HomeHistoriaO ludziach powstania styczniowego na Grodzieńszczyźnie

O ludziach powstania styczniowego na Grodzieńszczyźnie

Konferencja popularno-naukowa pt. „Zasięg i skutki powstania styczniowego na Grodzieńszczyźnie – Ludzie powstania” odbyła się w Grodnie w dniach 21-22 października. Wydarzenie zostało zorganizowane dzięki współpracy Związku Polaków na Białorusi, Konsulatu Generalnego RP w Grodnie oraz Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Przemawia konsul generalny RP w Grodnie Jarosław Książek

Uroczystego otwarcia konferencji, która odbywała się w sali multimedialnej Konsulatu Generalnego RP w Grodnie, dokonali szef placówki – konsul generalny RP w Grodnie Jarosław Książek oraz prezes ZPB Andżelika Borys. Witając gości i uczestników konferencji Jarosław Książek i Andżelika Borys nie tylko życzyli im owocnych obrad, lecz także podkreślali znaczenie tematu konferencji dla Białorusinów i Polaków, jako spadkobierców wspólnego dziedzictwa wydarzeń historycznych, będących tematem, wygłaszanych podczas konferencji referatów.

Przemawia Andżelika Borys, prezes Związku Polaków na Białorusi

W ramach konferencji odczytano kilkanaście referatów, przygotowanych przez naukowców z Polski i Białorusi. Z Polski na konferencję do Grodna przyjechali: prof. dr hab. Zdzisław Julian Winnicki z Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. dr hab. Adam Czesław Dobroński z Uniwersytetu w Białymstoku, dr Jan Jerzy Milewski z Instytutu Pamięci Narodowej, dr hab. Piotr Krzysztof Marszałek z Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. dr hab. Roman Jurkowski z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Prof. dr hab. Zdzisław Julian Winnicki z Uniwersytetu Wrocławskiego i prof. dr hab. Roman Jurkowski z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Prof. dr hab. Zdzisław Julian Winnicki mówi o idei cyklu konferencji „Znakomici Grodnianie przełomu XIX i XX wieku”

Prof. dr hab. Roman Jurkowski wygłasza referat pt.: „Ziemiaństwo Grodzieńszczyzny wobec skutków powstania styczniowego – działalność Grodzieńskiego Towarzystwa Rolniczego w latach 1901-1914”

Prof. dr hab. Adam Czesław Dobroński z Uniwersytetu w Białymstoku i prof. dr hab. Zdzisław Julian Winnicki z Uniwersytetu Wrocławskiego

Prof. dr hab. Adam Czesław Dobroński wygłasza referat pt.: „Adolf Białokoz, powstańczy naczelnik miasta Białegostoku w Grodnie: relacja o śledztwie i losach uwięzionych”

Referat dr Katarzyny Konczewskiej pt.: „Społeczność powiatu grodzieńskiego w powstaniu styczniowym na podstawie dokumentów Narodowego Archiwum Historycznego w Grodnie” odczytuje Iness Todryk-Pisalnik

Dr Jan Jerzy Milewski z Instytutu Pamięci Narodowej wygłasza referat pt.: „Pamięć o powstańcach styczniowych w okresie międzywojennym. Przypadek Mojżesza Rogaczewskiego”

Irena Ejsmont odczytuje referat prof. dr hab. Haliny Bursztyńskiej z Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie pt.: „Romuald Traugutt w opowiadaniach Elizy Orzeszkowej „Gloria victus”

Dr hab. Piotr Krzysztof Marszałek z Uniwersytetu Wrocławskiego wygłasza referat pt.: Rosyjskie wojenne prawo karne w okolicznościach powstania styczniowego”

Białoruską naukę historyczną reprezentowali natomiast: prof. dr hab. Wiaczesław Szwed, prof. dr hab. Aleś Smalańczuk – obaj z Centrum Studiów Białoruskich Uniwersytetu Warszawskiego, dr Aleksander Radziuk z Uniwersytetu Rolniczego w Grodnie, mgr Wasyl Gierasimczyk z Państwowego Uniwersytetu im. Janki Kupały w Grodnie oraz inni historycy i krajoznawcy z Grodna.

Prof. dr hab. Wiaczesław Szwed z Centrum Studiów Białoruskich Uniwersytetu Warszawskiego wygłasza referat pt.: „Uczestnicy przedpowstaniowego (manifestacyjnego) ruchu )1861-1863)”

Prof. dr hab. Aleś Smalańczuk z Centrum Studiów Białoruskich Uniwersytetu Warszawskiego wygłasza referat pt.: „Chłop Osip Radkiewicz – wróg powstania lat 1863-1864”

Dr Aleksander Radziuk z Uniwersytetu Rolniczego w Grodnie wygłasza referat pt.: „Aleksander Bisping i jego los przez pryzmat wydarzeń lat 1863-1865”

Referat pt.: „Powstanie styczniowe i malarze Grodzieńszczyzny” wygłasza mgr Tatiana Malinowska

Mgr Wasyl Gierasimczyk z Państwowego Uniwersytetu Grodzieńskiego wygłasza referat pt.: „Grodzieńska Organizacja Rewolucyjna podczas powstania 1863-1864”

Mgr Alaksiej Kajrys z Państwowego Uniwersytetu Grodzieńskiego wygłasza referat pt.: „Osoba Konstantego Kalinowskiego w dokumentach XIX wieku”

Krajoznawca Iwan Budnik (w środku) wygłasza referat pt.: „Aleksander Lenkiewicz: wojskowy przywódca powiatu grodzieńskiego podczas powstania 1863 roku”

Po odczytaniu przygotowanych do konferencji referatów, jej uczestnicy wzięli udział w panelu dyskusyjnym, podczas którego ujawniły się różnice w sposobach postrzegania powstania styczniowego i związanych z nim postaci w zależności od tego, czy uczestnik dyskusji reprezentuje polskie, czy też białoruskie środowisko naukowe.

Różnice, uwarunkowane przynależnością do białoruskiego bądź polskiego środowiska naukowego, spowodowały, iż uczestnicy konferencji doszli do wniosku, że wspólnych przedsięwzięć naukowych, podobnych do konferencji „Zasięg i skutki powstania styczniowego na Grodzieńszczyźnie – Ludzie powstania” powinno być więcej, gdyż jest to najlepszy sposób nie tylko na wzajemne poznawanie poglądów polskich i białoruskich naukowców, ale także sposób pozwalający na coraz bardziej obiektywne opisywanie wydarzeń historycznych.

Redaktor naczelna „Magazynu Polskiego” i wiceprezes ZPB Irena Waluś

Jak zapewniła nas organizator konferencji z ramienia Związku Polaków na Białorusi, redaktor naczelna „Magazynu Polskiego” i wiceprezes ZPB Irena Waluś – materiały konferencji zostaną wydane pod wspólną okładką.

– Planujemy kontynuację spotkań polskich i białoruskich historyków. Konferencja „Zasięg i skutki powstania styczniowego na Grodzieńszczyźnie – Ludzie powstania” stała się pierwszym w cyklu spotkań popularno-naukowych, który nazwaliśmy „Znakomici Grodnianie przełomu XIX i XX wieku” – powiedziała nam Irena Waluś.

Znadniemna.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content