HomeOświataWsparcie dla oświaty polskiej za granicą podsumowano na konferencji w Wilnie

Wsparcie dla oświaty polskiej za granicą podsumowano na konferencji w Wilnie

Trzydniowa Konferencja Ewaluacyjno-Programowa Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” odbyła się w dniach 7-9 grudnia w Wilnie.

Materiały konferencji

Celem forum było podsumowanie wydarzeń przeprowadzonych w 2018 roku w polskich ośrodkach oświatowych, działających poza granicami Polski i wspieranych przez polski rząd oraz  Ośrodek Doskonalenia  Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”(ODN SWP).

W konferencji wzięli udział przedstawiciele polskich ośrodków oświatowych, działających w 17 krajach świata: Australii, Wielkiej Brytanii, Belgii, Białorusi, Estonii, Francji, Czech, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Stanów Zjednoczonych, Rosji, Ukrainy, Niemiec, Węgier, Włoch i Norwegii.

Swoją obecnością międzynarodowe forum nauczycielskie zaszczycili: dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Edukacji Narodowej RP Sebastian Kęciek, poseł na Sejm Republiki Litewskiej Jarosław Narkiewicz, konsul RP w Wilnie Marcin Zienkiewicz, przewodniczący Komisji Współpracy z Polonią Polskiego Komitetu Olimpijskiego Ambasador dr Witold Rybczyński, prodziekan ds. studenckich i kształcenia filologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dr hab. Dariusz Pniewski, a także prezesi oddziałów Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Hanna Gałązka (Łomża) oraz Anna Kosicka (Toruń).

Obrady konferencji zainaugurowało przemówienie prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” (SWP) Dariusza Piotra Bonisławskiego. Witając zgromadzonych szef największej organizacji, wspierającej Polonię i Polaków za granicą wyraził przekonanie, że dyskusja nauczycieli, przeprowadzona w tak reprezentatywnym gronie, pomoże odpowiedzieć na pytanie, czy pomoc, kierowana przez państwo polskie i SWP do zagranicznych ośrodków nauczania języka polskiego jest wystarczająca i czy odpowiada oczekiwaniom pracujących w tych ośrodkach pedagogów.

Uczestników konferencji wita Dariusz Piotr Bonisławski, prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

Jednym z wymiernych efektów konferencji stało się podpisanie porozumienia między SWP, a Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu  w sprawie powołania Centrum Wspierania Szkół z Polskim Językiem Nauczania, działających w obcych systemach edukacji. Inicjatywa ta ma stworzyć narzędzia metodycznego wsparcia kadry nauczycielskiej, działającej poza granicami Polski.

Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusz Piotr Bonisławski i dr hab. Dariusz Pniewski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu demonstrują podpisane porozumienie

W drugim dniu konferencji biorący w niej udział nauczyciele mieli okazję dyskutować podczas  trzech sesji, poświęconych: dwujęzyczności, partnerstwu w edukacji, a także krzewieniu patriotyzmu w roku Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Reprezentanci Białorusi brali aktywny udział we wszystkich przeprowadzonych w ramach konferencji dyskusjach, gdyż na Białorusi w ciągu roku była realizowana większość organizowanych przez SWP i MEN RP projektów edukacyjno-patriotycznych, takich jak: „Przystanek Dwujęzyczność”, „Urodziny Biało-Czerwonej”,  „Zaśpiewajmy razem Hymn”, „Rodzina Polonijna”, „Razem dla Edukacji” oraz wielu warsztatach i stażach metodycznych. Warsztaty dla pedagogów przeprowadzono także w ramach nauczycielskiego forum.

Warsztaty dla uczestników konferencji poprowadziła Lucyna Bzowska z ODN SWP

Konferencja, ze względu na jej lokalizację w stolicy Litwy, stała się dla nauczycieli doskonałą okazją, aby zwiedzić bliskie polskim sercom wileńskie zabytki, m.in. Cmentarz na Rossie, Ostrą Bramę, a także pospacerować uliczkami, którymi chadzał Adam Mickiewicz.

Uczestnicy konferencji na Cmentarzu na Rossie przy grobie Matki Józefa Piłsudskiego i Serca Marszałka

W ostatnim dniu konferencji jej uczestnicy analizowali preferencje szkoleniowe nauczycieli, wykładających w polskich ośrodkach oświatowych za granicą. Celem tej dyskusji było wypracowanie oferty pomocowej na przyszły rok, dostosowanej do potrzeb pedagogów.

Paulina Juckiewicz z Wilna

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content