HomeKultura„Okna i gwiazdy” Aleksandra Bołdakowa

„Okna i gwiazdy” Aleksandra Bołdakowa

Wernisaż wystawy pt. „Okna i gwiazdy” Aleksandra Bołdakowa, członka Towarzystwa Plastyków Polskich przy Związku Polaków na Białorusi, odbył się 31 marca w grodzieńskiej galerii „Tyzenhauz”.

Historyk sztuki Natalia Pawlenko, dyrektor galerii „Tyzenhauz” Olga Babińska i artysta malarz Aleksander Bołdakow

Artysta zaprezentował na wystawie cykl obrazów, proponując porównanie własnej malarskiej wizji otaczającego nas świata ze sposobem postrzegania rzeczywistości przez widza. Domy, okna, gwiazdy – w prezentowanych na wystawie obrazach artysta połączył lirykę, filozofię i życie codzienne.

Aleksander Bołdakow

Refleksją o zaprezentowanym przez Aleksandra Bołdakowa zbiorze dzieł malarskich podzieliła się historyk sztuki Natalia Pawlenko. Znawczyni malarstwa zaznaczyła, że autor nie tworzy oddzielnych, niezależnych od siebie obrazów, lecz, myśląc konceptualnie, łączy je w zbiory, które można postrzegać całościowo:

Przemawia historyk sztuki Natalia Pawlenko

„ On rozpracowuje ideę, bada pomysł z różnych stron, degustuje go, przenika w głąb siebie i wydostaje to, co jest sakralne. „Okna i drzwi” to projekt, w którym malarz łączy coś, co jest realistyczne, co osadza nas w rzeczywistości, i jednocześnie skupia na sobie naszą uwagę, zaczarowuje tajemniczością, i tak naprawdę wynika z naszej wyobraźni. Czym są gwiazdy – obiektami fizycznymi, czy naszym o nich wyobrażeniem, gdyż nie możemy do nich się zbliżyć. Na wszystkich obrazach malarza obecny jest wizerunek domu, symbolizującego rzeczywistość, wszystkim nam znaną. Okna są projekcją tego, że sam obraz jest oknem w inny świat, oknem, które, będąc częścią domu, jawi nam ten świat, a nas jawi światu.

Podczas wernisażu

Autor specjalnie upraszcza formy robi je płaskie, unika realistycznej sugestii”.

Prezes Towarzystwa Plastyków Polskich przy ZPB Walentyna Brysacz gratuluje artyście

– Każdy projekt Aleksandra Bołdakowa wyróżnia się czymś niezwyczajnym – mówiła podczas otwarcia wystawy dyrektor galerii „Tyzenhauz” Olga Babińska, podkreślając, że między innymi z tego powodu chętnie zaprasza ona tego właśnie artystę, żeby właśnie w galerii „Tyzenhauz” prezentował swoje projekty.

Pogratulować Aleksandrowi Bołdakowowi kolejnej wystawy przybyli na jej wernisaż przyjaciele, członkowie rodziny oraz koledzy z Towarzystwa Plastyków Polskich przy ZPB.

Podziwiać „Okna i gwiazdy” Aleksandra Bołdakowa w galerii „Tyzenhauz” można do 14 kwietnia.

Natalia Klimowicz

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content