HomeOświata„Lato z Polską” – obóz dla polskich dzieci specjalnej troski i ich rodziców z Białorusi

„Lato z Polską” – obóz dla polskich dzieci specjalnej troski i ich rodziców z Białorusi

Dwa tygodnie minęły jak krótka chwila. 2 sierpnia 2018 r. do Białegostoku przyjechała grupa 22 osób z Białorusi. W jej skład weszły niepełnosprawne dzieci, ich rodzice oraz opiekunowie z Lidy, Szczuczyna, Porzecza, którzy zamieszkali w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

Dzieci, ich rodzice i opiekunowie z Białorusi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Białymstoku

W ciągu czterech dni nasi goście poznali Białystok, byli razem w kinie, a także spotkali terapeutów i specjalistów pracujących na co dzień z osobami niepełnosprawnymi.

Program drugiego już letniego obozu dla rodzin nie był przypadkowy. Został przemyślany i dostosowany do potrzeb uczestników, które poznaliśmy w zeszłym roku. Dziesięć rodzin wzięło udział w tegorocznej edycji „Lata z Polską”. Cztery rodziny po raz drugi miały okazję wypoczywać na Podlasiu. Pozostali goście byli tu pierwszy raz. W grupie znalazły się dzieci z różnymi dysfunkcjami: intelektualnymi, narządów ruchu czy z chorobami przewlekłymi.

Celem tegorocznego pobytu był wypoczynek dzieci oraz wzmocnienie rodziców w roli opiekunów i terapeutów, dlatego po krótkim pobycie w Białymstoku cała grupa wyjechała 6 sierpnia do Hodyszewa. Tam goście z Białorusi spotkali się z polskimi rodzicami i ich niepełnosprawnymi dziećmi. Taka integracja była możliwa dzięki współpracy naszego Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” ze Stowarzyszeniem AKTYWNI z Białegostoku.

W pięknym otoczeniu, w gościnnych progach Ośrodka „Ojczyzna” pod duchową opieką księży Pallotynów dzieci bawiły się, brały udział w zajęciach grupowych oraz terapeutycznych. W tym samym czasie rodzice mieli okazje do spotkań z psychologiem, pedagogami, dogoterapeutą, felinoterapeutą, neurologopedą. Podczas pobytu uczestniczyli w warsztatach grupowych i w indywidualnych spotkaniach. Wieczorami wszyscy świetnie bawiliśmy się podczas wieczorów integracyjnych. Odwiedził nas Teatr CONIECO, rodzice podzieleni na cztery grupy wymyślali gry i zabawy dla całego obozu. Wytchnienia dostarczały spacery do Krynicy, wspólne prace plastyczne i manualne dzieci i rodziców. Cały pobyt umiliły wycieczki na Farmę Iluzji w Mościskach oraz do Ziołowego Zakątka w Korycinach.

„Lato z Polską” to akcja skierowana do dzieci o polskich korzeniach mieszkających poza granicami Polski. W naszym działaniu wsparcie otrzymały rodziny z Białorusi, które znalazły tu przyjaciół i odpowiedzi na niektóre nurtujące je pytania. Wspólnie zaplanowano kontynuację działania, które pozwoli na realizację pomysłów w miejscu zamieszkania niepełnosprawnych dzieci.

Tym razem będą to Kluby Rodziny na Białorusi, których zadaniem będzie wspieranie rodzin dotkniętych niepełnosprawnością. Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz Stowarzyszenie AKTYWNI wspólnie obejmą opieką naszych rodaków z zagranicy. Już we wrześniu nastąpi przekazanie wózka inwalidzkiego i ortez dwojgu dzieciom ze Szczuczyna. Sprzęt został zakupiony dzięki hojności Zjednoczenia Polek w Wielkiej Brytanii. Mamy nadzieję, że uda nam się poprawić jakość życia naszych rodaków z Białorusi.

Znadniemna.pl za Anna Żeszko-Majewska/wspolnotapolska.org.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content