HomeKulturaFestiwal „Jedнасць” – druga edycja

Festiwal „Jedнасць” – druga edycja

II edycja Festiwalu Kultury Polsko-Białoruskiej „Jedнасць” odbyła się 21 października w stolicy Białorusi – Mińsku. Na festiwal zjechało się około trzystu wykonawców z całej Białorusi.

Związek Polaków na Białorusi na Festiwalu „Jedнасць” reprezentowany był przez chór „Społem”, działający przy Oddziale ZPB w Mińsku, zespół wokalny „Wszystko w Porządku” z Oddziału ZPB w Borysewie pod kierownictwem Ałły Niciejewskiej, dyrektor Domu Polskiego w Borysowie, a także przez solistkę Alonę Titową, zdobywczynię Grand Prix pierwszej edycji Festiwalu Talentów i Niezwykłych Umiejętności „Uwaga Talent – 2016”, organizowanego przez mińskie Stowarzyszenie „Poloniczka” i duet „WitaM” przy wsparciu Ambasady RP w Mińsku. Wychowawczynią i nauczycielką Alony Titowej jest działaczka ZPB, nauczycielka języka polskiego w szkole średniej nr 2 w Mohylewie Anastazja Tkaczowa.

Śpiewa Alona Titowa z Mohylewa

Pomysłodawcami i organizatorami Festiwalu „Jedнасць” są: Fundacja na Rzecz Pomocy Dzieciom Grodzieńszczyzny z siedzibą w Białymstoku oraz miński oddział Stowarzyszenia „Polska Macierz Szkolna” na Białorusi. Festiwal „Jedнасць” jest finansowany ze środków Kancelarii Senatu RP, przydzielanych w ramach opieki nad Polonią i Polakami za Granicą.

Zespół wokalny „Wszystko w Porządku” z Borysewa

Idea festiwalu została wyrażona w jego nazwie, której pierwszy człon jest pisany po polsku, a drugi – po białorusku. Mimo tego, nazwa ta jest zrozumiała zarówno Polakom, jak i Białorusinom, gdyż słowo „Jedność” brzmi podobnie w obu językach.

Celem Festiwalu, jak sugeruje nazwa, jest umocnienie więzi kulturalnych między Polską, a Białorusią w taki sposób, żeby dziedzictwo kulturalne dwóch bratnich narodów – polskiego i białoruskiego – jednoczyło ludzi po obu stronach granicy.

Podczas festiwalu publiczność miała okazję podziwiać utwory muzyczne i taneczne w wykonaniu profesjonalnych i amatorskich zespołów z różnych miast Białorusi: Mińska, Mohylewa, Witebska, Słonimia, Wilejki, Borysewa, Pińska i innych miejscowości.

Chór „Społem” z Mińska

Warunkiem udziału w przeglądzie było wykonanie ze sceny dwóch utworów muzycznych bądź tanecznych – polskiego i białoruskiego.
Dzięki dużej liczbie uczestników festiwalu każdy siedzący na widowni mógł wyrobić własne zdanie o bogactwie, różnorodności i wzajemnym przenikaniu kultur polskiej i białoruskiej.

Artyści, działający przy Związku Polaków na Białorusi, zgodnie z regulaminem przeglądu po polsku wykonali:

Alona Titowa – piosenkę „Powietrze” z repertuaru polskiej piosenkarki i autorki tekstów Natalii Shroeder;

Anastazja Tkaczowa, nauczycielka języka polskiego ze swoją wychowanką Aloną Titową

Chór „Społem” – piosenkę z repertuaru Anny German pt. „Tylko w Tangu”;

Zespół wokalny „Wszystko w porządku” – piosenkę „Kraj Rodzinny Matki Mej”.

W wywiadzie dla rozgłośni Radio Racyja współorganizator festiwalu – prezes mińskiego Oddziału Polskiej Macierzy Szkolnej na Białorusi Maryna Repkina określiła sens organizowanej przez nią imprezy w sposób następujący: „Jednym z naszych celów było zademonstrowanie dzieciom i młodzieży wspólnotę polskiego i białoruskiego języka, kultury, tradycji i historii”.

Irena Konon, wiceprezes Fundacji na Rzecz Pomocy Dzieciom Grodzieńszczyzny

Z kolei organizatorka festiwalu „Jedнасць”ze strony polskiej – wiceprezes Fundacji na Rzecz Pomocy Dzieciom Grodzieńszczyzny Irena Konon – zauważyła na antenie Radia Racyja, że jednym z celów organizatorów festiwalu jest promocja twórczości polskiej diaspory na Białorusi.

Anastazja Partola z Mohylewa, zdjęcia autorki i Radio Racyja

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content