HomeSpołeczeństwoPrzejście graniczne w Kuźnicy będzie rozbudowane – wojewoda podlaski podpisał umowę

Przejście graniczne w Kuźnicy będzie rozbudowane – wojewoda podlaski podpisał umowę

Blisko 18,5 mln zł będzie kosztowała rozbudowa i modernizacja drogowego przejścia granicznego z Białorusią w Kuźnicy. Głównym efektem ma być poprawa przepustowości tego przejścia o nawet 70 proc., większe bezpieczeństwo odpraw, krótsze kolejki w newralgicznych okresach roku.

Wojewoda podlaski podpisuje umowę. Fot.: Wojciech Szubzda

Umowy z dwoma wybranymi w przetargach firmami, które będą realizować te prace – PREiB MIPA oraz Centrum Informatyki ZETO SA – podpisał we wtorek w Kuźnicy wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele ministerstwa inwestycji i rozwoju, służby graniczne.

Przemawia wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. Fot.: Wojciech Szubzda

Prace mają się zakończyć w 2020 r.

Umowy z dwoma wybranymi w przetargach firmami, które będą realizować te prace – PREiB MIPA oraz Centrum Informatyki ZETO SA – podpisał we wtorek (12.02) w Kuźnicy wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele ministerstwa inwestycji i rozwoju, służby graniczne.

Prace budowlane na przejściu mają się zakończyć w marcu 2020 r, a realizacja projektów w lipcu 2020 r.

Oba projekty dotyczące poprawy przepustowości, kontroli i bezpieczeństwa na przejściu oraz przebudowy infrastruktury przejścia są dofinansowane z UE z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Ponad 15 mln zł unijnego dofinansowania

Jak poinformowano podczas spotkania, wartość unijnego dofinansowania w obu projektach to blisko 15,3 mln zł. Stanowi to ok. 90 proc. wartości projektu, 10 proc. to środki krajowe. Wartość umowy z MIPA to blisko 9 mln zł, z ZETO prawie 9,5 mln zł.

Dodatkowo wojewoda podlaski z budżetu na 2019 r. dołożył 2 mln zł, by można było zapewnić finansowanie do najtańszych cen zaproponowanych w przetargu. Przetarg na inwestycje był ogłaszany dwukrotnie. W pierwszym ceny zaproponowane przez firmy przekraczały kwotę, jaką dysponował inwestor, dlatego był unieważniony – wyjaśniła na konferencji dyrektor wydziału infrastruktury w Podlaskiem Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku Ewa Stachowicz.

To największe przejście graniczne w Podlaskiem

Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski przypomniał, że przejście drogowe w Kuźnicy jest największym przejściem granicznym w Podlaskiem. Wyraził nadzieję, że modernizacja, która się zaczyna, znacząco wpłynie na dalsze otwarcie relacji przygranicznych z Białorusią, zwiększy się także bezpieczeństwo, a obsługa ruchu granicznego była „jak najlepsza”, a strona polska stara się przeznaczać na takie inwestycje środki nie tylko krajowe, ale unijne i z innych funduszy. Podkreślał, że partnerem w projekcie jest Państwowy Komitet Ceł Republiki Białoruś w Mińsku, a strona białoruska po swojej stronie granicy ma zrealizować swoje inwestycje, mówił także o budowie drogi szybkiego ruchu do granicy z Mińska, co wpłynie na znaczne zwiększenie ruchu samochodów w Kuźnicy.

Sprawniejsza obsługa ruchu granicznego

W ramach podpisanych we wtorek umów z wykonawcami będzie przebudowany wjazd i wyjazd na przejściu. Zamiast dotychczasowych dwóch pasów do odpraw będą po cztery takie pasy w każdą stronę, będą ponadto przebudowane i dobudowane nowe pawilony do prowadzenia odpraw tak, by w każdym można było jednocześnie odprawiać dwie ciężarówki. Będzie przebudowana cała infrastruktura techniczna, ogrodzenie. Obecne pawilony do takich kontroli mają – co podkreślano podczas prezentacji projektu – 18 lat i nie spełniają wymogów, bo nie są dostosowane do obecnego ruchu. Przybędą dwie wagi dynamiczne do ważenia pojazdów, ma być także skaner do sczytywania twarzy podróżnych.

W ubiegłym roku odprawiono ponad 2,6 mln osób

Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku płk Grzegorz Biziuk poinformował, że w 2018 r. na przejściu w Kuźnicy odprawiono ponad 2,6 mln osób – 930 tys. aut osobowych, 284 tys. ciężarowych i ponad 33 tys. autokarów. Mówił, że to ruch, który przy obecnej infrastrukturze – przejście jest w stanie „opanować”. Wskazał, że po modernizacji przepustowość przejścia wzrośnie o do 70 proc. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku Wojciech Orłowski dodał, że pieniądze wydane na modernizację przejścia poprawią obsługę podróżnych, „zoptymalizują czas odpraw”.

Ważna inwestycja dla powiatu sokólskiego

Wojewoda Paszkowski mówił też, że to inwestycja ważna dla całego regionu powiatu sokólskiego. Mówił, że przygotowania do realizacji tych projektów trwały dwa lata. Podkreślał, ze ruch graniczny rośnie, musi także być do tego dostosowywana infrastruktura.

Dyrektor Ewa Stachowicz dziękowała za współpracę lokalnym samorządom, które pomagają w całym procesie inwestycyjnym. Starosta sokólski Piotr Rećko podkreślał, że każde zainwestowane w regionie pieniądze oznaczają rozwój. Apelował o budowę drogi ekspresowej od Kuźnicy w stronę Sokółki.

Znadniemna.pl za radio.bialystok.pl/PAP

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content