HomeOświataStypendia dla młodych Polaków, mieszkających i studiujących poza Polską!

Stypendia dla młodych Polaków, mieszkających i studiujących poza Polską!

Masz polskie korzenie, mieszkasz i studiujesz na Białorusi, bądź gdzie indziej w Europie Środkowej bądź Wschodniej – ale nie w Polsce? Do 16 października złóż wniosek i otrzymaj stypendium od Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”!

Do wzięcia jest kwota 3 572,00 PLN (około tysiąca dolarów)!

Jak czytamy w Regulaminie Stypendialnym Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”, będzie to kwota wypłacona za I semestr roku akademickiego 2017/2018 (tzw. semestr zimowy).

Z komunikatu, przekazanego mediom, dowiadujemy się także, że projekt Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” pn. „Program stypendialny dla osób polskiego pochodzenia studiujących za granicą” jest kontynuacją programu zainicjowanego w 1998 roku przez Fundację Semper Polonia.

Program obejmie studentów polskiego pochodzenia, mieszkających i studiujących w Bułgarii, Bośni i Hercegowinie, Białorusi, Chorwacji, Czechach, Czarnogórze, Gruzji, Litwie, Łotwie, Mołdawii, Rosji, Rumunii, Serbii, Słowacji, Ukrainie oraz na Węgrzech.

Aby otrzymać wsparcie finansowe na semestr zimowy, wniosek na otrzymanie stypendium od Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” należy składać już teraz – w nieprzekraczalnym terminie do 16 października 2017 roku.

Wniosek, wraz z załącznikami, należy przesłać w jednym pliku PDF o objętości nie większej niż 50 MB na adres e-mail: [email protected] oraz pocztą na adres: ul. Jazdów 10A, 00-467 Warszawa (z dopiskiem Stypendia) lub dostarczyć do sekretariatu Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Szczegółowe informacje, dotyczące zasad, warunków i trybu przyznawania stypendiów znajdziecie Państwo w Regulaminie Stypendialnym Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” (patrz załącznik poniżej).

Decyzja Komisji Stypendialnej dotycząca przyznania stypendium będzie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” (www.pol.org.pl) w formie imiennej listy stypendystów do 6 listopada 2017 r.

Pliki do pobrania:

Regulamin Stypendialny – Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”

Wniosek Stypendialny – Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”

UWAGA!

Wnioski niekompletne, na nieaktualnym formularzu i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Znadniemna.pl za www.pol.org.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content