HomeSpołeczeństwoSpotkanie świąteczno-noworoczne prezesów struktur ZPB w obwodzie brzeskim

Spotkanie świąteczno-noworoczne prezesów struktur ZPB w obwodzie brzeskim

Kilkunastu prezesów oddziałów terenowych i innych struktur Związku Polaków na Białorusi, działających w obwodzie brzeskim, gościł w dniu 11 stycznia Konsulat Generalny RP w Brześciu.

Szef brzeskiej placówki konsularnej Piotr Kozakiewicz wita zgromadzonych

Spotkanie, na które przybyła prezes ZPB Andżelika Borys, aby wspólnie z kolegami podsumować działalność organizacji w 2018 roku i nakreślić plany na rok 2019 zaszczycił obecnością szef polskiej placówki konsularnej w Brześciu Piotr Kozakiewicz z współpracownikami – konsulem odpowiedzialnym za współpracę z Polakami na Białorusi Jerzym Grymanowskim oraz szefową Wydziału Ruchu Osobowego w konsulacie, konsul Jadwigą Żak.

Przemawia prezes ZPB Andżelika Borys

Spotkanie szefów struktur ZPB w obwodzie brzeskim poprowadziła prezes brzeskiego obwodowego oddziału organizacji Alina Jaroszewicz. W krótkim sprawozdaniu z ubiegłorocznej działalności wymieniła ona najważniejsze wydarzenia edukacyjne, kulturalne oraz patriotyczne, które udało się zrealizować Polakom na ziemi brzeskiej w 2018 roku. Za niewątpliwe osiągnięcie uznała Alina Jaroszewicz stałą opiekę Polaków obwodu brzeskiego nad rozsianymi po ziemi brzeskiej miejscami polskiej pamięci narodowej. W ramach akcji „Strażnicy Pamięci”, koordynowanej przez członka Rady Naczelnej ZPB Eugeniusza Lickiewicza, będącego też prezesem Oddziału ZPB w Prużanie, w 2018 roku miejscowym Polakom udało się sporządzić dokładny katalog polskich nekropolii wojennych, grobów wybitnych Polaków, pochowanych na ziemi brzeskiej oraz innych miejsc polskiej pamięci narodowej.

Znaczne osiągnięcia odnotowała Alina Jaroszewicz także na płaszczyźnie umacniania się struktur organizacji na ziemi brzeskiej oraz powstawanie nowych oddziałów, jak chociażby założony w październiku 2018 roku Oddział ZPB w Kobryniu.

Prezes brzeskiego obwodowego oddziału organizacji Alina Jaroszewicz opowiada o działalności

Wysokie osiągnięcia mieli Polacy ziemi brzeskiej w zakresie społecznego nauczania młodzieży polskiej języka ojczystego oraz wychowania w duchu patriotyzmu i zamiłowania do polskości. Szczególne zasługi w tym kierunku tradycyjnie miały działające od wielu lat przy ZPB polskie szkoły społeczne – im. Tadeusza Rejtana w Baranowiczach, im. Ignacego Domeyki w Brześciu oraz mniejsze ośrodki edukacyjne, funkcjonujące przy prawie każdym oddziale ZPB.

Podsumowania działalności ZPB w roku 2018 w skali całego kraju dokonała prezes organizacji Andżelika Borys. Poinformowała ona brzeskich kolegów o tym, że organizacja, mimo wielu lat działalności w warunkach nieuznawania przez władze białoruskie potrafiła nie tylko zachować jedność i potencjał, lecz także rozwijać swoją działalność. – Obecnie ZPB liczy 106 struktur, wspiera około 130 ośrodków nauczania języka polskiego i jednoczy około 12 tysięcy Polaków, będąc największą niezależną organizacją społeczną na Białorusi – mówiła Andżelika Borys.

Przysłuchujący się wystąpieniom działaczy ZPB konsul generalny RP w Brześciu Piotr Kozakiewicz nie krył podziwu dla skali osiągnięć ZPB, dziękując za to, że skorzystali z możliwości zorganizowania spotkania na terenie kierowanej przez niego placówki konsularnej.

Prezes ZPB Andżelika Borys wręczyła każdemu prezesowi świąteczny prezent

Po spotkaniu w konsulacie uczestnicy noworocznego spotkania prezesów struktur ZPB w obwodzie brzeskim udali się na obiad do jednego z miejscowych lokali gastronomicznych. Tutaj Andżelika Borys wręczyła każdemu z nich świąteczne prezenty, ufundowane przez Małgorzatę Rybicką, działaczkę społeczną i pedagog z Trójmiasta, będącą wdową po pośle na Sejm RP śp. Arkadiuszu Rybickim, który zginął tragicznie 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie smoleńskiej.

Spotkanie z prezesami struktur ZPB w obwodzie brzeskim, zakończyło cykl spotkań prezes organizacji Andżeliki Borys z kierownikami struktur Związku Polaków w okresie świąteczno-noworocznym. Wcześniej podobne narady odbyły się w Grodnie i Mińsku. Stały się one elementem przygotowań do pierwszego w tym roku posiedzenia Rady Naczelnej ZPB, na którym ma być zatwierdzony plan pracy największej organizacji Polaków na Białorusi na 2019 rok.

Znadniemna.pl

Najnowsze komentarze

  • Do Siego Roku !

Skomentuj

Skip to content