HomeSpołeczeństwo80. rocznica odsłonięcia Grobu Nieznanego Żołnierza i Święto Niepodległości w Iwieńcu

80. rocznica odsłonięcia Grobu Nieznanego Żołnierza i Święto Niepodległości w Iwieńcu

Członkowie Oddziału Związku Polaków na Białorusi w Iwieńcu  10 listopada, w wigilię 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, uroczyście obchodzili 80. rocznicę odsłonięcia w tym miasteczku Grobu Nieznanego Żołnierza, poległego w wojnie polsko-bolszewickiej.

Członkowie ZPB z Iwieńca spotkali się rano 10 listopada przy grobie bohatera walk o granice odrodzonej Rzeczypospolitej Polskiej.

Grób Nieznanego Żołnierza w Iwieńcu

Grób ten został odsłonięty i poświęcony 10 listopada 1938 roku. Dla Iwieńca była to wówczas niezwykle ważna i  duża uroczystość patriotyczna, w której wzięli udział między innymi żołnierze ze stacjonujących w okolicach Iwieńca strażnic Korpusu Ochrony Pogranicza, a także liczne delegacje rodaków z Nowogródka, Wilna, Lwowa, a nawet Warszawy. Wtedy pamięć polskiego żołnierza, spoczywającego w bezimiennym grobie, uczcić przybyli także prawie wszyscy mieszkańcy Iwieńca.

Członkowie Oddziału ZPB w Iwieńcu przy Grobie Nieznanego Żołnierza

80 lat później przy Grobie Nieznanego Żołnierza o tych wydarzeniach wspominali współcześnie mieszkający w Iwieńcu Polacy. Zgromadzeni pomodlili się za duszę spoczywającego w bezimiennym grobie żołnierza i innych poległych za Polskę bohaterów.

Po uroczystości przy Grobie Nieznanego Żołnierza iwienieccy Polacy udali się do kościoła św. Michała Archanioła, w którym z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości została odprawiona Msza święta za Ojczyznę.

Na spotkaniu Polaków Iwieńca z okazji Święta Niepodległości  przemawia proboszcz iwienieckiej parafii św Michała Archanioła ks. Lech Bochanek

 

11 listopada, w Dniu Narodowego Święta Niepodległości, członkowie Oddziału ZPB w Iwieńcu zgromadzili się na świątecznym spotkaniu. Okolicznościowe przemówienia wygłosili m.in. prezes Oddziału ZPB w Iwieńcu Teresa Sobol, a także proboszcz iwienieckiej parafii św. Michała Archanioła ks. Lech Bochanek. Po przemówieniach odbył się świąteczny koncert, w którym zabrzmiały patriotyczne pieśni i wiersze.

Teresa Sobol z Iwieńca

Najnowsze komentarze

 • Piękna inicjatywa ! Iwieniec semper Fidelis !

 • Same kobiety, dzielne Strażniczki Sprawy. Jak zawsze, w dziejach naszego Narodu …

 • Obecne upamiętnienie w miejscu zniszczonego przez sowietów oryginalnego pomnika – to Krzyż Straży Mogił Polskich – na Wschodzie. Ok. 10 lat temu podczas remontu muru przykościelnego odnaleziono kapsułę z dokumentem fundacyjnym pomnika co umożliwiło dokładne ustalenie miejsca. Nowe upamiętnienie powstało z inicjatywy p. Teresy Sobol .

 • Treść dokumentu fundacyjnego Pomnika w Iwieńcu :
  „…

  Wizerunek KVM Wizerunek KW

  [stylizowane] AKT

  przeniesienia szczątków zwłok żołnierzy
  nieznanych w czasie trwającej wojny
  Polsko – Bolszewickiej w latach 1919 – 1920

  Działo się to w roku Pańskiem 1938 10 listopada w mieście Iwieńcu
  Powiecie Wołożyńskim w czasie sprawowania w Państwie urzędów :
  Prezydenta Rzeczypospolitej Profesora Ignacego Mościckiego,
  Naczelnego Wodza Armii Marszałka Edwarda Śmigłego – Rydza,
  Wojewody Nowogródzkiego Adama Sokołowskiego,
  Dowódcy Korpusu Ochrony Pogranicza Generała Jana Kruszew –
  skiego,
  Dowódcy Batalionu Korpusu Ochrony Pogranicza ppłk. Bolesława
  Gancarza.

