HomeSpołeczeństwoAndżelika Borys została prezesem ZPB!

Andżelika Borys została prezesem ZPB!

Stosunkiem głosów 99 – «za», 85 – «przeciw», przy pięciu głosach nieważnych, Andżelika Borys została dzisiaj wybrana na prezesa Związku Polaków na Białorusi, pokonując starającego się o reelekcję dotychczasowego prezesa — Mieczysława Jaśkiewicza.

zjazd_zpb_borys_slider

Przemawia Andżelika Borys

Tak w tajnym głosowaniu zdecydowali delegaci, odbywającego się dzisiaj w Grodnie IX Zjazdu ZPB.

zjazd_zpb_borys

Zgodnie z opinią, najczęściej słyszaną od delegatów Zjazdu, o ich wyborze w największym stopniu zadecydowały wygłoszone na forum programy kandydatów na prezesa ZPB.

zjazd_zpb_jaskiewicz1

Mieczysław Jaśkiewicz przedstawia swój program wyborczy

Jak świadczą wyniki głosowania, program bardziej przekonujący, bardziej atrakcyjny, otwierający przed organizacją większe perspektywy, potrafiła zaproponować delegatom Andżelika Borys.

zjazd_zpb_borys2

Swój program wyborczy przedstawia Andżelika Borys

Głosując na nią delegaci opowiedzieli się między innymi za wzmocnieniem autorytetu organizacji, który będzie potrzebny w świetle ewentualnych prób zalegalizowania ZPB przez władze białoruskie na fali obserwowanego ostatnio polepszenia stosunków polsko-białoruskich.

zjazd_glosowanie

Podczas głosownia

Do delegatów w programie Andżeliki Borys przemówiła też obietnica decentralizacji władzy w ZPB. Ma ona polegać na wzmocnieniu samodzielności największych i najprężniej działających oddziałów terenowych ZPB, które powinny mieć własne budżety na swoją działalność.

zjazd_zpb_publicznosc

zjazd_zpb_publicznosc3

zjazd_zpb_publicznosc4

zjazd_zpb_publicznosc2

A rola Zarządu Głównego ZPB ma się przy tym sprowadzać do koordynacji działań poszczególnych oddziałów i inicjatyw związkowych w skali całego kraju oraz do wspierania najbardziej wartościowych inicjatyw poprzez pomoc w pozyskiwaniu środków na ich realizację.

zjazd_zpb_gawin

Przemawia prezes honorowy ZPB Tadeusz Gawin

zjazd_zpb_poczobut2

Przemawia Andrzej Poczobut

zjazd_zpb_porzecki

Przemawia Józef Porzecki

zjazd_zpb_baranowicz

Przemawia Wiktor Baranowicz, prezes Oddziału ZPB w Mołodecznie

zjazd_zpb_biernacka1

Przemawia Irena Biernacka, prezes Oddziału ZPB w Lidzie

Andżelika Borys mówiła też o konieczności solidarnej walki Polaków na Białorusi o każdego z rodaków, którzy z racji swojej działalności społecznej są poddawani presji ze strony władz.

zjazd_zpb_porzecki_malewicz

Zjazd prowadzi Tadeusz Malewicz

zjazd_zpb_sekretariat1

Sekretariat Zjazdu

Ostatni przypadek takiej presji dotyczy, jak się okazuje kapelana Związku Polaków, księdza Aleksandra Szemeta, który za sprawą interwencji białoruskiego pełnomocnika ds. Religii i narodowości Leanida Hulaki otrzymał zakaz przybycia na IX Zjazd ZPB i nakaz zrzeczenia się kapelaństwa w Związku Polaków.

zjazd_zpb_glosowanie_prezesa3

Wybory prezesa w tajnym głosowaniu

zjazd_zpb_glosowanie_prezesa

zjazd_zpb_glosowanie_prezesa2

zjazd_zpb_glosowanie_prezesa4

zjazd_zpb_glosowanie_prezesa1

zjazd_zpb_glosowanie_prezesa5

Andżelika Borys oznajmiła, że po jej wyborze na prezesa zainicjuje ona szereg przedsięwzięć w obronie księdza, który był z działaczami ZPB w najtrudniejszych dla organizacji okresach.

zjazd_zpb_kmiecik

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej IX Zjazdu ZPB Paweł Kmiecik ogłasza, że nowym prezesem ZPB została Andżelika Borys

zjazd_zpb_kmiecik1

zjazd_zpb_borys3

Andżelika Borys dowiedziała się o wyniku głosowania

zjazd_zpb_wybrana_prezes

zjazd_zpb_goscie

Goście IX Zjazdu ZPB

Po wyborze na prezesa ZPB Andżelice Borys złożyli gratulacje obecni na Zjeździe goście: Ambasador RP na Białorusi Konrad Pawlik, konsul generalny RP w Grodnie Jarosław Książek oraz członek Zarządu Stowarzyszenia Odra-Niemen z Wrocławia Eugeniusz Gosiewski.

zjazd_zpb_pawlik

Konrad Pawlik, ambasador RP na Białorusi

zjazd_zpb_ksiazek

Jarosław Książek, konsul generalny RP w Grodnie

zjazd_zpb_gosiewski1

Eugeniusz Gosiewski, członek Zarządu Stowarzyszenia Odra-Niemen

Zjazd, oprócz prezesa ZPB wybrał też nową 35-osobową Radę Naczelną, której przewodniczącą została Anżelika Orechwo, a także Komisję Kontrolno-Rewizyjną.

W Zjeździe wzięło udział 189 delegatów na 200 uprawnionych, czyli — 94,5 procent od wszystkich działaczy, oddelegowanych na Zjazd przez struktury ZPB ze wszystkich obwodów Białorusi. Liczba akredytowanych na IX Zjazd dziennikarzy wyniosła 14 osób. Byli to reprezentanci polskich i niezależnych białoruskich mediów.

Znadniemna.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content