HomeOświataIII edycja konkursu „Kresowy Omnibus” w Baranowiczach

III edycja konkursu „Kresowy Omnibus” w Baranowiczach

13 października 2018 roku w Społecznej Szkole Polskiej im. Tadeusza Rejtana w Baranowiczach, odbyła się III edycja konkursu wiedzy o polskim języku, historii, kulturze i tradycjach – „ Kresowy Omnibus”.

Dyrektor Społecznej Szkoły Polskiej im. T. Rejtana w Baranowiczach Eleonorze Raczkowskiej-Jarmolicz i wicekonsul RP w Brześciu Jerzy Grymanowski

Wydarzenie zorganizował i objął honorowym patronatem Konsulat Generalny RP w Brześciu. Z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości „Kresowy Omnibus” miał szczególną rangę i znaczenie. Pytania konkursowe, przygotowane przez pracowników Konsulatu RP w Brześciu Karinę Fiedczyk i Olgę Kuwaszową, w zdecydowanej większości nawiązywały do tematyki niepodległościowej.

W konkursie wzięli udział uczniowie najstarszych klas z Baranowicz i Berezy.

Uroczystość otworzył wicekonsul RP w Brześciu Jerzy Grymanowski. Witając wszystkich zebranych, dyplomata podziękował dyrektor Społecznej Szkoły Polskiej im. T. Rejtana w Baranowiczach Eleonorze Raczkowskiej-Jarmolicz i prezes Oddziału ZPB w Baranowiczach Elżbiecie Gołosunowej za piękną oprawę konkursu oraz gościnę, a także objaśnił uczniom zasady „Kresowego Omnibusa”.

Na dobry początek wszystkim uczestnikom rozdano ufundowane przez Konsulat Generalny RP w Brześciu długopisy i przypinki z logo niepodległościowym. Konkurs przebiegał dwuetapowo. W pierwszej części konkursowicze mieli za zadanie odpowiedzieć na pytania testowe z sześciu bloków tematycznych : A – Patroni Roku 2018/Historia, B – Polskie legendy, C – Wiedza o Polsce, D – Geografia/Przyroda, E – Literatura polska, F – Poprawna polszczyzna.

Kiedy komisja konkursowa sprawdzała testy, konsul Grymanowski zapoznał uczniów z multimedialnymi prezentacjami pt. „Kalendarium Niepodległościowe” oraz „Kobiety Niepodległości” . Obie prezentacje wzbudziły duże zainteresowanie ze strony uczestników konkursu, gdyż nie tylko poszerzyły i ugruntowały ich dotychczasową wiedzę, lecz także uświadomiły, że polskie kobiety w czasie zaborczej niewoli toczyły podwójną walkę: walkę o Niepodległość Polski oraz walkę o emancypację.

Drugi etap konkursu miał charakter rozgrywek drużynowych. Kapitan każdej drużyny losował na kole typu „Fortuna” jedną z kategorii – „Ojcowie Niepodległości”, „Pytania otwarte”, „Kalendarium niepodległościowe”, „Legiony”, „Wiedza o Polsce”, „Niepodległość w sztuce”, „Literatura polska”, „Kobiety w walce” – i wybierał z niej numer pytania. Zadaniem drużyny było nie tylko udzielenie odpowiedzi, ale także zaśpiewanie piosenki z karaoke. Był to bardzo zabawny element konkursu – na sali zapanowała radosna atmosfera, bo popularne polskie piosenki były chętnie śpiewane nie tylko przez odpowiadającą drużynę, ale także przez wszystkich uczestników spotkania.

Uczniowie w obu kategoriach konkursowych wykazali się bardzo wysokim i wyrównanym poziomem wiedzy.

Zwyciężczynią pierwszego etapu została uczennica z Berezy, którą przygotowała nauczycielka Helena Kozłowska. Drugie miejsce zdobył uczeń Społecznej Szkoły Polskiej im. T. Reytana Aleksander Grygorowicz, przygotowany przez nauczycielkę Adę Szachniuk. Trzecie miejsce otrzymała Daria Wanicka z Baranowicz (nauczycielka Halina Porębska).

Pozostali uczestnicy wydarzenia także zostali obdarowani atrakcyjnymi nagrodami i upominkami, ufundowanymi przez polską placówkę konsularną w Brześciu. Były to książki, albumy historyczne, gry planszowe, czekolady i kubki z niepodległościowym logo.

Całemu wydarzeniu, od pierwszych do ostatnich chwil, towarzyszyło bardzo dużo radosnych emocji i wspaniałych przeżyć, co zostało uwiecznione na licznych zdjęciach.

Znadniemna.pl za Społeczna Szkoła Polska im. T. Rejtana w Baranowiczach

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content