HomeOświataWyjazdowa lekcja historii w Mirze i Nieświeżu

Wyjazdowa lekcja historii w Mirze i Nieświeżu

Czterdziestoosobowa grupa uczniów i nauczycieli Polskiej Szkoły Społecznej przy Związku Polaków na Białorusi w Grodnie w niedzielę, 28 stycznia, odbyła wyjazdową lekcję historii, odwiedzając Mir i Nieśwież.

Podczas wyprawy, którą poprowadził znany grodzieński krajoznawca i historyk Edward Dmuchowski, uczniowie PSS przy ZPB w Grodnie zwiedzili obiekty, wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO – Zamek w Mirze oraz Pałac Radziwiłłów w Nieświeżu.

Dzieje książęcego rodu Radziwiłłów najbardziej zainteresowały uczestników wycieczki, której celem było zapoznanie uczniów szkoły z zabytkami historii, kultury i architektury, stanowiącymi wspólne dziedzictwo narodów polskiego i białoruskiego oraz całej ludzkości.

Wyjazdowa lekcja historii uczniów PSS przy ZPB w Grodnie w Mirze i Nieświeżu została dofinansowana przez Związek Polaków na Białorusi.

Lucyna Samujłowa z Mira i Nieświeża

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content