HomeOświataMłodzież z Lidy i Wołkowyska na szkoleniach w Krakowie

Młodzież z Lidy i Wołkowyska na szkoleniach w Krakowie

Młodzież, reprezentująca oddziały Związku Polaków na Białorusi w Wołkowysku i Lidzie w dniach 3-10 września na zaproszenie wrocławskiego Stowarzyszenia „Odra-Niemen” brała udział w projekcie „Akademia języka ojczystego dla młodych Polaków ze wschodu”, realizowanym przez wrocławskie Stowarzyszenie „Odra-Niemen” w Krakowie.

Podczas zajęć w krakowskiej Akademii Ignatianum

Udział w projekcie polegał na wzięciu udziału w cyklu szkoleń, odbywających się w ramach kampanii społeczno-edukacyjnej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Narodowego Centrum Kultury pt. „Ojczysty – dodaj do ulubionych”. Do udziału w szkoleniach, obok młodych Polaków z Białorusi, zostali zaproszeni ich rówieśnicy z Litwy i Ukrainy. Ogółem grupa liczyła trzydzieści osób.

W ramach zajęć polska młodzież ze Wschodu poznała metody efektywnej nauki języka polskiego. Uczestnikom szkoleń zostały przybliżone zagadnienia z zakresu następujących tematów: współczesna polska literatura, film i teatr; przemiany kultury polskiej i języka polskiego w ostatnich 30 latach; dialekty polszczyzny – przykłady, podobieństwa i różnice; zmiany norm i zasad pisowni oraz błędy językowe współczesnych Polaków; metody ułatwiające naukę języka polskiego, dostosowane do potrzeb osób posługujących się jednocześnie językiem polskim i rosyjskim lub ukraińskim.

Wspólne zdjęcie uczestników szkoleń z Białorusi Litwy i Ukrainy

Tygodniowy pobyt w Krakowie został przez młodych ludzi wykorzystany także na zwiedzanie miasta, uznawanego przez wielu Polaków za kulturalną stolicę Polski.
Organizatorzy przewidzieli dla uczestników szkoleń bogaty program kulturalno-krajoznawczy, na który złożyło się m.in.: oglądanie spektakli teatralnych, projekcji filmowych, a także zwiedzanie Krakowa, Wadowic oraz kopalni soli w Wieliczce.

Zdjęcie pamiątkowe z wycieczki do Wadowic

W kopalni soli w Wieliczce

W jednym z dni wszyscy uczestnicy szkoleń udali się do Zakopanego, aby zapoznać się z historią i kulturą tej miejscowości oraz posłuchać wciąż żywej gwary podhalańskiej.
Młodzież, wzbogacona o wiedzę zdobytą na zajęciach oraz w czasie zwiedzania Krakowa i okolicy, przygotowała prezentacje przykładów naleciałości językowych, charakterystycznych gwary kresowej, wykorzystywanej przez Polaków, mieszkających w krajach, z których młodzi ludzie przyjechali.

Na tle Tatr w okolicach Zakopanego

Uczestnicy „Akademii języka ojczystego dla młodych Polaków ze wschodu” mieli także okazję zaprezentować się w odbywających się w czasie pobytu twórczych konkursach, m.in. w konkursie recytatorskim.

Koordynatorem szkoleń z ramienia Stowarzyszenia „Odra-Niemen” był Robert Martin (po lewej)

Młodzi ludzie, reprezentujący na szkoleniach w Krakowie Białoruś, składają serdeczne podziękowania Stowarzyszeniu „Odra-Niemen” i osobiście jego koordynatorowi Robertowi Martinowi za możliwość udziału w tak interesującym i doskonale zorganizowanym projekcie, jakim była „Akademia języka ojczystego dla młodych Polaków ze wschodu”.

Bożena Gabińska z Wołkowyska

No comments

Skomentuj

Skip to content