HomeOświataI Miejskie Dyktando z Języka Polskiego w Lidzie

I Miejskie Dyktando z Języka Polskiego w Lidzie

Około 50-ciu uczniów Szkółki Społecznej działającej przy Oddziale ZPB w Lidzie oraz innych placówek oświatowych wzięło udział w I Miejskim Dyktandzie z Języka Polskiego, które zorganizował w dniu 7 kwietnia lidzki oddział Związku Polaków.

Foto pamiątkowe uczestników konkursu

Uczestnicy sprawdzianu zostali podzieleni na trzy kategorie wiekowe, z których najmłodsza miała do rozwiązania zadania językowe, przygotowane przez dyrektor Polskiej Szkoły Społecznej przy ZPB w Grodnie i przewodniczącą Rady Naczelnej Związku Polaków Anżelikę Orechwo.

W najmłodszej kategorii konkursowej jury nie przyznawało zwycięskich miejsc i wszyscy mali konkursanci otrzymali Dyplomy za udział w konkursie. Jury wyróżniło natomiast dwóch uczniów drugiej klasy Małgorzatę Anacko i Pawła Połujana, którzy bezbłędnie rozwiązali wszystkie przewidziane dla najmłodszych zagadki językowe.

Do rozwiązywania zagadek językowych przygotowują się najmłodsi

O wiele bardziej skomplikowane zadania w postaci napisania dyktanda, pełnego trudnych słów, występujących w odmianach gramatycznych, często sprawiających kłopoty w ich poprawnym napisaniu, mieli uczniowie zmagający się w dwóch pozostałych kategoriach wiekowych konkursu.

Tekst dyktanda, przygotowany przez Anżelikę Orechwo dla uczniów 6- 8 klasy, bezbłędnie napisała, zajmując I miejsce w swojej kategorii, Ewelina Gamburg. Nieco gorzej, ale na premiowane II miejsce, spisał się Daniel Michałowicz. Zamknęła pierwszą trójkę zwycięzców Wioletta Tkacz.

Konkursanci uważnie wschuchują się w czytany tekst

Jeszcze trudniejszy tekst do napisania miała szkolna młodzież (10 -11 klasa). Tutaj najlepiej, popełniając jednakową ilość błędów, spisały się, dzieląc między sobą pierwsze miejsce, Karolina Oziem oraz Eugenia Szypul.

Miejsca drugie i trzecie Jury, składające się z nauczycieli języka polskiego, wykładających w Szkółce Społecznej przy ZPB w Lidzie, w najstarszej kategorii konkursantów postanowiło nie przyznawać.

Wszyscy uczestnicy I Miejskiego Dyktanda z Języka Polskiego w Lidzie otrzymali od jego organizatorów – Oddziału ZPB w Lidzie – Dyplomy za udział w konkursie, ufundowane przez Zarząd Główny ZPB, a zdobywcy premiowanych miejsc – także nagrody rzeczowe i książkowe, ufundowane przez Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej z siedzibą w Warszawie.

Dodatkowym wyróżnieniem dla zwycięzców I Miejskiego Dyktanda z Języka Polskiego w Lidzie jest wytypowanie ich do udziału w ogólnobiałoruskim konkursie „Mistrz Ortografii”, który odbędzie się 15 kwietnia w Grodnie.

Irena Biernacka i Swietłana Worono z Lidy

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content