HomeKulturaKonferencja o polskich i białoruskich związkach kulturalnych

Konferencja o polskich i białoruskich związkach kulturalnych

– To wielki honor być wśród ludzi, którzy kochają swój język, którzy rozumieją nasze sąsiedztwo, naszą wspólną przeszłość oraz chcą budować bliskość między naszymi społeczeństwami – mówił ambasador RP na Białorusi Artur Michalski, otwierając spotkanie naukowców.

Prezydium konferencji

Badacze z Polski i Białorusi omawiają na konferencji naukowej w Mińsku związki historyczne, językowe, literackie i kulturowe pomiędzy dwoma krajami. Spotkanie jest poświęcone przypadającej w tym roku 220. rocznicy urodzin Adama Mickiewicza.
Wicedyrektor białoruskiej Biblioteki Narodowej Aleś Susza zwraca uwagę na wagę współpracy z polskimi naukowcami. – Dla nas ten kontakt jest bardzo ważny. Wielu badaczy w Polsce, którzy pracują nad tematami białoruskimi zapewne mają trochę inne spojrzenie na białoruskie realia – ocenił Aleś Susza.

Aleś Susza, będący zarazem prezesem Międzynarodowego Stowarzyszenia Białorutenistów, podkreślił, że polsko-białoruskie związki naukowe są bardzo głębokie, a do działającego od 27 lat stowarzyszenia należy wielu uczonych z naszego kraju.

W czasie konferencji podkreślana jest też rola odrodzenia i zachowania języka białoruskiego. Profesor Elżbieta Smułkowa, językoznawca-białorutenistka i pierwsza ambasador Polski na Białorusi powiedziała Polskiemu Radiu, że widzi zainteresowanie językiem białoruskim także wśród młodzieży.

Artur Michalski, obecny ambasador RP na Białorusi i pierwsza ambasador RP na Białorusi Elżbieta Smułkowa

– Dla każdego narodu ważna jest ta mała ojczyzna i ten język, w którym się wychowało. Jako językoznawca chcę, żeby język białoruski się zachował, ale czy tak się stanie, zależy od ludzi – powiedziała profesor Smułkowa.

– Bohaterem tegorocznej konferencji jest Adam Mickiewicz – mówił prodziekan Wydziału Filologii doc. Paweł Nawojczyk. – Jego postać w szczególny sposób łączy Polaków, Białorusinów i Litwinów. Wychowany w kulturze polskiej Mickiewicz był prawdziwym patriotą dawnej Rzeczypospolitej i Wielkiego Księstwa Litewskiego – dodał.

Uczestnikom konferencji w języku polskim i białoruskim złożył życzenia nowy ambasador Polski na Białorusi Artur Michalski.

Przemawia ambasador RP na Białorusi Artur Michalski

Jutro naukowcy odwiedzą odbudowany dworek rodzinny Adama Mickiewicza w Zaosiu koło Nowogródka na zachodniej Białorusi.

W trakcie konferencji odczytanych zostanie kilkadziesiąt referatów, głównie związanych z twórczością Adama Mickiewicza i jej znaczeniem dla Polaków i Białorusinów.

Odrębna sekcja będzie poświęcona przypomnieniu dorobku badaczy folkloru, kultury i języka białoruskiego, Józefa i Antoniny Obrębskich, którzy prowadzili pionierskie badania etnosocjologiczne m.in. na Polesiu.

Konferencja, organizowana corocznie, została wsparta przez Instytut Polski w Mińsku. Uroczyste otwarcie odbyło się na Wydziale Filologicznym Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego.

Znadniemna.pl za PAP/IAR, zdjęcia Svaboda.org

Najnowsze komentarze

  • „na zachodniej Białorusi” ???? Na Nowogródczyźnie !

Skomentuj

Skip to content