HomeOświataZPB rozpoczął letni cykl warsztatów metodycznych

ZPB rozpoczął letni cykl warsztatów metodycznych

Ponad 40 nauczycieli języka polskiego z całej Białorusi w dniach 1 i 2 lipca uczestniczyło w Grodnie w warsztatach metodycznych, które zainaugurowały letni cykl szkoleń dla nauczycieli, organizowanych przez Związek Polaków na Białorusi we współpracy z Fundacją Wolność i Demokracja na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej RP.

Prezes Związku Polaków na Białorusi Andżelika Borys

O zainteresowaniu podnoszeniem poziomu swoich kwalifikacji środowiska nauczycieli języka polskiego, pracujących na Białorusi, świadczy fakt że do udziału w warsztatach, rozliczonych na 28 uczestników zgłosiło się o 12 osób więcej niż planowali ich organizatorzy.

Reprezentowana była de facto cała Białoruś, gdyż oprócz nauczycieli z Grodna na warsztatach pojawili się także pedagodzy z Lidy, Wołkowyska, Brześcia, Baranowicz, Borysowa, Mińska, Dzierżyńska, Peliszcz, Witebska oraz Mohylewa.

Anna Kietlińska, prezes Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

Pierwsze w tym roku warsztaty poprowadziły: Anna Kietlińska, prezes Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, wykładająca język polski w III Liceum Ogólnokształcącym im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku oraz wykładowczyni na Uniwersytecie w Białymstoku (UwB) prof. dr hab. Elżbieta Awramiuk.

Prof. dr hab. Elżbieta Awramiuk

Anna Kietlińska podzieliła się z uczestnikami szkoleń metodyką wykładania języka polskiego, kładąc nacisk na kwestie kulturowe i literackie, występujące w procesie pracy nauczyciela polonisty. Kwestie językowe z kolei znalazły się w centrum uwagi uczestników warsztatów podczas zajęć z prof. Elżbietą Awramiuk.

Z ramienia ZPB organizatorem letniego cyklu warsztatów metodycznych dla nauczycieli języka polskiego z Białorusi była, jak co roku, osobiście prezes organizacji Andżelika Borys. To na jej ręce prof. Elżbieta Awramiuk przekazała najnowsze publikacje książkowe, wydane przez Zakład Współczesnego Języka Polskiego na UwB.

Tegoroczny cykl warsztatów metodycznych, organizowanych przez Związek Polaków na Białorusi we współpracy z Fundacją Wolność i Demokracja na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej RP przewiduje cztery odsłony. Pierwsze szkolenia odbyły się w miniony weekend – 1 i 2 lipca, kolejne odbędą się za tydzień. Trzecie spotkanie zaplanowane jest na sierpień, a ostatnie, wrześniowe, będzie niezwykłe, gdyż nauczycielom zostaną na nim przedstawione metodyki nauczania języka polskiego z wykorzystaniem technik teatralnych i aktorskich, a poprowadzą te szkolenia profesjonalni aktorzy.

Prof. Elżbieta Awramiuk przekazuje na ręce Andżeliki Borys najnowsze publikacje książkowe

Znadniemna.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content