HomeSpołeczeństwoSpotkania opłatkowe w oddziałach ZPB (fotoreportaż)

Spotkania opłatkowe w oddziałach ZPB (fotoreportaż)

Rozpoczął się okres przedświątecznych spotkań opłatkowych w oddziałach Związku Polaków na Białorusi oraz w organizacjach, działających przy ZPB.

Tegoroczny cykl spotkań opłatkowych zainaugurowała uroczystość, zorganizowana 14 grudnia w Grodnie przez działające przy ZPB Stowarzyszenie Żołnierzy Armii Krajowej na czele z prezes płk Weroniką Sebastianowicz. Podczas minionego weekendu spotkania opłatkowe odbyły się także w oddziałach ZPB w Wołkowysku, Iwieńcu oraz Lidzie.

Spotkanie opłatkowe Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej przy ZPB

Przemawia płk Weronika Sebastianowicz, prezes Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej przy ZPB

Przemawia radca Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Sroka

Zaproszenie mieszkających na Białorusi weteranów Armii Krajowej i płk Weroniki Sebastianowicz przyjęli liczni goście: delegacja Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych na czele z radcą Szefa Urzędu Janem Sroką, Instytutu Pamięci Narodowej na czele z dyrektorem generalnym IPN dr Marcinem Stefaniakiem, Komendy Głównej Straży Granicznej RP na czele z płk Krzysztofem Gawędą, Konsulatu RP w Grodnie na czele z konsulem generalnym Jarosławem Książkiem, Ambasady RP na Białorusi w osobie attache obrony RP płka Arkadiusza Szweca, Zarządu Głównego Związku Polaków na Białorusi na czele z wiceprezes Ireną Waluś, Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej z siedzibą w Warszawie na czele z prezesem Arturem Kondratem, wrocławskiego Stowarzyszenia Odra-Niemen na czele z prezes Iloną Gosiewską, Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” na czele z prezes Anną Kietlińską, białostockiej Fundacji na Rzecz Pomocy Dzieciom Grodzieńszczyzny na czele z wiceprezes Ireną Konon, Międzynarodowego Rajdu Katyńskiego oraz liczni goście, reprezentujący polską społeczność Grodna i Grodzieńszczyzny.

Delegacja Międzynarodowego Rajdu Katyńskiego

Przemawia płk Krzysztof Gawęda z Komendy Głównej Straży Granicznej RP

Przemawia konsul generalny RP w Grodnie Jarosław Książek

Przemawia Artur Kondrat, prezes Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej z siedzibą w Warszawie

Irena Waluś, wiceprezes ZPB składa życzenia

Anna Kietlińska, przezes Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

Marina Bućko, wnuczka płk Weroniki Sebastianowicz składa życzenia

Zanim doszło do łamania się opłatkiem goście kombatantów złożyli im życzenia świąteczne, a kapelan mieszkających na Białorusi Łagierników i Żołnierzy AK ks. Andrzej Radziewicz zainicjował modlitwę i rozdał obecnym biały chleb, będący symbolem pojednania i przebaczenia oraz znakiem przyjaźni i miłości.

Kapelan Sybiraków i Żołnierzy AK na Białorusi ks. Andrzej Radziewicz

Spotkanie opłatkowe w Oddziale ZPB w Wołkowysku

Przemawia Maria Tiszkowska, prezes Oddziału ZPB w Wołkowysku

Życzenia świąteczne składa przewodnicząca Rady Naczelnej ZPB Anżelika Orechwo

Podzielić się opłatkiem z Polakami Wołkowyska przybyli 16 grudnia m.in.: delegacja Rady Naczelnej ZPB na czele z przewodniczącą Anżeliką Orechwo, reprezentacja Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej z Warszawy na czele z prezesem Arturem Kondratem oraz działacze zaprzyjaźnionego z wołkowyskim Oddziału ZPB w Lidzie na czele z prezes Ireną Biernacką.

Polacy Wołkowyska przygotowali dla gości świąteczny program muzyczny oraz poczęstunek.

Spotkanie opłatkowe w Oddziale ZPB w Iwieńcu

Przemawia prezes ZPB Andżelika Borys

Przemawia Ilona Gosiewska, prezes Stowarzyszenia ODRA-NIEMEN

16 grudnia do Iwieńca na spotkanie opłatkowe z miejscowymi Polakami obchodzącymi w tym roku 25-lecie założenia w Iwieńciu Oddziału ZPB Teresy Sobol przybyła osobiście prezes ZPB Andżelika Borys. Obecni byli także goście z Polski – przyjaźniący się od dawna z iwienieckimi Polakami i osobiście z prezes miejscowego oddziału ZPB Teresą Sobol – działacze wrocławskiego Stowarzyszenia Odra-Niemen na czele z prezes zarządu Stowarzyszenia Iloną Gosiewską i sekretarzem zarządu Stowarzyszenia Eugeniuszem Gosiewskim.

Spotkanie opłatkowe w Oddziale ZPB w Lidzie

Przemawia Irena Biernacka, prezes Oddziału ZPB w Lidzie

Środowisko lidzkich Polaków słynie z tego, że ma w swoim gronie wciąż aktywnych, mimo sędziwego wieku, kombatantów Armii Krajowej. Wobec tego na spotkaniu opłatkowym, które odbyło się 17 grudnia w Lidzie, nie mogło zabraknąć delegacji Zarządu Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej z Warszawy na czele z prezesem Arturem Kondratem i wiceprezes mjr Stanisławą Kociełowicz, którzy wykorzystali obecność w Lidzie, aby odwiedzić w domu z darami swoich podopiecznych – lidzkich kombatantów Armii Krajowej, którzy nie mogli przybyć na spotkanie opłatkowe. Z okazji spotkania opłatkowego, które zaszczyciła swoją obecnością także konsul Anna Pustuł z Konsulatu Generalnego RP w Grodnie , lidzcy Polacy przygotowali dla gości program artystyczny i poczęstunek.

Przemawia Artur Kondrat, prezes Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej

Prezes ZPB Andżelika Borys i wiceprezes Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej mjr Stanisława Kociełowicz

Znadniemna.pl, zdjęcia Andrzeja Pisalnika i Andrzeja Zaniewskiego

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content