HomeKulturaPierwsza wystawa Towarzystwa Plastyków Polskich przy ZPB w Brześciu

Pierwsza wystawa Towarzystwa Plastyków Polskich przy ZPB w Brześciu

Zbiorowa wystawa prac członków działającego przy Związku Polaków na Białorusi Towarzystwa Plastyków Polskich po raz pierwszy w 25-letniej historii tej organizacji została otwarta 20 lipca w mieście nad Bugiem. Wernisaż odbył się w brzeskiej prywatnej galerii BelArt.

Na otwarcie wystawy, którą TPP przy ZPB przywiozło do Brześcia z okazji 25-lecia swojego istnienia z Grodna przybyła delegacja malarzy na czele z prezes TPP Walentyną Brysacz oraz wiceprezes ZPB ds. Kultury Renatą Dziemiańczuk. Gości z Grodna, wśród których byli także malarze Walentyna Szoba, Walery Stratowicz i Aleksander Wasilewicz, w galerii BelArt, współpracującej ze środowiskiem polskich malarzy w Brześciu przywitały: przewodnicząca brzeskiej filii TPP Alina Kondraciuk oraz właścicielka i dyrektor galerii BelArt Ludmiła Krapiwnaja.

Przemawia dyrektor galerii BelArt Ludmiła Krapiwnaja

Przemawia prezes TPP Walentyna Brysacz

Przewodnicząca brzeskiej filii TPP Alina Kondraciuk

Na wernisaż wystawy dzieł członków TPP przygotowanej z okazji 25-lecia organizacji przybyli także polscy dyplomaci, a mianowicie: konsul generalny RP w Brześciu Piotr Kozakiewicz oraz kierownik Referatu ds. Prawnych i Opieki Konsularnej w Konsulacie Generalnym RP w Brześciu konsul RP Krzysztof Rosiński.

Konsul RP w Brześciu Krzysztof Rosiński i konsul generalny RP w Brześciu Piotr Kozakiewicz

Na spotkanie ze sztuką przybyli także miejscowi działacze ZPB na czele z prezes miejscowego oddziału organizacji Ireną Głuchowską, brzescy miłośnicy malarstwa i nawet ekipa brzeskiej telewizji BugTV.

Witając zgromadzonych gości, dyrektor galerii BelArt Ludmiła Krapiwnaja powiedziała, że czuje się zaszczycona możliwością wystawienia w murach należącej do niej galerii prac artystów zrzeszonych w TPP przy ZPB.

Przemawia wiceprezes ZPB ds. Kultury Renata Dziemiańczuk

Wiceprezes ZPB ds. Kultury Renata Dziemiańczuk przedstawiła zgromadzonym członków grodzieńskiej delegacji i wyraziła nadzieję, że obecne kierownictwo TPP przy ZPB będzie częściej organizowało wspólne z brzeskimi malarzami przedsięwzięcia artystyczne.

