HomeKulturaEliminacje do udziału w przyszłorocznym 24. Festiwalu Kultury Kresowej w Mrągowie

Eliminacje do udziału w przyszłorocznym 24. Festiwalu Kultury Kresowej w Mrągowie

Dział Kultury Związku Polaków na Białorusi ogłasza eliminacje do udziału w 24. Festiwalu Kultury Kresowej, który odbędzie się w Mrągowie w 2018 roku.

Scena amfiteatru w Mrągowie podczas koncertu galowego tegorocznego 23. Festiwalu Kultury Kresowej

Do udziału w eliminacjach Dział Kultury ZPB zaprasza: kapele ludowe, ludowe zespoły śpiewacze, zespoły pieśni i tańca oraz grupy wokalne, które w swojej twórczości odwołują się do kultury polskiej i dziedzictwa kulturalnego Kresów Wschodnich dawnej Rzeczypospolitej.

O udziale kandydata  w 24. Festiwalu Kultury Kresowej w Mrągowie Dział Kultury ZPB zdecyduje po obejrzeniu i wysłuchaniu trwającej do 20 minut artystycznej prezentacji. O czasie i miejscu prezentacji kandydat powinien poinformować Dział Kultury ZPB w terminie do 1 listopada br.

Dział Kultury ZPB w zaprezentowanym przez kandydata występie będzie oceniał:

– wykonanie instrumentalne (dobór i brzmienie instrumentów);

– stroje, ruch sceniczny oraz układ taneczny;

– akompaniament zespołu śpiewaczego i tanecznego;

– ogólny wyraz artystyczny.

O wynikach eliminacji i kandydatach, którzy zakwalifikują się do udziału w 24. Festiwalu Kultury Kresowej w Mrągowie, Dział Kultury ZPB poinformuje zainteresowanych w terminie do 10 stycznia  2018 roku.

Zgłoszenia do udziału w eliminacjach, zawierające informację o kandydacie oraz czasie i miejscu, w którym odbędzie się jego prezentacja artystyczna, należy kierować pod adresem: [email protected]

Renata Dziemiańczuk, wiceprezes ZPB ds. Kultury

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content