HomeSpołeczeństwoBiałoruś wprowadzi Zaświadczenie Rodaka?

Białoruś wprowadzi Zaświadczenie Rodaka?

Białoruscy parlamentarzyści proponują uchwalenie ustawy, przewidującej wydawanie mieszkającym za granicą Białorusinom i ich potomkom dokumentu, potwierdzającego ich więź z historyczną ojczyzną.

Dokument ma nosić nazwę Zaświadczenie Rodaka i nie będzie białoruskim odpowiednikiem Karty Polaka, wydawanej przez Polskę Polakom, mieszkającym m.in. na Białorusi.

O inicjatywie białoruskich parlamentarzystów poinformowała białoruska państwowa agencja informacyjna BiełTA. O planach wprowadzenia Zaświadczenia Rodaka opowiedział BiełTA przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych niższej izby białoruskiego parlamentu Walery Woroniecki. Wyjaśnił, że Zaświadczenie Rodaka nie należy porównywać do Karty Polaka i z innymi tego typu dokumentami, wydawanymi przez inne państwa. „Zakładamy inną ideę. Polega ona na tym, aby umocnić duchową więź przesiedleńców z Białorusi z ich historyczną Ojczyzną” – powiedział Walery Woroniecki.

Walery Woroniecki, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych niższej izby białoruskiego parlamentu

Wyjaśnił, że nie chodzi tylko o białoruską diasporę za granicą, lecz także m.in. o dalekich potomków tych, kto kiedykolwiek mieszkał na terytorium, leżącym w granicach współczesnej Białorusi. Według białoruskiego parlamentarzysty tak zdefiniowane białoruskie korzenie posiada wielu wybitnych ludzi. Jest wśród nich, na przykład, królowa Belgii Matylda, wywodząca się ze znanego szlacheckiego rodu Sapiehów. „Chciałoby się zjednoczyć ich wszystkich wokół Białorusi, aby uświadomili sobie, że tutaj znajdują się ich korzenie”- podkreślił białoruski parlamentarzysta.

Oczekuje się, że właściciel Zaświadczenia Rodaka będzie posiadał określone preferencje. Na przykład – będzie mógł podróżować na Białoruś bez wizy. Inicjatorzy wprowadzenia Zaświadczenia Rodaka są przekonani, iż ich pomysł sprawi, że potencjał gospodarczy, kulturalny i inny posiadaczy Zaświadczenia Rodaka, rozsianych po całym świecie, zostanie wykorzystany na korzyść Białorusi.

Propozycje, dotyczące uchwalenia Ustawy, wprowadzającej Zaświadczenie Rodaka, białoruscy parlamentarzyści skierowali już do uzgodnienia z białoruskim MSZ, a także resortami: sportu, kultury, informacji i innymi rządowymi instytucjami.

Znadniemna.pl za BiełTA

Najnowsze komentarze

  • Witam!

    Moim zdaniem zaświadczenie Rodaka to bardzo dobra inicjatywa. Pozwoli to naszym rodzicom urodzonym na terenach obecnej Białorusi być częściej obecnym na ziemi naszych przodków, których losy różnie się kształtowały. Mam tylko w związku z tym pytanie czy Zaświadczenie Rodaka będzie wydawane tylko osobom urodzonym na tych terenach czy także ich dzieciom? Jeżeli ktoś zna bliżej założenia tej ustawy będę wdzięczna za rozwianie moich wątpliwości.

  • Pytanie – czy to ma być tylko dla osób „nacionalnast` bełarus”, czy zwyczajnie dla osób i ich potomków urodzonych na Białorusi. Jeżeli to drugie to pewnie 30 % ludności Polski będzie przysługiwało prawo do „zaświadczenia rodaka”. Nie jestem w tym momencie optymistą – Putin /bo on tam rządzi/ dołoży jakieś haki i utrudni Łukaszence kontakty z zachodem.

Skomentuj

Skip to content