HomeOświataWizyta studyjna nauczycieli ZPB w Brukseli

Wizyta studyjna nauczycieli ZPB w Brukseli

Zwiedzanie Parlamentu Europejskiego w Brukseli, udział w uroczystościach jubileuszowych z okazji 65-lecia Polskiej Macierzy Szkolnej w Belgii, a także udział w warsztatach metodycznych – wszystko to zmieściło się w czterodniowym programie studyjnej wizyty w Belgii, którą  dzięki Związkowi Polaków na Białorusi i Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” odbyła dziesięcioosobowa grupa nauczycieli języka polskiego z Białorusi na czele z prezes ZPB Andżeliką Borys.

Na rynku w Brukseli

Po przybyciu do belgijskiej stolicy grupa z Białorusi spotkała się ze znanym działaczem polonijnym – wiceprezydentem Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych Wiesławem Lewickim. Razem udali się na spacer po Brukseli, podczas którego prowadzili rozmowy o tym jak bardzo się różnią losy Polaków, którzy mieszkają na byłych Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej od losów polskich emigrantów, którzy w różnych okresach dziejowych osiedlali się na Zachodzie.

Kolacja z wiceprezydentem Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych Wiesławem Lewickim (drugi od prawej)

Drugi dzień pobytu w stolicy Belgii delegacja z Białorusi poświęciła zwiedzaniu Parlamentu Europejskiego, po którym nauczycieli oprowadził Krzysztof Uchnalski, asystent eurodeputowanego z Polski Zdzisława Krasnodębskiego.

Dzięki swojemu przewodnikowi nauczyciele z Białorusi poznali strukturę Parlamentu Europejskiego, dowiedzieli się, że pracuje w nim 751 europosłów z 28 krajów członkowskich UE. Obejrzeli miejscowy press-room, studia radiowe, których okazało się aż osiem, wstąpili na salę posiedzeń Parlamentu Europejskiego. Dowiedzieli się, że posiedzenia parlamentarne są prowadzone (dzięki tłumaczom) w 24 językach, obowiązujących w Unii Europejskiej.

Po Parlamencie Europejskim nauczycieli z Białorusi oprowadza Krzysztof Uchnalski, asystent eurodeputowanego z Polski Zdzisława Krasnodębskiego

Wieczór drugiego dnia pobytu delegacja z Białorusi spędziła w Domu Polskim Millenium, znajdującym się w niedużej miejscowości Comblain-la-Tour, i będącym siedzibą Polskiej Macierzy Szkolnej w Królestwie Belgii. Tutaj się odbywały uroczystości z okazji 65-lecia istnienia tej, zasłużonej dla Polski i Polonii zamieszkującej Zachodnią Europę, organizacji oświatowej w Belgii.

Uroczystości rozpoczęły się od złożenia kwiatów na grobach założyciela Polskiej Macierzy Szkolnej w Comblain-la-Tour – wybitnego działacza oświatowego doktora Edwarda Pomorskiego, który przybył do Belgii na początku lat 30. oddelegowany przez Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego II RP.

Kwiaty dla pierwszych nauczycieli polskich w Belgii

W uroczystościach jubileuszowych udział wzięli m.in.: Ambasador RP w Królestwie Belgii Artur Orzechowski, polscy parlamentarzyści, przedstawiciele Kancelarii Senatu RP oraz Kancelarii Prezydenta RP. Był obecny także prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusz Piotr Bonisławski, który uroczyście odznaczył Złotym Medalem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Barbarę Wojdę, prezes Polskiej Macierzy Szkolnej w Belgii. Ambasador RP w Królestwie Belgii Artur Orzechowski z kolei w imieniu szefa MSZ, ministra Witolda Waszczykowskiego, odznaczył Barbarę Wojdę odznaką honorową MSZ „Bene Merito”.

Mszę celebruje ks. Ryszard Sztylka, rektor Polskiej Misji Katolickiej w krajach Beneluksu

Dyrektor Biura do Spraw Kontaktu z Polonia i Polakami za Granicą w Kancelarii Prezydenta RP Kazimierz Kuberski i prezes PMS w Belgii Barbara Wojda

Przemawia ambasador RP w Królestwie Belgii Artur Orzechowski

Agnieszka Zając z Kongresu Oświaty Polonijnej

Nagrodę Stowarzyszenia „Wspolnota Polska” dla Macierzy Szkolnej Belgii wręcza prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusz Piotr Bonisławski

Życzenia działaczom Polskiej Macierzy Szkolnej w Belgii z okazji 65-lecia ich organizacji złożyła prezes Związku Polaków na Białorusi Andżelika Borys.

Przemawia Andżelika Borys, prezes Związku Polaków na Białorusi

Polska Macierz Szkolna w Belgii promuje kulturę i tradycję polską. Stowarzyszenie czyni to, działając na niwie edukacji oraz angażując się w organizację przedsięwzięć artystycznych. Przez należący do organizacji ośrodek w Ardenach (kraina górska w południowo-wschodniej Belgii, w której leży miejscowość Comblain-la-Tour – red.) przewinęło się wiele pokoleń Polaków, którzy przybywając tu nie tylko z Belgii, ale też z Niemiec, Francji i Holandii, kształcili się, otrzymując przy okazji solidne wychowanie obywatelskie i patriotyczne.

Budynek Polskiej Macierzy Szkolnej w Comblain-la-Tour

Dzisiaj misją Polskiej Macierzy Szkolnej jest przede wszystkim łączyć: pokolenia, światopoglądy, języki i narody. W kosmopolitycznej Belgii, przez którą w drodze za pracą lub z innych powodów przejeżdżają także Polacy, nieustannie trzeba szukać sposobu międzykulturowej komunikacji, zachowując swoją tradycję i wchłaniając miejscowe obyczaje. Trzeba nauczyć się mówić w wielu językach, szanować się nawzajem i być otwartym na drugiego człowieka. Gośćmi ośrodka Polskiej Macierzy Szkolnej w Belgii są więc nie tylko Polacy. Przyjeżdżają tu i Holendrzy, Niemcy, Francuzi i sami Belgowie. Dom Polski Millenium stał się też częścią pejzażu i tradycji maleńkiej miejscowości Comblain-la-Tour.

Podczas warsztatów

Projekt przedstawia Irena Biernacka, prezes Oddziału ZPB w Lidzie

Dwa ostatnie dni pobytu w Belgii delegacja nauczycieli z Białorusi spędziła, biorąc udział w Konferencji Metodycznej i warsztatach, zorganizowanych przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.

Polina Juckiewicz z Brukseli

Najnowsze komentarze

  • Myślę,że głównym tematem tego sympozjum było jak więcej wydoić polskiego podatnika

Skomentuj

Skip to content