdSC – w zakładce „do pobrania”.

„Publikacja poświęcona jest aspektom prawnym i praktycznym legalizacji pobytu cudzoziemców z państw trzecich oraz obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin. Dotyczy osób podejmujących lub kontynuujących studia pierwszego i drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie i doktoranckie, w tym także w formie niestacjonarnej” – wyjaśnia Dudziak.

Rzecznik UdSC poinformował, że poradnik podzielono na trzy części dotyczące: zezwoleń na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach stacjonarnych, zezwoleń na pobyt czasowy w celu pobierania nauki na studiach niestacjonarnych oraz rejestracji pobytu obywateli UE i członków ich rodzin w celu kształcenia się na studiach.

„Każdy rozdział zawiera dokładny opis procedury, wymogi jakie należy spełnić, przepisy regulujące dane postępowanie oraz +listę kontrolną+ czynności, które należy zrealizować. Ponadto, w poradniku można znaleźć przydatne źródła informacji, dane kontaktowe Urzędu do Spraw Cudzoziemców i wydziałów spraw cudzoziemców urzędów wojewódzkich oraz najważniejsze fragmenty regulacji prawnych” – poinformował UdSC.

Urząd zapowiedział, że poradnik – w przypadku zmiany przepisów – będzie aktualizowany.

Jak przypomniał UdSC cudzoziemcy chcący przedłużyć swój pobyt w Polsce w związku z podjęciem studiów składają w urzędach wojewódzkich wnioski o zezwolenia na pobyt. Obywatele UE oraz członkowie ich rodzin mają natomiast obowiązek rejestracji pobytu trwającego powyżej 3 miesięcy. W ubiegłym roku wnioski o zezwolenia na pobyt czasowy w związku ze studiami złożyło 14,3 tys. cudzoziemców, w tym 6,2 tys. obywateli Ukrainy.

Poradnik przygotowany przez UdSC powstał w ramach projektu współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Znadniemna.pl za PAP/Marcin Chomiuk

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content