  Z inicjatywy Przewodniczącej Stowarzyszenia Rodziny Wojskowej Marii
  Bednarzowej i przy współudziale i życzliwym poparciu Starosty Powiatowego
  Ludwika Cichego, Księdza Proboszcza Kościoła Św. Michała – Wincentego
  Frankiewicza, Wójta gminy iwienieckiej Karola Komorowskiego,
  oraz organizacyj państwowych, samorządowych, religijnych i społecznych tudzież
  przy współudziale licznie zebranej publiczności akt niniejszy czynimy.

  Stwierdziwszy wszelkie okoliczności, wśród których oddali swe życie w blasku
  najwyższej glorii za wiarę, wolność i niepodległość żołnierze okresu pamiętnych
  nam żyjącym [nieczyt.] Głęboko zważywszy w sercach i sumieniach swoich ich trud
  ofiarny z krwi, życia i mienia dla wielkości i chwały Rzeczypospolitej świadomie
  poznawszy wartość pracy żołnierskiej, jej ducha i treść dla dalszej budowy Pań –
  stwa naszego, zwyczajem uświęconym prawem z tradycji rycerskich przodków
  naszych stanowionym stanowimy niniejszym co następuje : uroczyste przeniesienie
  szczątków żołnierzy [nieczyt.] walk [nieczyt.] 1919 i 1920 roku rozrzuconych po
  polach u drogi wiodącej z miejscowości Iwieniec i Kamień i złożyć je we wspólnej mogile
  przed wejściem do Kościoła pod wezwaniem Świętego Michała po lewej stronie
  bramy wejściowej, – otoczyć najwyższą czcią i miłością grób Nieznanego Żoł –
  nierza , symbol niespożytej wartości pracy dla Państwa, po wsze czasy i dla
  wszystkich pokoleń. Gdy prawdzie i sprawiedliwości dziejowej stało się zadość, gdy
  z umiłowania synów tej ziemi wyrosła potężna Rzeczpospolita, żywe świa –
  dectwo pracy żołnierskiej i gdy przeznaczonem było żołnierzowi zginąć na polu
  chwały w cierpieniach, a nie oglądać oswobodzonej Ojczyzny – niechże więc
  teraz ów Żołnierz Nieznany z nazwiska, znajdzie wśród nas żyjących szcze –
  ogólniejszą miłość i wdzięczność za jego nadludzkie wysiłki.

  Imieniem zrzeszonych organizacyj akt ten podpisali [podpisy na ogół nieczytelne] :

  Przewodniczący Obozu Zjednoczenia Narodowego, Komendant Związku Strzeleckiego, Dowódca Batalionu Korpusu Ochrony Pogranicza, Prezes Budowy Domu Społecznego im. Józefa Piłsudskiego, Drużynowy Drużyn Harcerskich, Sędzia Sądu Grodzkiego, adwokat Nawrat kpt., Przewodnicząca Stowarzyszenia Rodzina Wojskowa, Rejent, Kierownik Szpitala, Przewodnicząca Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna”, Kierownik Szkoły Br. Król, [nieczyt.] Kasy Spółdzielczej, Prezes Polskiego Czerwonego Krzyża, Komendant Posterunku P.P., Prezes Spółdzielni [nieczyt.], Prezes Ligi Morskiej i Kolonialnej, Kierownik Urzędu Pocztowo – Telegraficznego, Prezes Zgromadzenia Kupców Chrześcijańskich, Ks. Proboszcz Kościoła św. Aleksego, Kierownik [nieczyt. – „Spółdzielni” ?] Szkolnej Ostapowiczówna Regina, Prezes Ligi Obrony Powietrznej Państwa, Prezes Szkolnej Ligi Morskiej i Kolonialnej Zbigniew Garbaczewski, Ks. Proboszcz Kościoła św. Michała, Przewodnicząca Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet Agata Nowicka, Komendant Straży Pożarnej, Ks. Dziekan Kościoła św. Piotra i Pawła w Kamieniu, Ks. Proboszcz Parafii Prawosławnej, Prezes Caritasu Agata Nowicka, Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży J. Wakorówna, [nieczyt.]

  Akt opracował Franciszek [nieczyt.]…”

Skomentuj

Skip to content