HomeOświata„Polskie Powroty” – program dla polskich naukowców zza granicy

„Polskie Powroty” – program dla polskich naukowców zza granicy

Program „Polskie Powroty”, mający na celu zachęcenie do powrotu do Polski polskich naukowców, mieszkających w różnych krajach świata, ogłosiła Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA).

Pomysłodawcy Programu „Polskie Powroty” zakładają, że jego beneficjenci wzmocnią potencjał polskich ośrodków naukowo-badawczych, poprzez stworzenie warunków, umożliwiających podjęcie przez nich pracy w polskich uczelniach lub jednostkach naukowych.

„Optymalne warunki prowadzenia w Polsce badań naukowych lub/i prac rozwojowych na światowym poziomie, wynagrodzenie odpowiadające europejskim standardom oraz możliwość stworzenia Grupy Projektowej to główne założenia Polskich Powrotów” – czytamy w materiałach promujących Program.

Dzięki niemu, w założeniu pomysłodawców, polskie uczelnie i jednostki naukowe mają szansę pozyskać do współpracy specjalistów posiadających międzynarodowe doświadczenie oraz wiedzę z zakresu najnowszych trendów badawczych w swojej dyscyplinie naukowej.

Program otwarty jest dla wnioskodawców reprezentujących wszystkie dziedziny naukowe. Z wnioskiem w programie mogą występować poniższe ośrodki, które planują zatrudnić naukowca powracającego z zagranicy:

• uczelnie,

• jednostki naukowe (instytuty badawcze lub naukowe PAN).

Naukowiec musi być zatrudniony przez okres co najmniej 2 lat poprzedzających termin złożenia wniosku w zagranicznych uczelniach publicznych lub niepublicznych bądź w zagranicznych instytutach badawczych i naukowych, bądź też w działach badawczych zagranicznych przedsiębiorstw mających siedzibę poza granicami Polski (pod warunkiem, że pobyt ten nie był finansowany z polskich środków budżetowych).

Do zadań Powracającego Naukowca należą:

• stworzenie własnej Grupy Projektowej i aplikowanie o granty do polskich i zagranicznych instytucji finansujących badania,

• prowadzenie i upowszechnianie tych badań w renomowanych czasopismach naukowych lub prowadzenie prac rozwojowych/wdrożeniowych.

Powracający Naukowiec będzie mógł także wesprzeć instytucję goszczącą, łącząc prace badawcze z pełnieniem funkcji kierowniczych, dydaktycznych czy mentorskich.

Ze szczegółowymi informacjami, dotyczącymi zasad i warunków rekrutacji do udziału w Programie „Polskie Powroty” można zapoznać się na stronie NAWA .

UWAGA! Termin przyjmowania zgłoszeń do udziału w Programie „Polskie Powroty” upływa 31 maja 2018 roku!

 

Znadniemna.pl za nawa.gov.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content