HomeHistoriaWkrótce II międzynarodowa konferencja z cyklu „Znakomici Grodnianie przełomu XIX i XX wieku”

Wkrótce II międzynarodowa konferencja z cyklu „Znakomici Grodnianie przełomu XIX i XX wieku”

Druga międzynarodowa konferencja popularno-naukowa z cyklu „Znakomici Grodnianie przełomu XIX i XX wieku” odbędzie się w dniach 9-10 czerwca w sali multimedialnej Konsulatu Generalnego RP w Grodnie.

Tom pokonferencyjny, będący pokłosiem I konferencji popularno-naukowej z cyklu „Znakomici Grodnianie przełomu XIX i XX wieku”

Tematem kolejnego spotkania naukowców z Polski i Białorusi będzie: „Praca organiczna – ziemiaństwo Grodzieńszczyzny, okoliczna szlachta i pozostały żywioł polski Grodzieńszczyzny w rozwoju ekonomicznym Kraju na przełomie XIX i XX wieku”.

Cykl popularno-naukowych spotkań pt. „Znakomici Grodnianie przełomu XIX i XX wieku” jest organizowany z inicjatywy Związku Polaków na Białorusi, a mianowicie – wiceprezes ZPB i naszej redakcyjnej koleżanki, redaktor naczelnej „Magazynu Polskiego” – Ireny Waluś, która wpadła na pomysł organizowania w Grodnie spotkań naukowców, opowiadających o wybitnych postaciach w historii Grodna i Grodzieńszczyzny wspólnie z prof. Zdzisławem Julianem Winnickim z Wrocławia.

Wydarzenie, które staje się stałym punktem w kalendarzu życia naukowego Grodna, wspiera Konsulat Generalny RP w Grodnie i Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie.
Dzięki wsparciu partnerów ZPB uczestnicy kolejnego spotkania z cyklu „Znakomici Grodnianie przełomu XIX i XX wieku” otrzymają wydane w postaci książki materiały poprzedniej konferencji, która odbyła się w październiku ubiegłego roku i była poświęcona tematowi: „Zasięg i skutki powstania styczniowego na Grodzieńszczyźnie – Ludzie powstania”.

Tom pokonferencyjny liczy czternaście referatów (dwanaście naukowych i dwa krajoznawcze), opublikowanych w językach, w których ich autorzy wygłosili je podczas konferencji w październiku 2017 roku, czyli w językach polskim – w przypadku naukowców z Polski i białoruskim – w przypadku ich białoruskich kolegów.

Artykuły, wprowadzające czytelników do tematyki tomu pokonferencyjnego opublikowali: członkowie Rady Naukowej Konferencji i zapoczątkowanej Serii Wydawniczej – prof. Zdzisław Julian Winnicki oraz prof. Aleksander Smalianczuk, a także prezes ZPB Andżelika Borys i jej zastępczyni Irena Waluś.

«Jestem dumna, że pokłosiem I konferencji popularno-naukowej z cyklu „Znakomici Grodnianie przełomu XIX i XX wieku” jest niniejszy tom pokonferencyjny, ponieważ, jak głosi mądrość łacińska „Słowo zapisane pozostaje”» – tymi słowami rozpoczęła swój artykuł, wprowadzający do tomu pokonferencyjnego, prezes ZPB Andżelika Borys.

Konferencja rozpocznie się w sobotę, 9 czerwca, o godzinie 10.00. Patronat medialny nad wydarzeniem sprawują: portal Znadniemna.pl, gazeta „Głos znad Niemna”, czasopismo „Magazyn Polski” oraz TVP Polonia.

Znadniemna.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content