HomeOświataKlasyka poezji i debiut poetycki na Konkursie Inscenizacji Polskiego Wiersza

Klasyka poezji i debiut poetycki na Konkursie Inscenizacji Polskiego Wiersza

Ponad sto dwadzieścia dzieciaków polskiego pochodzenia z Grodna, Brześcia, Baranowicz, Mińska, Lidy, Słonimia, Nowogródka, Wołkowyska, Lachowicz i innych miejscowości wzięło 1 kwietnia udział w Konkursie Inscenizacji Polskiego Wiersza dla Najmłodszych, tradycyjnie organizowanym na wiosnę przez Związek Polaków na Białorusi.

Przed rozpoczęciem przeglądu konkursowego do uczestników i publiczności zwróciła się prezes ZPB Andżelika Borys. Poprosiła wszystkich obecnych na sali młodych aktorów aby wychodzili na scenę bez tremy, gdyż dla każdego uczestnika konkursu jego organizatorzy – Związek Polaków na Białorusi, Konsulat Generalny RP w Grodnie oraz Stowarzyszenie Odra-Niemen z Wrocławia – przygotowali prezenty i dyplomy pamiątkowe.

Andżelika Borys, prezes Związku Polaków na Białorusi

Andżelika Borys przedstawiła zgromadzonym na sali gościa przeglądu konkursowego z ramienia Konsulatu Generalnego RP w Grodnie, będącego współorganizatorem wydarzenia – konsul RP Violettę Sobierańską.

Violetta Sobierańska, konsul RP w Grodnie

Pani konsul życzyła młodym aktorom świetnych występów i dziękowała ich opiekunom i nauczycielom za to, że potrafili zainteresować swoich podopiecznych polską poezją i przekonać ich, aby nauczyli się na pamięć polskiego wierszyka.

Mimo przygotowanych dla wszystkich uczestników konkursu dyplomów „za udział”, organizatorzy ufundowali także dyplomy i nagrody dla tych, kto swoje inscenizacje przygotował najlepiej, bardziej pomysłowo i oryginalnie – tych, kto potrafił zaprezentować lepszą polską wymowę i lepszą grę aktorską.

Jury konkursu (od prawej): Danuta Karpowicz, Andrzej Pisalnik, Halina Cieriebiej i Irena Waluś

Wszystkie te elementy musiało ocenić, wyłaniając zwycięzców i laureatów konkursu jury, w którego skład weszli: Irena Waluś – wiceprezes ZPB, redaktor naczelna „Magazynu Polskiego na uchodźstwie”, Andrzej Pisalnik – sekretarz Zarządu Głównego ZPB, redaktor naczelny portalu Znadniemna.pl, a także doświadczone nauczycielki-polonistki Danuta Karpowicz i Halina Cieriebiej.

Interpretacja wiersza pt. „Czy marzenia spełniać się powinny” Teresy Fiutowskiej w wykonaniu młodych aktorów ze Szkoły Średniej nr 23 w Grodnie

Jury konkursu miało niezwykle trudne zadanie, gdyż poziom zaprezentowanych przez młodych aktorów interpretacji wierszy polskich poetów okazał się bardzo wyrównany.

Źródłem inspiracji dla uczestników konkursu stało się dziedzictwo poetyckie klasyków polskiej poezji dla dzieci, zwłaszcza – wiersze Jana Brzechwy i Juliana Tuwima.

Wiersz „Polscy Rycerze” w wykonaniu Marcina Pisalnika

Nie obeszło się jednak i bez poetyckiego debiutu, którego sprawcą został siedmioletni Marcin Pisalnik. Wystartował on w konkursie z wierszem pt. „Polscy Rycerze”, ułożonym specjalnie dla młodego aktora przez jego tatę.

Jurorzy postanowili odznaczyć debiut poetycki i jego sprawcę Marcina Pisalnika Dyplomem z wyróżnieniem. Jeszcze dwa takie same dyplomy zostały przyznane: aktorom z grodzieńskiej Średniej Szkoły nr 23 za interpretację wiersza pt. „Czy marzenia spełniać się powinny” Teresy Fiutowskiej oraz uczniom Szkoły Średniej w Porzeczu za inscenizację wiersza Doroty Gelner pt. „Czekoladki dla sąsiadki”.

