HomeOświataRekrutacja na staż dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i języka polskiego w Ostródzie

Rekrutacja na staż dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i języka polskiego w Ostródzie

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” ma zaszczyt zaprosić nauczycieli polonijnych na staż dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i języka polskiego do Ostródy.

Pobyty stażowe umożliwiające oprócz doskonalenia języka i kontaktu z kulturą, zdobycie wiedzy na temat skutecznych i aktualnych sposobów nauczania, dają możliwość nabywania nowej wiedzy i umiejętności w toku zajęć warsztatowych oraz bezpośredniej obserwacji, jak poznane narzędzia funkcjonują w grupie uczącej się w szkolnej klasie, a podczas prowadzenia zajęć w szkole, tworzą przestrzeń, w której nauczyciele mogą ugruntować swoje nowe umiejętności metodyczne i językowe, dzięki czemu skutecznie będą z nich korzystać po powrocie do macierzystych placówek. Bezpośredni kontakt z nauczycielami w Polsce tworzy w projekcie wartość dodaną: przygotowuje nauczycieli do podjęcia współpracy edukacyjnej ze szkołami w Polsce.

Cele szczegółowe staży realizowanych w Polsce:
– wyposażenie uczestników w umiejętność nowoczesnego i skutecznego nauczania w oparciu o współczesne kanony wiedzy na temat procesu uczenia się;
– doskonalenie wiedzy i umiejętności z zakresu nauczanego przedmiotu oraz języka polskiego (warsztat metodyczny);
– rozwijanie umiejętności nauczania z zastosowaniem nowoczesnych metod i technologii (warsztat metodyczny);
– poznanie metod i form angażujących grupę w proces uczenia się, procesy motywacyjne a ocenianie uczniów (warsztat metodyczno – psychologiczny);
– nabycie umiejętności inicjowania działań dydaktyczno-wychowawczych;
– inicjowanie i budowanie Partnerstwa szkół w celu wypracowywania i realizowania wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych.

Staż realizowany jest we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie i skierowany jest do nauczycieli polonijnych z: Czech, Litwy, Ukrainy, Łotwy, Białorusi, Niemiec, Irlandii, Belgii, Holandii, Włoch, USA oraz Kanady.

Staż odbywać się będzie w dn. 06 – 13 maja 2018 r. w Ostródzie (zakwaterowanie uczestników w Domu Polonii, ul. Pieniężnego 6, przyjazd w dn. 6 maja w godzinach popołudniowych, wyjazd w dn. 13 maja w godzinach porannych, zajęcia odbywać się będą w dn. 7-12 maja).

Koszty podróży: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” jako organizator pokrywa koszty podróży do kwoty 250,00zł. W celu uzyskania refundacji należy zachować bilety, stanowiące podstawę do zwrotu kosztów.

Formularz zgłoszeniowy do udziału w stażu można wypełnić na stronie organizatora.

 Znadniemna.pl za odnswp.pl

Najnowsze komentarze

  • Pozwole sobie zadac takie pytanie, a gdzie jest Rosja i Kazachstan, gdzie są obecnie tysiace Polaków, zmagają się z brakiem wsparcia od Polski w postaci pomocy dydaktycznej. Dla Wspólnoty czyzby nie ma juz tam Polonii? Proszę nie przytaczać tu informacje iz wspólnota pomoga repatriantom. W kazdym z tych krajów są duże ośrodki polonijne, nauczycieli z których też potrzebują takiego wsparcia.

    • Prosimy o odpowiedz dlaczego Rosja została pominięta i to już nie pierwszy raz czy w Rosji nie trzeba uczyć
      Polonii polskiego języka .

  • Trzeba zadawać pytania na stronie organizatorów.Tu chyba bez sensu

Skomentuj

Skip to content