HomeSpołeczeństwoHalina Gawrus ponownie prezesem Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy ZPB!

Halina Gawrus ponownie prezesem Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy ZPB!

Jednogłośne poparcie uczestników walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, działającego przy Związku Polaków na Białorusi, otrzymała 27 listopada w głosowaniu na prezesa tej struktury dotychczasowa prezes UTW przy ZPB Halina Gawrus.

Sprawozdanie z dobiegającej końca kadencji czyta prezes UTW przy ZPB Halina Gawrus

Na walne zebranie UTW przy ZPB przybyło 54 z 73 zarejestrowanych słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Oznaczało to, że kworum zebrania było prawomocne, a jego uczestnicy mieli prawo podejmować decyzje o obsadzeniu kierowniczych stanowisk w UTW.

Do prezydium zebrania jego uczestnicy wybrali zasłużonych i doświadczonych słuchaczy UTW, a poprowadził zebranie jeden z najbardziej doświadczonych działaczy Związku Polaków na Białorusi były wieloletni wiceprezes ZPB Tadeusz Malewicz.

Prowadził zebranie jeden z najbardziej doświadczonych działaczy ZPB, były wiceprezes organizacji Tadeusz Malewicz

Zgodnie z procedurą, po wypełnieniu niezbędnych formalności, słuchacze UTW wysłuchali sprawozdanie swojej prezes Haliny Gawrus o tym, jak wyglądała działalność organizacji w okresie dobiegającej końca kadencji. Jak się okazało w okresie kierowania UTW przez Halinę Gawrus Uniwersytet nie tylko znacznie zwiększył liczbę stałych członków, zaczął też angażować swoich słuchaczy do rozwijania nowych dla tej struktury sfer aktywności – m.in. aktywności sportowej, czego przejawem stało się założenie przy UTW sekcji Nordic Walking. Działająca od wiosny tego roku sekcja Nordic Walking przy UTW już przyniosła efekty w postaci doskonałych wyników, a nawet zwycięstw słuchaczy UTW w zawodach sportowych organizowanych dla zawodników w ich kategorii wiekowej zarówno na Białorusi, jak i w Polsce.

Sprawozdanie Komisji Kontrolno-Rewizyjnej UTW przy ZPB wygłasza jej szef Stefan Fiedosiewicz

Okres kierowania UTW przy ZPB przez Halinę Gawrus, to także okres, w którym Uniwersytet regularnie organizował dla swoich słuchaczy wykłady na tematy historyczne oraz wycieczki krajoznawcze po Grodzieńszczyźnie i do Polski.

UTW przy ZPB utrzymuje partnerskie stosunki z Mokotowskim UTW w Warszawie oraz angażuje się w przedsięwzięcia, organizowane przez Zarząd Główny oraz struktury ZPB. Szczególnie dobrze widać to zaangażowanie na przykładzie inicjatyw, podejmowanych wspólnie przez UTW oraz Oddział ZPB w Grodnie, którego członkami są najczęściej mieszkający w Grodnie słuchacze UTW przy ZPB.

Podziękowania dla Haliny Gawrus składa prezes ZPB Andżelika Borys

Gośćmi walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego UTW przy ZPB byli m.in. prezes ZPB Andżelika Borys, wiceprezes ZPB Marek Zaniewski oraz członek Zarządu Głównego ZPB Andrzej Poczobut. Przemawiając do słuchaczy UTW przy ZPB Andżelika Borys dziękowała prezes Halinie Gawrus za doskonałe wyniki działalności UTW i za osiągnięcia, dokonane w okresie kierowania przez nią Uniwersytetem. Prezes ZPB zapewniła słuchaczy UTW, że przy realizacji swoich przedsięwzięć mogą oni liczyć na wsparcie ze strony Zarządu Głównego ZPB.

Przemawia Andrzej Poczobut, członek Zarządu Głównego ZPB

Podczas głosowania

W wyborach prezesa UTW przy ZPB na nową kadencję uczestnicy zebrania postanowili głosować jawnie. Objąć stanowisko prezesa Uniwersytetu po Halinie Gawrus nie zgodził się nikt oprócz niej samej. W tej sytuacji stała się ona jedyną kandydatką i zdobyła poparcie wszystkich 54 uczestników zebrania sprawozdawczo-wyborczego UTW przy ZPB, zostając prezesem tej struktury na kolejną dwuletnią kadencję.

Znadniemna.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content