HomeSpołeczeństwoPrzyjęcie konsula generalnego RP w Grodnie z okazji 100. rocznicy Niepodległości Polski (fotorelacja)

Przyjęcie konsula generalnego RP w Grodnie z okazji 100. rocznicy Niepodległości Polski (fotorelacja)

Przyjęcie z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości wydał 16 listopada Konsulat Generalny RP w Grodnie. Uroczystość odbyła się w gospodarstwie agroturystycznym „Grodzieński majątek Korobczyce” niedaleko Grodna.

Przemawia Jarosław Książek, konsul generalny RP w Grodnie, obok niego – szef Grodzieńskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego Władimir Krawcow

Dokładnie sto lat wcześniej – 16 listopada 1918 roku – Wódz Naczelny Armii Polskiej Józef Piłsudski rozesłał depeszę, informującą światowych przywódców o odrodzeniu się Niepodległej Polski.

Treść depeszy Józefa Piłsudskiego, witając gości przyjęcia, odczytał konsul generalny RP w Grodnie Jarosław Książek. Jego zaproszenie na wspólne świętowanie setnej rocznicy Niepodległości Polski przyjęli nie tylko mieszkający w obwodzie grodzieńskim Polacy.

Jarosław Książek, konsul generalny RP w Grodnie

Do „Grodzieńskiego majątku Korobczyce” przybyli najwyżsi przedstawiciele miejscowej władzy m.in.: szef Grodzieńskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego Władimir Krawcow oraz kierownik Grodzieńskiego Miejskiego Komitetu Wykonawczego Mieczysław Goj.

Władimir Krawcow, szef Grodzieńskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego

Przemawia Mieczysław Goj, kierownik Grodzieńskiego Miejskiego Komitetu Wykonawczego

Licznie reprezentowane były także działające na Grodzieńszczyźnie wyznania religijne. Delegacji Kościoła Katolickiego przewodził osobiście biskup grodzieński Aleksander Kaszkiewicz, któremu towarzyszył biskup pomocniczy diecezji grodzieńskiej Józef Staniewski. Białoruską Cerkiew Prawosławną natomiast reprezentował osobiście arcybiskup grodzieński i wołkowyski Artemij.

Biskup grodzieński Aleksander Kaszkiewicz

Prawosławny arcybiskup grodzieński i wołkowyski Artemij

Nie zabrakło wśród obecnych na przyjęciu także przedstawicieli władz z sąsiadującego z Grodzieńszczyzną Podlasia. Wśród nich byli m.in. marszałek województwa podlaskiego Jerzy Leszczyński, oraz jego poprzednik na tym stanowisku – podlaski poseł na Sejm RP Mieczysław Baszko. Ambasadora RP na Białorusi reprezentował natomiast I radca Ambasady RP w Mińsku, zastępca ambasadora – Marcin Wojciechowski.

Marszałek województwa podlaskiego Jerzy Leszczyński

Mieczysław Baszko, podlaski poseł na Sejm RP

Wszyscy wysocy goście przyjęcia, niezależnie od posiadanego obywatelstwa, przynależności instytucyjnej i wyznawanej religii, w swoich przemówieniach składali Niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej i Narodowi Polskiemu serdeczne życzenia z okazji setnej rocznicy odrodzenia się polskiej niepodległości i suwerenności. Wielu mówców w swoich przemówieniach podkreślało, że historia odzyskania przez Polskę Niepodległości, jest mocno związana z historią Białorusi, a trwająca przez 123 lata walka Polaków o odzyskanie niepodległości przez ich Ojczyznę miała wpływ na aspirację państwowotwórcze Białorusinów, którzy sto lat temu proklamowali przecież Białoruską Republikę Ludową, stanowiącą zapowiedź powstania białoruskiego państwa narodowego.

Irena Biernacka, prezes Oddziału ZPB w Lidzie, prezes Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej przy ZPB płk Weronika Sebastianowicz i attache obrony RP na Białorusi płk Arkadiusz Szwec

Proboszcz Grodzieńskiej Katedry Prawosławnej ojciec Gieorgij Roj rozmawia z grodzieńskim krajoznawcą i publicystą Witoldem Iwanowskim

Honorowy prezes Związku Polaków na Białorusi Tadeusz Gawin z małżonka Natalią

Znadniemna.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content