HomeSpołeczeństwoZaczął się okres spotkań opłatkowych

Zaczął się okres spotkań opłatkowych

Okres tradycyjnych spotkań opłatkowych rozpoczął się w polskich instytucjach, organizacjach i środowiskach na Białorusi.

Jako pierwsze Polaków, mieszkających na Białorusi, zaprosiły do łamania się opłatkiem i składania życzeń z okazji nadchodzącego Bożego Narodzenia i Nowego Roku funkcjonujące na Białorusi polskie placówki dyplomatyczne.

11 grudnia tradycyjne Spotkanie Opłatkowe dla Polaków z grodzieńskiego okręgu konsularnego odbyło się w Konsulacie Generalnym RP w Grodnie, a dzień później w Ambasadzie RP w Mińsku i w Konsulacie Generalnym RP w Brześciu opłatkami dzielili się Polacy, mieszkający odpowiednio w mińskim oraz w brzeskim okręgach konsularnych.

Spotkanie Opłatkowe w Ambasadzie RP w Mińsku

Spotkanie Opłatkowe, wydane przez Ambasadora RP na Białorusi Artura Michalskiego stało się okazją nie tylko do śpiewania kolęd i składania życzeń bożonarodzeniowych. Z uwagi na to, że na zaproszenie ambasadora do Mińska przybyli reprezentanci organizacji i środowisk polskich z całej Białorusi, w jego trakcie zostały wręczone Medale Komisji Edukacji Narodowej, przyznawane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej RP oraz ustanowione przez Rząd RP okolicznościowe Medale 100-lecia Odzyskania Niepodległości.

Medale Komisji Edukacji Narodowej wręczone zostały trzem, wykładającym na Białorusi, nauczycielom języka polskiego. Wśród uhonorowanych tym wysokim odznaczeniem znalazła się wykładająca w Szkole Społecznej Języka Polskiego przy Oddziale ZPB w Mińsku nauczycielka Łarysa Krywonosowa.

Nauczycielka z Mińska Łarysa Krywonosowa odbiera z rąk Ambasadora RP na Białorusi Artura Michalskiego medal Komisji Edukacji Narodowej

Prezes Oddziału ZPB w Mińsku Helena Marczukiewicz odbiera Medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości

Medale 100-lecia Odzyskania Niepodległości otrzymały z rąk ambasadora Michalskiego prezes Oddziału ZPB w Mińsku Helena Marczukiewicz oraz działaczka Zjednoczenia Społecznego „Polska Macierz Szkolna” Maryna Repkina.

Przemawia arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz, zwierzchnik Kościoła Katolickiego na Białorusi

Prezes ZPB Andżelika Borys rozmawia z Ambasadorem RP na Białorusi Arturem Michalskim

Prezes ZPB Andżelika Borys udziela wywiadu Polskiemu Radiu

Spotkanie Opłatkowe w Konsulacie Generalnym RP w Brześciu

Życzenia świąteczno-noworoczne składa konsul generalny RP w Brześciu Piotr Kozakiewicz

Spotkanie Opłatkowe w Konsulacie Generalnym RP w Grodnie

Życzenia świateczno-noworoczne składa konsul generalny RP w Grodnie Jarosław Książek

Znadniemna.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content