HomeOświataI Wschodni Kongres Oświaty Polonijnej

I Wschodni Kongres Oświaty Polonijnej

W dniach 17-19 XI br. odbył się w Przemyślu I Wschodni Kongres Oświaty Polonijnej, którego organizatorem było Stowarzyszenie ,,Wspólnota Polska” oraz Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu.

Przed wejściem na salę obrad uczestników Kongresu witali młodzi ludzie w szlacheckich strojach polskich

Patronat nad Kongresem objął Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski i Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart.

W Kongresie uczestniczyło ok. 80 osób z Litwy, Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, w większości nauczycieli szkół polskich. Delegacji nauczycieli, współpracujących ze Związkiem  Polaków na Białorusi przewodniczyła na Kongresie prezes ZPB Andżelika Borys.

Prezes ZPB Andżelika Borys wygłasza referat o sytuacji oświaty polskiej na Białorusi

Podczas uroczystego koncertu „Drogi do Niepodległości”, który miał miejsce pierwszego dnia Kongresu, Prezes Stowarzyszenia ,,Wspólnota Polska” Dariusz Piotr Bonisławski wręczył nagrody nauczycielom oraz przedstawicielom PWSW, zaangażowanym w organizację. Wyróżnienia  od Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” otrzymały m.in.  dwie członkinie delegacji ZPB – Anastazja Tkaczowa z Mohylewa oraz Ada Szachniuk z Baranowicz.

Przemawia Dariusz Piotr Bonisławski, prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

W drugim dniu – 18 XI odbyły się obrady w Auli PWSW.

Wykład inauguracyjny Kongresu wygłosiła prof. dr hab. Danuta Krzyżyk z Uniwersytetu Śląskiego na temat: „Współczesna polszczyzna. Zmienność – stałość – różnorodność”. Obrady składały się z dwóch paneli; pierwszy – dyskusyjny o tematyce statusu polskiej mniejszości narodowej w kontekście prawa do nauki w języku polskim i o Polsce, drugi pt. „Edukacja – tożsamość – przyszłość” Stan obecny i sposoby rozwoju polskości na Wschodzie za pomocą narzędzi oświatowych.

Po zakończeniu obrad odbyły się ę warsztaty, które prowadziła prof. dr hab. Ewa Hoffman- Piotrowska z Uniwersytetu Warszawskiego na temat „Czy romantyczne dziecko było naprawdę dzieckiem? Obraz dzieciństwa i młodości w wybranych lirykach Juliusza Słowackiego”.

W podsumowaniu Kongres przyjął rezolucję dotyczącą postulatów środowisk polonijnych do władz polskich.

Znadniemna.pl za Wspolnotapolska.org.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content