HomeOświata„Młode Kresy” pikietowały Ambasadę Białorusi

„Młode Kresy” pikietowały Ambasadę Białorusi

We wtorek, 6 czerwca, pod Ambasadą Republiki Białoruś w Warszawie odbyła się pikieta w obronie polskich szkół w Grodnie i Wołkowysku. W pikiecie, oprócz organizatorów – działaczy Fundacji Młode Kresy, udział wziął między innymi poseł na Sejm RP Robert Winnicki, prezes Ruchu Narodowego.

Podczas pikiety

„Sytuacja jest bardzo poważna. Białoruska władza chce przeprowadzić nowelizację Kodeksu Oświatowego, co bezpośrednio uderzy w dwie polskie szkoły w Grodnie i Wołkowysku. Zgodnie z zamierzeniami Ministerstwa Edukacji Białorusi, część przedmiotów ma być wykładana w języku rosyjskim lub białoruskim – stwierdził rozpoczynając pikietowanie białoruskiej ambasady prezes Fundacji Młode Kresy Mirosław Kapcewicz. Dodał także, że „pozostała grupa przedmiotów może zostać zrusyfikowana przez lokalnych urzędników „na życzenie uczniów”.

„Litwę zamieszkuje około 160 tysięcy Polaków, na samej Wileńszczyźnie funkcjonuje blisko 100 polskich szkół. Dla porównania, na Białorusi, zgodnie z ostatnim spisem powszechnym, mieszka 295 tysięcy rodaków, a działają tam tylko dwie szkoły z polskim językiem nauczania. Zapotrzebowanie jest o wiele większe – oznajmił prezes Fundacji Młode Kresy.

Przemawia Mirosław Karcewicz, prezes Fundacji Młode Kresy. Drugi od prawej (pod krawatem) – Robert Winnicki, poseł na Sejm RP i prezes Ruchu Narodowego

Następnie głos zabrał poseł na Sejm RP, prezes Ruchu Narodowego, Robert Winnicki.

Przemawia Robert Winnicki, poseł na Sejm RP i prezes Ruchu Narodowego

Poinformował on uczestników pikiety, że w sprawie dyskryminacji polskiej mniejszości narodowej na Białorusi będzie ponadpartyjna zgoda w Sejmie. „Nie będzie dobrych relacji na linii Warszawa-Mińsk, jeżeli polska mniejszość nie będzie miała zagwarantowanych praw kulturalnych, językowych i oświatowych” – zapewnił poseł.

„Liczba szkół polskich szkół na Białorusi jest skandaliczna. Wszędzie tam, gdzie są liczne skupiska naszych rodaków, powinna znajdować się polska szkoła. Powinni oni mieć zapewnioną możliwość edukacji w swym ojczystym języku – oznajmił Winnicki.

Do Ambasady Republiki Białoruś został przekazany apel, podpisany przez prezesa Fundacji Młode Kresy i jego popleczników o następującej treści:

„Szanowni Państwo!

Jako spadkobiercy wspólnej historii i wieloletniej ścisłej współpracy pomiędzy naszymi Narodami, zwracamy się z gorącym apelem dotyczącym szkolnictwa polskiego na Białorusi. Głęboko wierzymy w Państwa dobrą wolę, w chęć ciągłego rozwoju wzajemnych stosunków białorusko- polskich. W ostatnim czasie udało nam się odnieść sporo wspólnych sukcesów w zakresie wzajemnego zrozumienia i polepszania jakości dialogu pomiędzy naszymi Narodami.

Jednak kontynuacja tejże tendencji nie będzie możliwa bez zwiększenia dostępności obywateli Republiki Białoruś legitymujących się narodowością Polską do szkolnictwa w języku polskim. Rodacy nasi, będący obywatelami Państwa kraju wielokrotnie deklarowali wierność Białorusi jako Państwu, niejednokrotnie z dumą podkreślając swoją białoruską przynależność państwową. Wierzymy, iż podejmiecie Państwo stosowne kroki jako Ambasada, zmierzające do naświetlenia problemu Władzom w Mińsku. Szkolnictwo i dostępność ojczystej kultury jest podstawą do dalszego pozytywnego kreowania i rozwoju wzajemnych stosunków w atmosferze przyjaźni i chęci ścisłej współpracy. Dotyczy to zarówno szkolnictwa białoruskojęzycznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i polskojęzycznego na Białorusi. Uważamy, iż jedynie zasada pełnej wzajemności, pozbawiona wszelkich roszczeń, pozwoli nam stopniowo poprawiać jakość relacji pomiędzy naszymi Narodami.

Gorąco wierzymy, iż zainteresujecie się Państwo sprawą i nadacie jej odpowiedni urzędowy tok, zmierzający do realizacji naszych postulatów. Jesteśmy przekonani, iż Państwo, jako przedstawiciele Republiki Białoruś na naszym terytorium rozumiecie istotę dostępu do edukacji lepiej niż ktokolwiek inny”.

Znadniemna.pl za Kresy.pl, zdjęcia Adama Zawalnii/Radio Racyja

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content