HomeHistoriaOdeszła na wieczną wartę śp. ppor. Bronisława Kurłowicz, łączniczka Armii Krajowej, Łagierniczka

Odeszła na wieczną wartę śp. ppor. Bronisława Kurłowicz, łączniczka Armii Krajowej, Łagierniczka

Ze smutkiem i żalem informujemy, że w dniu 18 stycznia 2019 roku w wieku 92 lat odeszła na wieczną wartę łączniczka Armii Krajowej, więzień obozów stalinowskich, ppor. Bronisława Kurłowicz ps. „Kwiatek”.

Śp. Bronisława Kurłowicz z domu Waszkielewicz urodziła się 7 sierpnia 1926 roku we wsi Sobolany, gmina Porzecze, powiatu grodzieńskiego, województwa białostockiego, II RP.

Wychowywana w duchu patriotyzmu po wybuchu II wojny światowej, jako kilkunastoletnia dziewczyna podjęła współpracę w charakterze łączniczki z oddziałami Armii Krajowej, walczącymi na terenie Grodno – Porzecze – Hoża.

Po zaprzysiężeniu, jako łączniczka oddziałów, należących do 77. Pułku Piechoty AK, dowodzonych przez legendarnego akowskiego dowódcę ppor. Czesława Zajączkowskiego „Ragnera”, Bronisława Kurłowicz przyjęła pseudonim „Kwiatek”.

Z polską partyzantką była związana do końca wojny, a nawet po tym, kiedy teren Grodzieńszczyzny został ponownie okupowany przez Sowietów.

Do aresztowania Bronisławy Kurłowicz przez NKWD doszło 15 grudnia 1947 roku w rodzinnym domu łączniczki w Sobolanach, skąd została przewieziona do więzienia w Grodnie.

Za działalność w Armii Krajowej Bronisława Kurłowicz została skazana na 10 lat łagrów i 5 lat pozbawienia praw obywatelskich. Karę odbywała w Mordowskiej ASRR. Na wolność wyszła w grudniu 1955 roku i wróciła do rodzinnych Sobolan.

Śp. Bronisława Kurłowicz całą resztę życia spędziła w rodzinnej wsi pracując na gospodarstwie. Po powstaniu przy Związku Polaków na Białorusi Stowarzyszenia Żołnierzy AK, przystąpiła do tej organizacji dając świadectwo wierności złożonej kiedyś przysiędze na wierność Polsce.

Przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych RP śp. ppor. Bronisława Kurłowicz w 2015 roku została odznaczona medalem Pro Patria, a w 2016 roku – Medalem „Obrońcy Ojczyzny 1939-1945”.

Grodno, 26.02.2015 roku. Wizyta ministra Jana Stanisława Ciechanowskiego – szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (UdSKiOR) w Grodnie przed Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

Minister Ciechanowski dekoruje medalem Pro Patria Bronisławę Kurłowicz

Grodno, dnia 9 grudnia 2016 roku. Uroczystość wręczenia medali „Obrońcy Ojczyzny 1939-1945”, gdzie minister Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych RP złożył swoim podopiecznym z Białorusi życzenia z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.

Szef UDSKiOR Jan Józef Kasprzyk wręcza medal Bronisławie Kurłowicz

Płk Weronika Sebastianowicz rozmawia z ppor. Bronisławą Kurłowicz

Cześć Jej Pamięci!

Znadniemna.pl

Najnowsze komentarze

  • Niech spoczywa w pokoju!

  • Piękny Człowiek !

  • Wiele ludzi żyje byle jak tłumacząc się ,że nie mają wzoru,autorytetu do naśladowania . Oto autorytet , wzór patriotyzmu najwyższej próby,wzór stania w prawdzie za bardzo wysoką cenę .Bóg zachował przy życiu długo tę dzielną bohaterkę mimo trudów więzienia i ciężkiego życia.Teraz wielu dba o zdrowie ładując w siebie suplementy aby długo żyć.Tylko po co ? Ś.p. Bronisława Kurłowicz od młodości wiedziała jak żyć. Cześć Jej Pamięci! Boże miej Ją w swej opiece !

  • Kresowiacy- przykład polskiego patriotyzmu.

  • Wieczny odpoczynek racz jej stać Panie

  • Dziękuję ????♨️????

  • Wspaniała kobieta . CZEŚĆ JEJ PAMIĘCI (*).

Skomentuj

Skip to content