Walentyna Brysacz, przemawiając do zgromadzonych, opowiedziała o dorobku kierowanej przez nią organizacji twórców. Wspomniała o przygotowanych przez TPP wystawach tematycznych, z których szeroki rozgłos zarówno na Białorusi, jak i w Polsce uzyskały m.in.: „Obrona Grodna w 1939 roku”, „Żołnierze Wyklęci”, „Pan Tadeusz, Dzisiejsze spojrzenie” i wiele innych. – Wymienić należy też szereg plenerów międzynarodowych, organizowanych przez nasze Towarzystwo. Były to m.in. plenery poświęcone Czesławowi Niemenowi, Napoleonowi Ordzie i utrwalonemu przez niego dziedzictwu, Elizie Orzeszkowej i bohaterom jej dzieł literackich, Bitwie pod Grunwaldem z okazji 600. rocznicy, św. Maksymilianowi Marii Kolbemu z okazji 70. rocznicy męczeńskiej śmierci i wiele innych inicjatyw, którymi się szczycimy – mówiła prezes TPP, podając, że w ciągu 25 lat istnienia Towarzystwu udało się zrealizować setki różnorodnych projektów: około 300 wystaw zbiorowych, z których wiele było pokłosiem tematycznych plenerów, ponad 100 wystaw indywidualnych i dziesiątki innych inicjatyw, w tym akcji charytatywnych, wspierających m.in. mieszkające na Białorusi dzieci niepełnosprawne z polskich rodzin. – Najważniejszym celem Towarzystwa Plastyków Polskich jest rozwój i promocja na Białorusi polskiej kultury, pielęgnowanie więzi historycznych i kulturowych z Polską, sprzyjanie odradzaniu i kształtowaniu świadomości narodowej, mieszkających na Białorusi Polaków – tak określiła cele kierowanej przez nią organizacji twórców prezes TPP Walentyna Brysacz, dodając, że członków organizacji łączy „miłość do sztuki, do Polski, do ziemi, na której mieszkamy”.

Działaczka polska wyraziła satysfakcję z powodu tego, że udało się zorganizować zbiorową wystawę dzieł członków TPP przy ZPB w Brześciu. – Jest to tym bardziej radosne, że wśród eksponowanych w tej galerii prac są także prace członków naszej organizacji, mieszkających w Brześciu – mówiła Walentyna Brysacz.

W imieniu brzeskich członków organizacji przemówiła przewodnicząca miejscowej filii TPP Alina Kondraciuk. – Bardzo się cieszę, że możemy być tutaj razem, my malarze brzescy i grodzieńscy – mówiła brzeska działaczka TPP.

Przemawia kierownik filii „Muzeum Artystyczne” Brzeskiego Obwodowego Muzeum Krajoznawczego Wasilij Guliajew

Satysfakcję z powodu otwarcia w Brześciu wystawy prac polskich malarzy z Grodna i Brześcia wyraził konsul generalny RP w Brześciu Piotr Kozakiewicz. Dyplomata nie szczędził komplementów pod adresem Towarzystwa Plastyków Polskich, które nazwał organizacją, stanowiącą nieocenioną wartość dla Związku Polaków na Białorusi. Odnosząc się do wystąpienia prezes Walentyny Brysacz, szef Konsulatu Generalnego RP w Brześciu zaznaczył, że wartości i pojęcia, o których wspomniała pani prezes, jako o łączących członków TPP, mają charakter uniwersalny i są składnikami tożsamości każdego Polaka, niezależnie od miejsca jego zamieszkania. – My tu, w Brześciu, od lat z odrobiną zazdrości patrzymy na północ, w kierunku Grodzieńszczyzny, gdzie Polaków jest więcej i więcej się dzieje w polskim środowisku. Mam nadzieję, że na kolejną inicjatywę Towarzystwa Plastyków Polskich przy ZPB na ziemi brzeskiej nie będziemy musieli czekać przez kolejne 25 lat – powiedział dyplomata.

Poziom artystyczny prac, wystawionych w brzeskiej galerii BelArt przez TPP przy ZPB, wysoko ocenił obecny na wernisażu kierownik filii „Muzeum Artystyczne” Brzeskiego Obwodowego Muzeum Krajoznawczego Wasilij Guliajew. Zwrócił on uwagę na różnorodność zaprezentowanych technik i styli malarskich oraz na radosną gamę kolorystyczną większości zaprezentowanych na wystawie prac.

Walentyna Szoba udziela wywiadu brzeskiej telewizji BugTV

Dyplomaci oglądają Katolog, który został wydany z okazji 25-lecia Towarzystwa Plastyków Polskich przy Związku Polaków na Białorusi

Wystawa prac członków TPP przy ZPB z okazji 25-lecia organizacji w brzeskiej galerii BelArt będzie dostępna dla zwiedzających do 5 sierpnia.

Znadniemna.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content