HomeKulturaWystawa, spotkanie opłatkowe i prezentacja almanachu w Towarzystwie Plastyków Polskich przy ZPB (zdjęcia)

Wystawa, spotkanie opłatkowe i prezentacja almanachu w Towarzystwie Plastyków Polskich przy ZPB (zdjęcia)

Od razu trzy wydarzenia o charakterze kulturalnym odbyły się 19 stycznia w działającym przy Związku Polaków na Białorusi Towarzystwie Plastyków Polskich.

Wernisaż wystawy „Retrospekcja Piękna”

Otwiera wystawę Jurij Kiturko, dyrektor Muzeum Historyczno – Archeologicznego w Grodnie

Przemawia historyk sztuki Marina Zagidulina

Andrzej Filipowicz

Na Nowym Zamku w Grodnie odbył się wernisaż wystawy pt. „Retrospekcja Piękna” autorstwa członka Zarządu TPP przy ZPB Andrzeja Filipowicza. Na wernisażu, wśród miłośników twórczości znanego i cenionego grodzieńskiego artysty, można było zauważyć wiceprezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Krzysztofa Łachmańskiego, konsula generalnego RP w Grodnie Jarosława Książka z małżonką Elżbietą, a także liczną reprezentację działaczy Związku Polaków na Białorusi na czele z wiceprezesami ZPB Renatą Dziemiańczuk i Ireną Waluś.

Jarosław Książek, konsul generalny RP w Grodnie i Krzysztof Łachmański, wiceprezes Stowarzyszenia „Wspolnota Polska”

Uroczystość otwarcia wystawy rozpoczęła występem wokalnym córka artysty Polina Filipowicz.

Śpiewa Polina Filipowicz

Córka Polina i żona Tatiana Filipowicz

Wystawa „Retrospekcja Piękna” jest już osiemnastą wystawą personalną Andrzeja Filipowicza w jego karierze artystycznej. Dzieła malarskie Andrzeja Filipowicza znajdują się w zbiorach wielu galerii zarówno na Białorusi, jak i w Polsce.

Wiele obrazów artysty przechowywanych jest przez kolekcjonerów, mieszkających w najdalszych zakątkach świata, w ich zbiorach prywatnych.

Wystawa „Retrospekcja Piękna”, jak wskazuje nazwa, jest zbiorem dzieł malarskich Andrzeja Filipowicza, które pochodzą z różnych okresów twórczej kariery artysty, trwającej już ponad 20 lat.

Spotkanie opłatkowe

Występ dziecięcego teatrzyku „Przyjaciele”

Występ dziecięcego teatrzyku z rejonu grodzieńskiego z inscenizacją na temat Bożego Narodzenia oraz krótki koncert w wykonaniu zespołu „Wesoła Gromadka” pod kierownictwem Anny Porzeckiej poprzedziły spotkanie opłatkowe, w Towarzystwie Plastyków Polskich na które przybyli przedstawiciele władz Związku Polaków na czele z przewodniczącą Rady Naczelnej ZPB Anżeliką Orechwo.

Zespół „Wesoła Gromadka”

Śpiewa Jana Gawin

Konsul w Konsulacie Generalnym RP w Grodnie Leszek Wanat dziękując malarzom za zaproszenie na spotkanie opłatkowe przedstawił obecnym swoją nową koleżankę – konsul RP Annę Pustuł, która wcześniej pełniła misję konsula w Konsulacie Generalnym RP w Irkucku.

Przemawia Anżelika Orechwo, przewodnicząca Rady Naczelnej ZPB

Konsul RP w Grodnie Leszek Wanat

Anna Pustuł, konsul RP w Grodnie

Przemawia wiceprezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Krzysztof Łachmański

Krzysztof Łachmański wręcza złoty medal Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Gennadiuszowi Picce, prezesowi TPP

Andrzej Filipowicz odbiera srebrny medal Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

Gościem spotkania opłatkowego w TPP przy ZPB był wiceprezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” (SWP) Krzysztof Łachmański. Dziękując za zaproszenie na spotkanie opłatkowe do TPP przy ZPB Krzysztof Łachmański chwalił współpracę, jaką prowadzą artyści, zrzeszeni w Związku Polaków na Białorusi ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska”, zwłaszcza z należącym do SWP „Domem Polonii” w Pułtusku.

Prezentacja almanachu

Prezes TPP Gennadiusz Picko prezentuje almanach

Dzięki Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska”, we współpracy z redakcjami ZPB – czasopismem „Magazyn Polski na uchodźstwie”, gazetą „Głos znad Niemna na uchodźstwie” i portalem Znadniemna.pl, pod koniec ubiegłego roku Towarzystwo Plastyków Polskich przy ZPB po raz pierwszy w 25-letniej historii istnienia organizacji wydało almanach pt. „Nadniemnie”, opowiadający o najważniejszych, podejmowanych przez TPP przy ZPB, twórczych inicjatywach i wydarzeniach, a także przedstawiający sylwetki najaktywniejszych działaczy Towarzystwa. Najwięcej miejsca w almanachu poświęcono biografii i twórczemu dorobkowi założyciela TPP przy ZPB śp. Stanisława Kiczki.

Leszek Wanat dzieli się opłatkiem z Anżeliką Orechwo

Andrzej Filipowicz dzieli się opłatkiem z Haliną Jakołcewicz, prezes Stowarzyszenia Polaków – Ofiar Represji Politycznych

Gennadiusz Picko dzieli się opłatkiem z Andrzejem Poczobutem

Stanisław Kuźmiar dzieli się opłatkiem z Walentyną Brysacz

Walery Stratowicz dzieli się opłatkiem z córką i żoną Stanisława Kiczki

Znadniemna.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content