HomeOświataWspomnienie o lecie z Polską

Wspomnienie o lecie z Polską

W drugiej połowie sierpnia 38-osobowa grupa dzieci z Mińska i Mohylewa wraz z opiekunami spędziła niezapomniane dwa tygodnie na obozie w ośrodku wypoczynkowym „Krokus” w mieście Wisła wśród przepięknych polskich Beskidów.

Obozowicze podczas wycieczki w góry

Dla dzieci polskiego pochodzenia, uczących się języka polskiego jako przedmiotu w Szkole Średniej nr 2 w Mohylewie (nauczycielka Anastazja Tkaczowa) i Szkoły Społecznej Języka Polskiego przy ZPB w Mińsku (nauczycielka Polina Juckiewicz) szkoła językowa „Lektor” z Wrocławia i jej kadra pedagogiczna przygotowała nadzwyczajnie bogaty program pobytu i nauczania.

Podzielone na grupy dzieci miały trzydzieści lekcji języka polskiego (każda grupa), na każdym reprezentowanym przez uczestników pobytu poziomie zaawansowania.

Zajęcia podzielone były na dwadzieścia lekcji odbywających się w ramach zajęć przedpołudniowych (codziennie po dwie lekcje przez dziesięć dni zajęciowych – od poniedziałku do piątku) i zajęć popołudniowych – warsztaty językowe, na które złożyło się dziesięć lekcji (zajęcia językowo-plastyczne, mini projekty, zajęcia wokalno-językowe, gry symulacyjne, dyskusje i debaty).

Podczas zajęć z języka polskiego

Małe obozowiczki z Mohylewa

Przemawia kierownik obozu Anna Skrzypska

Z certyfikatami o ukończeniu kursu językowego „Lektora”

Dodatkowo przygotowane były zajęcia rekreacyjno-dydaktyczne, polegające na połączeniu zajęć sportowych, plastycznych i wokalnych z nauką języka polskiego, np. „bieg z językiem”, rozgrywki sportowe, festiwal polskiej piosenki, dyskoteki, ognisko ze śpiewaniem polskich piosenek, konkursy łamańców językowych, zabawy „Kalambury po polsku”, „Polska od kuchni” i inne.

Konkurs inscenizacji wiersza.Scenka na podstawie wiersza „Mucha w mucholocie”

Jury wysoko oceniało umiejętności aktorskie dzieci z Białorusi i poziom ich znajomości języka polskiego

Obozowicze z Mohylewa po konkursie piosenkarskim

Bardzo ciekawy był także program zwiedzania okolicy. Dzieci miały możliwość wspięcia się z przewodnikiem na jedną z najpiękniejszych polskich gór – Czantorię, odbyły wycieczki do Parku Narodowego „Barania Góra” i do Trzech Kopców Wiślańskich.

Wycieczka w góry

W drodze na Baranią Górę

Barania Góra – zdobyta!

To była doskonała okazja do poznania geografii Polski, pobytu u źródeł największej rzeki Polski w roku, który był ogłoszony Rokiem Wisły, a także okazją do poznania historii Polski, gdyż szlak zwiedzania często przebiegał przez miejsca, związane z wydarzeniami z okresu powstania 1864 r. oraz II wojny światowej.

Były też spacery po Wiśle, wyprawa do Skoczni Narciarskiej im. Adama Małysza i do Domu Zdrojowego, w którym znajduje się wykonana z białej czekolady figurka najsłynniejszego polskiego skoczka narciarskiego Adama Małysza.

Ten wyjazd był zorganizowany przez Związek Polaków na Białorusi i byłby niemożliwy bez wsparcia Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” i sfinansowania go przez wyższą izbę polskiego parlamentu w ramach sprawowania opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą.

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” serdecznie zaprasza polskie organizacje i środowiska za granicą do składania wniosków projektowych na rok 2018 w obszarach: Edukacja, Kultura i Dziedzictwo Narodowe, Aktywizacja Środowisk, Pomoc Charytatywna i Socjalna oraz Media. Wnioski mogą składać organizacje i środowiska polonijne. Termin składania wniosków na rok 2018 upływa 30 września 2017 roku. Wypełnione formularze wniosków można przesyłać na adres poczty elektronicznej: [email protected].

Polina Juckiewicz z Mińska

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content