HomeHistoriaW mińskiej siedzibie ZPB prezentowano album o Dowborczykach

W mińskiej siedzibie ZPB prezentowano album o Dowborczykach

Prezentacja wydanego przez Ambasadę RP w Mińsku albumu pt. „Dowborczycy w Twierdzy Bobrujsk” poświęconego żołnierzom I Korpusu Polskiego w Rosji, dowodzonego przez generała Józefa Dowbora-Muśnickiego, odbyła się  6 listopada w siedzibie Oddziału Związku Polaków na Białorusi w Mińsku. 

Album pt. „Dowborczycy w Twierdzy Bobrujsk”

Na prezentacji obecni byli m.in. autorzy albumu – białoruski historyk Igor Mielnikow oraz II sekretarz Ambasady RP w Mińsku Elżbieta Iniewska.

Autorzy albumu Igor Mielnikow i Elżbieta Iniewska

Licznie przybyłą na spotkanie publiczność w imieniu Ambasadora RP na Białorusi Artura Michalskiego przywitał radca Ambasady RP w Mińsku Marcin Wojciechowski. Mówiąc o prezentowanym albumie dyplomata przypomniał, że droga Polski do Niepodległości nie była łatwa. – W ciągu 123 lat Polska była rozdzielona między trzema zaborcami: Austrią, Prusami i Rosją – przypomniał Marcin Wojciechowski, zaznaczając przy tym, że we wszystkich trzech zaborach Polacy nie przestawali marzyć o odzyskaniu Niepodległości przez ich Ojczyznę. – Historia Dowborczyków jest przykładem tego, jak  w kluczowym momencie Polacy, mieszkający w zaborze rosyjskim, potrafili się zorganizować, aby zrealizować ponad stuletnie marzenie Rodaków o wolnej Polsce – zaznaczył mówca. Przybliżając zebranym historię powstania I Korpusu Polskiego w Rosji dyplomata przypomniał, że ta formacja zbrojna, była złożona z Polaków, niosących służbę w armii carskiej, a miejscem stacjonowania I Korpusu był Bobrujsk, który leży w granicach współczesnej Białorusi.

Przemawia Marcin Wojciechowski

Kiedy nadarzyła się okazja żołnierze i oficerowie I Korpusu podjęli walkę o odzyskanie przez Polskę Niepodległości. Wielu z nich walczyło w powstaniu wielkopolskim – jedynym zwycięskim powstaniu w historii Polski, które zdecydowało o tym, że Wielkopolska znalazła się w granicach odrodzonego Państwa Polskiego. – Później Dowborczycy brali udział m.in. w wojnie polsko-bolszewickiej, a po jej zakończeniu wielu z nich stanowiło elitę odrodzonego Wojska Polskiego – przypomniał mówca.

Współautor albumu  białoruski historyk dr Igor Mielnikow, mówiąc o znaczeniu wydania tej bogato ilustrowanej księgi, zwrócił uwagę zebranych na to, że historia  I Korpusu wciąż nie jest wyczerpująco  zbadana nawet w Polsce. – Na Białorusi  zaś była ona przez dziesięciolecia przemilczana i do tej pory o Dowborczyków znają nieliczni mieszkańcy kraju, w którym I Korpus stacjonował i działał – podkreślił historyk.

W albumie, będącym rozszerzoną wersją wystawy o Dowborczykach, prezentowanej w ubiegłym roku w Narodowym Muzeum Historycznym w Mińsku, znalazły się sylwetki wybitnych oficerów polskich, których kariera wojskowa związana była ze służbą w I Korpusie Polskim w Rosji. Są to m.in.: generał Władysław Anders, twórca Armii Polskiej na terenie ZSRR w czasach II wojny światowej,   generał Konstanty Plisowski, zamordowany przez NKWD wiosną 1940 roku, czy legendarny dowódca 1. Pułku Saperów Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari pułkownik Jan Skoryna.

Współautorka albumu II sekretarz Ambasady RP w Mińsku Elżbieta Iniewska, żegnając się z przybyłą na prezentację publicznością, poinformowała, że Ambasador RP na Białorusi Artur Michalski „za pomoc przy organizacji wydarzeń, związanych z historią Rzeczypospolitej Polskiej; I i II wojną światową i bohaterskimi żołnierzami Wojska Polskiego” odznaczył  medalami pamiątkowymi 100-lecia Odzyskania Niepodległości RP: Igora Mielnikowa, Helenę Abramowicz oraz Annę Tiszuk.

Oprawę muzyczną prezentacji zapewniła Helena Abramowicz, kompozytor i autorka pieśni patriotycznych, m.in. nieformalnego hymnu mińskich Polaków „Polsko moja”

Anna Tiszuk odbiera przyznany jej Medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości RP

Po zakończeniu prezentacji albumu o Dowborczykach  chętni mogli dokładnie go obejrzeć, bądź nabyć. Do albumu jest dołączona płyta z polskimi pieśniami patriotycznymi, nagranymi na Białorusi przez miejscowych Polaków.

Natalia Sachno z Mińska, zdjęcia Tarasa Abramienki

Najnowsze komentarze

  • Gratulacje !

  • PS. wbrew twierdzeniu p. radcy : Dowborczycy nie „mieszkali w Rosji”, w większości byli to poborowi z Królestwa Polskiego (tzw. Kongresówki)

  • ??

  • Gdzie można nabyć ten album?

Skomentuj

Skip to content