HomeOświataOGŁOSZONO IX EDYCJĘ KONKURSU «BYĆ POLAKIEM»

OGŁOSZONO IX EDYCJĘ KONKURSU «BYĆ POLAKIEM»

Fundacja «Świat na Tak» zaprasza młodzież polskiego pochodzenia do udziału w Konkursie «Być Polakiem».

W roku wielkiego Jubileuszu setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Fundacja «Świat na Tak» zaprasza uczniów polskiego pochodzenia, żyjących poza granicami Polski do udziału w IX edycji konkursu «Być Polakiem» (Moduł A – dla dzieci i młodzieży).

Organizatorami Konkursu są: Stowarzyszenie Wspólnota Polska, Polska Macierz Szkolna w Wielkiej Brytanii, Fundacja «Świat na Tak».

Konkurs jest zaproszeniem do refleksji o polskiej tradycji i języku, zachętą do poznawania polskiej historii i roli Polaków w kształtowaniu europejskiego i światowego dziedzictwa. W ubiegłorocznej VIII edycji wzięło udział 1500 uczestników z całego świata.

Organizatorzy zapraszają do udziału w Module A (dla dzieci i młodzieży) uczniów w różnych kategoriach wiekowych:

Grupa 1: 6–9 lat: «Polska i Polacy. Pocztówka z 1918 r.» – prace plastyczne.
Grupa 2: 10–13 lat: «Jako redaktor gazetki szkolnej przygotuj numer okolicznościowy o odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 r.» – prace literackie.
Grupa 3: 14–16 lat: «Jesteś redaktorem gazety miejskiej. Przygotuj numer okolicznościowy o odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 r.» – prace literackie.
Grupa 4: 17–22 lata: «Polska i Polacy w 1918 r.» – prace literackie.
Grupa 5: 10–22 lata: «Program np. TV, internetowy, radiowy o odzyskaniu niepodległości w 1918 r.» – prace multimedialne.

Autorzy zwycięskich prac zostaną zaproszeni na Galę w Zamku Królewskim w Warszawie, gdzie otrzymają nagrody oraz będą uczestniczyć w okolicznościowych wycieczkach. Nagrodzona zostanie również szkoła, z której wpłyną prace laureatów.

Prace konkursowe należy nadsyłać do 4 marca 2018 r.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 22 kwietnia 2018 r. na stronie: www.swiatnatak.pl 

REGULAMIN IX EDYCJI KONKURSU «BYĆ POLAKIEM» MODUŁ «A» – dla dzieci i młodzieży

Więcej informacji na stronie: www.swiatnatak.pl

Znadniemna.pl za monitor.press.com

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content