Inscenizacja „Czekoladki dla sąsiadki” Doroty Gelner w wykonaniu dzieci, uczących się języka polskiego w Porzeczu

Co się tyczy trzech najlepszych wystąpień – najwyżej oceniona przez jurorów i premiowana I miejscem w Konkursie Inscenizacji Polskiego Wiersza dla Najmłodszych okazała się inscenizacja wiersza Juliana Tuwima „Rzepka” w wykonaniu Szkółki Społecznej przy ZPB w Lidzie.

II miejsce jurorzy przyznali uczennicom Polskiej Szkoły w Wołkowysku Ksenii Iwaszko i Oldze Kolenko za niezwykle udaną interpretację sceniczną wiersza pt. „Szybko” Danuty Wawiłow.

III miejsce zdobyli zaś dzieciaki, uczące się języka polskiego w Szkółce Społecznej przy ZPB w Nowogródku, za przepiękną i dowcipną inscenizację wiersza Jana Brzechwy pt. „Żuraw i Czapla”.

Zapraszamy Państwa do obejrzenia fotoreportażu z Konkursu Inscenizacji Polskiego Wiersza:

„Chory Kotek” Stanisława Jachowicza w wykonaniu uczniów Polskiej Szkoły Społecznej im. Tadeusza Rejtana w Baranowiczach

„Włos” Jana Brzechwy w wykonaniu uczniów Polskiej Szkoły Społecznej im. Tadeusza Rejtana w Baranowiczach

„Hipopotam” Jana Brzechwy w wykonaniu uczniów z Polskiej Szkoły Społecznej przy ZPB w Brześciu

„Żaba” Jana Brzechwy w wykonaniu uczniów z Polskiej Szkoły Społecznej przy ZPB w Brześciu

„Bocian i żaba” Agnieszki Frączek w wykonaniu uczniów Szkółki Społecznej przy ZPB w Lidzie

„Zosia samosia” Juliana Tuwima w wykonaniu Angieliny Glebowicz i Julii Bortnickiej z Małej Brzostowicy

„Kłótnia zabawek” Jana Brzechwy w wykonaniu uczniów Szkoły Średniej Nr 69 w Mińsku

„Żuraw i czapla” Jana Brzechwy w wykonaniu uczniów Szkoły Średniej Nr 69 w Mińsku

„Lecą lata, rośnie Agata” Doroty Gellner w wykonaniu uczniów Szkoły Średniej Nr 69 w Mińsku

„Sposób na laleczkę” Marii Konopnickiej w wykonaniu uczniów Szkoły Średniej Nr 69 w Mińsku

„Samochwała” Jana Brzechwy w wykonaniu Anastazji Lebiedźkiej ze Słonimia

„Kruk i żaba” Danuty Wawiłów w wykonaniu uczniów ze Szkoły Średniej nr 26 w Grodnie

„Lokomotywa” Juliana Tuwima w wykonaniu młodych aktorów z Lachowicz

„Mucha” Michała Jankowiaka w wykonaniu Anastazji Klimowicz z chóru „Cantus Cordis” z Mińska

„Kotek” Juliana Tuwima w wykonaniu Asi Łapciewej z Mińska

Uczniowie Szkółki Społecznej w Lidzie (nauczyciel Swietłana Worono) na zakończenie Konkursu zagrali przedstawienie „Zwiastowanie wiosny”

Przemawia Renata Dziemiańczuk, wiceprezes ZPB ds. Kultury

Koncert chóru „Cantus Cordis” z Mińska pod kierownictwem Janiny Chwalko

Podczas wręczenia dyplomów i prezentów

Zdobywcy I miejsca Konkursu Inscenizacji Polskiego Wiersza – uczniowie Szkoły Społecznej przy ZPB w Lidzie (nauczyciel Weronika Piuta)

Znadniemna.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content