HomeOświataStudniówka w PSS przy ZPB w Grodnie

Studniówka w PSS przy ZPB w Grodnie

Polonezem, koncertem i zabawą do białego rana zainaugurowali 10 lutego odliczanie stu dni do egzaminów maturalnych uczniowie Polskiej Szkoły Społecznej przy Związku Polaków na Białorusi w Grodnie.

Zaproszenie maturzystów przyjęli liczni goście, wśród których się znaleźli: członkowie Zarządu Głównego ZPB na czele z Andżeliką Borys, charge d’affaires polskiej ambasady w Mińsku, radca Michał Chabros z małżonką, delegacja Konsulatu Generalnego RP w Grodnie na czele z konsulem Janem Demczukiem, któremu towarzyszyły konsul Marzena Demczuk i konsul Monika Hoffa z małżonkiem.

Anżelika Orechwo, dyrektor Polskiej Szkoły Społecznej przy ZPB w Grodnie wita dostojnych gości

Bal studniówkowy rozpoczęto tradycyjnym polonezem, po którym maturzyści zaprezentowali gościom krótki program teatralno-estradowy, w którym zabrzmiały piosenki i skecze, nawiązujące tematyką do problematyki, zrozumiałej mieszkańcom i miłośnikom Grodna, na przykład żartobliwa przeróbka piosenki „Gęsi za wodą” autorstwa Wiktora Szałkiewicza ze słowami o poruczniku, który pomylił kąpiącą się „z tamtej strony Niemna” wronę ze swoją żoną, czy skecz pt. „Eliza bez wizy” poświęcony problematyce podróżowania rodaków z Polski do Grodna w ramach 5-dniowej strefy bezwizowej i masowej migracji do Polski Polaków z Grodzieńszczyzny.

Poloneza czas zacząć!

Koncert maturzystów PSS przy ZPB w Grodnie wsparła Szkoła Społeczna, działająca przy Oddziale ZPB w Lidzie, oddelegowując na studniówkę dwie pary taneczne.

Goście studniówki życzyli wchodzącej w dorosłe życie młodzieży powodzenia na egzaminach maturalnych oraz dostania się na wymarzone studia. – Niezależnie od tego, czy będą to studia w Polsce, czy tutaj, na Białorusi, możecie być pewni, że jako Związek Polaków będziemy was wspierać – mówiła do maturzystów prezes ZPB Andżelika Borys. Deklarację wsparcia dla studiującej młodzieży polskiej, która zasili środowisko polskiej inteligencji na Białorusi, złożył także radca Michał Chabros, charge d’affaires polskiej ambasady w Mińsku.

Andżelika Borys, prezes Związku Polaków na Białorusi

Charge d’affaires polskiej ambasady w Mińsku, radca Michał Chabros

Jan Demczuk, konsul RP w Grodnie

Kwiaty dla dyrektor szkoły Anżeliki Orechwo

Prezenty dla maturzystów

Nauczyciele szkoły: Antoni Pacenko, Lucyna Samujłowa, Wiesława Kozioł i Sławomir Olszewski

Przemawia Bożena Botanowska, nauczyciel języka polskiego w klasach maturalnych

Sławomir Olszewski, nauczyciel historii w klasach maturalnych

Swietłana Timoszko, nauczyciel języka polskiego Polskiej Szkoły Społecznej przy ZPB

W tym roku do klas maturalnych w Polskiej Szkole Społecznej przy ZPB w Grodnie uczęszcza około 70 uczniów. Większość z nich po zdaniu egzaminu dojrzałości będzie próbowała dostać się na studia do Polski.

Znadniemna.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content