HomeHistoriaUroczystości, upamiętniające żołnierzy 1920 roku, z udziałem szefa MSZ RP Jacka Czaputowicza

Uroczystości, upamiętniające żołnierzy 1920 roku, z udziałem szefa MSZ RP Jacka Czaputowicza

W Dniu Wszystkich Świętych członkowie Oddziału Związku Polaków w Mińsku na czele z prezes Heleną Marczukiewicz odwiedzili groby żołnierzy, poległych w wojnie polsko-bolszewickiej. Wzięli też udział w uroczystościach poświęcenia odnowionego cmentarza wojennego w Duniłowiczach, na których był obecny minister spraw zagranicznych RP Jacek Czaputowicz.

Minister spraw zagranicznych Polski Jacek Czaputowicz w asyście ambasadora RP na Białorusi Artura Michalskiego stawia znicz przy pomniku na cmentarzu wojennym w Duniłowiczach

Znicz przy pomniku na cmentarzu wojennym w Duniłowiczach stawia Helena Marczukiewicz, prezes Oddziału ZPB w Mińsku

Cmentarz w Duniłowiczach został odnowiony staraniami Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP. Nekropolia, na której spoczywają polegli w wojnie polsko-bolszewickiej żołnierze, powstała po podpisaniu przez walczące strony Traktatu Ryskiego, który nakładał na nie obowiązek upamiętnienia poległych.

Cmentarz wojenny w Duniłowiczach po renowacji

Polska wywiązała się z tego zadania i w latach trzydziestych cmentarz w Duniłowiczach został uroczyście otwarty z udziałem ówczesnego prezydenta RP Ignacego Mościckiego. O tym wydarzeniu informuje znajdująca się na cmentarzu tablica pamiątkowa.

Pochowani na cmentarzu żołnierze, zginęli w boju, który 3 czerwca 1920 roku stoczył z przeważającymi siłami bolszewików pod Duniłowiczami  36. Pułk Piechoty Legii Akademickiej – jednostka, sformowana ze studentów warszawskich uczelni. W boju pod Duniłowiczami zginęło około 50-ciu żołnierzy pułku.

Uroczystościom poświęcenia odnowionego cmentarza wojennego w Duniłowiczach przewodniczył biskup witebski Oleg Butkiewicz.

Biskup witebski Oleg Butkiewicz święci nagrobki na cmentarzu wojennym w Duniłowiczach

Obecny na uroczystościach minister spraw zagranicznych RP Jacek Czaputowicz, kończący 1 listopada dwudniową wizytę na Białorusi, powiedział: „Jestem bardzo wzruszony tym, że mogę przebywać tu, na pięknie odnowionym cmentarzu żołnierzy wojny polsko-bolszewickiej. Wkrótce minie 100 lat od ukończenia tej wojny. Przez ten okres tutejsza ziemia widziała wiele, a jej mieszkańcy doświadczyli licznych prób, w tym kolejnych wojen i zmiany granic. W tym okresie powstały nowe państwa, m.in. – niepodległa Białoruś, która od ćwierć wieku kształtuje swój byt i narodową tożsamość”. Według ministra Czaputowicza, pielęgnując pamięć o przeszłości nie tylko czcimy poległych, ale myślimy także o przyszłości –  o tym, jak mamy budować sąsiedztwo między Polakami i Białorusinami, jak mamy rozwijać współpracę, zwiększać możliwości kontaktów między naszymi społeczeństwami.

-Dziękuję, że w Dniu Wszystkich Świętych mogę modlić się na ziemi białoruskiej za poległych w obronie Ojczyzny… – dodał Jacek Czaputowicz.  Minister podziękował wszystkim, kto się przyczynił do odnowienia nekropolii, również władzom białoruskim, zarówno centralnym jak i lokalnym, które umożliwiły prowadzenie prac renowacyjnych nie tylko na cmentarzu w Duniłowiczach, lecz także w Głębokim,  Dokszycach, Zadorożu, Podświlu i Jaznie. – Jestem przekonany, że wspólna dbałość o pamięć przodków będzie nas zbliżać, pomoże budować wzajemne zrozumienie oraz zaufanie między naszymi narodami. Efekt tych prac jest imponujący. Niech spoczywające na tym cmentarzu ofiary wojny śpią spokojnie, a danina ich życia niech przestrzega nas przed pokusą rozwiązywania  konfliktów siłą. Jestem przekonany, że takie podejście jednoczy dzisiaj Polaków i Białorusinów – zauważył szef polskiego MSZ, oddając hołd poległym żołnierzom słowami: „Cześć Ich Pamięci!”

Podczas uroczystości poświęcenia cmentarza w Duniłowiczach przemówił także przedstawiciel Witebskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego Michaił Danilenko, który podkreślił, że na cmentarzu w Duniłowiczach „leżą żołnierze, którzy spłacili swój dług przed Ojczyzną”. – Musimy pamiętać, że najważniejszy do spełnienia dług mamy jednak przed Bogiem, a Pan Bóg zapowiedział nam żyć w pokoju i ładzie między narodami. Myślę, że nasza współpraca nie ograniczy się do upamiętniania przeszłości, lecz będzie się rozwijała także na innych płaszczyznach – zaznaczył białoruski urzędnik.

Biskup Oleg Butkiewicz oznajmił z kolei, że modląc się za poległych żołnierzy i ofiary wojny,  „modlimy się także o to, żeby wojna nigdy się nie powtórzyła, a ten odnowiony cmentarz, będący miejscem ostatniego spoczynku tych, którzy ofiarowali życie za Ojczyznę – niech będzie symbolem naszej wiary w życie wieczne”. Hierarcha życzył także, aby ludzi nie opanowywała wzajemna nienawiść, która prowadzi do tragedii.- Niechaj krzyż, który dzisiaj poświęciliśmy, stanie się dla nas wszystkich symbolem miłości – dodał biskup Butkiewicz.

Po złożeniu przez gości uroczystości wieńców na cmentarzu w Duniłowiczach, obecne na cmentarzu chóry „Polonez” i  „Liber Cante” z Mińska wykonały Hymn Polski. Była to jedna z najbardziej wzruszających chwil uroczystości, po której minister Czaputowicz podziękował za obecność wszystkim przybyłym Polakom i złożył im życzenia z okazji zbliżającej się 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Szef MSZ RP Jacek Czaputowicz dziękuje członkom ZPB z Mińska za przybycie na uroczystości

Po uroczystościach w Duniłowiczach Polacy z Mińska odwiedzili jeszcze odnowione przez członków ZPB kwatery żołnierzy wojny polsko-bolszewickiej w Miadziole, Krywiczach i  Wilejce.

Polacy z Mińska na odnowionej przez nich kwaterze wojennej w Miadziole

Ludmiła Burlewicz z Duniłowicz, zdjęcia  Eugeniusza Rolicza

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content