HomeReligiaPrzewodniczący europejskich episkopatów spotkali się z Łukaszenką

Przewodniczący europejskich episkopatów spotkali się z Łukaszenką

Mam nadzieję, że sesja plenarna Rady Konferencji Biskupich Europy w Mińsku przyczyni się do duchowego odrodzenia naszego kontynentu, aby Europa ponownie stała się Europą ducha – powiedział metropolita mińsko-mohylewski abp Tadeusz Kondrusiewicz podczas spotkania w Mińsku europejskich biskupów z prezydentem Białorusi Aleksandrem Łukaszenką.

25 biskupów uczestniczących w sesji plenarnej Rady Konferencji Biskupich Europy wzięło udział w spotkaniu z prezydentem Białorusi Aleksandrem Łukaszenką, które odbyło się w czwartek o godz. 10.00 (czasu lokalnego) w mińskim pałacu prezydenckim, zwanym Pałacem Niepodległości. Spotkanie to było pierwszym oficjalnym punktem programu rozpoczynającej się w czwartek w Mińsku dorocznej sesji plenarnej CCEE z udziałem przewodniczących episkopatów i ich delegatów reprezentujących 45 krajów Europy. Było to również pierwsze tak liczne spotkanie katolickich hierarchów w Pałacu Niepodległości.

Uczestników spotkania powitał prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenka, który wyraził wdzięczność za wybór Mińska na miejsce spotkania Kościoła z całej Europy.

– To, że przyjechaliście do Mińska i postanowiliście przeprowadzić tu obrady, to właściwa decyzja. Bardzo to doceniamy. To nie tylko jeszcze raz potwierdza, że jesteśmy państwem, które zostało wybrane przez was jako pokojowe i bezpieczne, ale również, że jako państwo możemy być wzorem pokoju, normalnego życia i spokojnego współistnienia różnych religii i narodowości – mówił prezydent. Wyraził też nadzieję, że spotkanie pomoże w znalezieniu dróg pokoju we współczesnej Europie. Zachęcał gości, by nie czuli się w Mińsku “jak w domu”, ale “w domu”, gdyż Pałac Niepodległości jest domem dla każdego, kto uznaje niepodległość.

Następnie głos zabrał przewodniczący CCEE kard. Angelo Bagnasco, który dziękując za serdeczne przyjęcie, przypomniał także, że biskupi z całej Europy zebrali się w stolicy Białorusi na zaproszenie arcybiskupa mińsko-mohylewskiego Tadeusza Kondrusiewicza. Wyjaśnił też, że celem rozpoczynającej się dorocznej sesji plenarnej CCEE są przygotowania do przyszłorocznego Synodu Biskupów o młodzieży, a także refleksja na temat Europy.

– Poprzez to ważne wydarzenie, Kościół okazuje swoją solidarność z tymi, którzy kształtują naszą przyszłość, zastanawiając się, jakie są najwłaściwsze drogi i metody prowadzące do odpowiedzi na pytania o sens, jakie każdy młody człowiek nosi w sercu. Natomiast dotykając tematu Europy, CCEE chce przede wszystkim dać świadectwo zaangażowania Kościoła na rzecz Europy, tego wielkiego kontynentu ludzi i narodów, pragnących współdzielić wezwanie do przyszłości pełnej pokoju i dobrobytu – mówił hierarcha.

Przypomniał też, że spotkanie na Białorusi jest okazją do włączenia się we wspólne świętowanie 750-lecia pierwszego zapisu dotyczącego Mińska w staroruskiej „Kronice Nestora” (znanej także jako „Powieść lat minionych”) oraz 500-lecie wydania „Biblii Ruskiej”, pierwszej księgi wydrukowanej w języku białoruskim.

„Te dwa wydarzenia, poza tym, że świadczą o głębokim radykalizmie chrześcijaństwa na tej szlachetnej ziemi, wzywają nas do refleksji nad korzyściami dla integralnego rozwoju człowieka, jakie może wnieść właściwa współpraca między państwem i Kościołem, szanująca autonomię obu stron” – podkreślał przewodniczący CCEE.

Głos zabrał także pomysłodawca zorganizowania sesji plenarnej CCEE w Mińsku, abp Tadeusz Kondrusiewicz, metropolita mińsko-mohylewski. Przypomniał, że służba człowiekowi jest zadaniem, które powinno łączyć wysiłki podejmowane przez państwo i Kościół, których wspólnym celem powinno być m.in. rozwiązywanie palących problemów, takich, jak etyka praw człowieka, ochrona rodziny i życia ludzkiego. Podkreślił też, że wybór Mińska na miejsce tegorocznych obrad plenarnych CCEE, to wielki zaszczyt dla lokalnego Kościoła, który odradza się po 70 latach prześladowań komunistycznych, a także uznanie jego roli w kraju i Europie.

“W Pałacu Niepodległości odbywają się różne spotkania, nigdy jednak nie zebrało sie tu tak wielu biskupów Kościoła katolickiego, którzy przewodniczą europejskim episkopatom” – mówił hierarcha i podkreślił, że jest to świadectwo tego, że położona w centrum Europy Białoruś każdego roku coraz bardziej przyciąga obywateli Starego Kontynentu: nie tylko polityków, ekonomistów, czy pracowników kultury, ale też przywódców religijnych. Przypomniał też m.in. o zorganizowanym w 2014 r. w Mińsku IV Forum Katolicko-Prawosławnym, poświęconym wyzwaniu, jakim dla współczesnych chrześcijan powinna być różnorodność religijna i kulturowa Europy.

Metropolita mińsko-mohylewski przypomniał też, że wobec kryzysów, jakie przechodzi współczesna Europa, konieczny jest powrót do jej chrześcijańskich korzeni oraz odejście od ideologii, które nie rozpoznają Boga i nie szanują człowieka, jako stworzenia Bożego. “Demokracja, która nie jest ukierunkowana na prawdę, zbliża się do indywidualizmu i – jak zauważył Franciszek – prowadzi do globalizacji obojętności” – mówił.

Nawiązując do tematu sesji plenarnej CCEE, abp Kondrusiewicz przypomniał, że młodzież “może pomóc obudzić Europę z duchowego letargu i przezwyciężyć przewlekły stan rozpadu moralnego”.

“Mam nadzieję, że sesja plenarna Rady Konferencji Biskupich Europy w Mińsku przyczyni się do duchowego odrodzenia naszego kontynentu, aby Europa ponownie stała się Europą ducha” – zakończył.

Gości powitał też egzarcha białoruski, metropolita Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego Paweł.

Następnie głos zabierali też przedstawiciele poszczególnych konferencji biskupich, m.in. Wiceprzewodniczący CCEE i przewodniczący Konferencji Biskupów Anglii i Walii kard. Vincent Nichols, który odwołał się do brytyjskich doświadczeń poszukiwania wspólnych dróg pokoju, m.in. wielonarodowych wspólnotach parafialnych. Nawiązując do tematu sesji plenarnej, zapewnił też o chęci jak najgłębszego przyjrzenia się rzeczywistości, w jakiej żyją dziś młodzi ludzie i jak najdokładniejszego poszukiwania dróg pomocy młodym, którzy z jednej strony są niezwykle hojni, z drugiej jednak pełni obaw o przyszłość.

Spotkanie w mińskim Pałacu Niepodległości, to pierwszy punkt rozpoczynający obrady plenarne Rady Konferencji Biskupich Europy, które potrwają w Mińsku do 1 października. Biorą w nich udział przewodniczący konferencji episkopatów i ich delegaci, reprezentujący 45 państw europejskich.

Znadniemna.pl za ekai.pl/fot.: catholic.by

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content