HomeHistoriaGrodzieńskie obchody 430. rocznicy śmierci Króla Stefana Batorego

Grodzieńskie obchody 430. rocznicy śmierci Króla Stefana Batorego

Mszą świętą w grodzieńskiej bazylice katedralnej zakończyły się dwudniowe uroczystości z okazji 430. rocznicy śmierci jednego z najwybitniejszych władców w dziejach Polski i Wielkiego Księstwa Litewskiego – z Bożej łaski Króla Polski, Wielkiego Księcia Litewskiego, Ruskiego, Pruskiego, Mazowieckiego, Żmudzkiego, Kijowskiego, Wołyńskiego, Podlaskiego, Inflanckiego, a także Księcia Siedmiogrodzkiego, Jego Królewskiej Mości Stefana Batorego, zmarłego w Grodnie 12 grudnia 1586 roku.

husaria33

Nabożeństwo w katedrze pw. św. Franciszka Ksawerego w intencji Króla Stefana Batorego celebrował osobiście biskup grodzieński Aleksander Kaszkiewicz.

husaria27

Ekscelencja powitał obecnych w katedrze organizatorów obchodów rocznicy śmierci Stefana Batorego w umiłowanym przez monarchę grodzie nad Niemnem – władze Fundacji „Hussar”, przebranych za rycerzy i szlachtę z XVI stulecia uczestników Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Chorągiew Hetmana Stanisława Żółkiewskiego” oraz pracowników i administrację Grodzieńskiego Państwowego Muzeum Historyczno-Archeologicznego.

husaria24

Na nabożeństwie obecni byli także przedstawiciele dyplomacji polskiej, na czele z konsulem generalnym RP w Grodnie Jarosławem Książkiem, dyplomaci litewscy, węgierscy i nawet rumuńscy, gdyż Stefan Batory, Węgier z pochodzenia, urodził się w krainie leżącej współcześnie w granicach Rumunii.

husaria25

husaria26

husaria23

O życiu Jego Królewskiej Mości Stefana Batorego, o jego wybitnych osiągnięciach i dokonaniach, jako władcy, wodza wojennego i dyplomaty Jego Ekscelencja Aleksander Kaszkiewicz opowiedział w okolicznościowym kazaniu.

husaria28

husaria29

husaria30

husaria31

husaria32

husaria34

husaria36

husaria38

Mszę świętą w intencji Stefana Batorego poprzedził przemarsz przez centrum Grodna – od zamków królewskich do katedry – uczestników obchodów rocznicy śmierci Króla, przebranych w stroje z epoki, w której żył i królował Stefan Batory.

husaria

husaria1

husaria2

husaria3

husaria4

Grodnianie, obserwujący skrzydlatych husarzy oraz rycerzy szesnastowiecznych, maszerujących ulicami ich miasta entuzjastycznie klaskali na widok barwnego przemarszu i dzielili się spostrzeżeniami, iż tego typu przedstawienia w królewskim mieście powinny być organizowane jak najczęściej, gdyż mają znaczenie nie tylko edukacyjne, lecz także potrafiłyby zwabić do Grodna większe rzesze turystów, spragnionych poznania historii dziejów grodu nad Niemnem w okresie jego rozkwitu, który przypadł akurat na okres królowania Stefana Batorego.

husaria7

husaria5

husaria9

husaria8

husaria10

husaria11

husaria12

husaria13

husaria14

husaria15

husaria16

husaria17

husaria19

husaria20

husaria22

Dnia poprzedzającego przemarsz i nabożeństwo husarze z Chorągwi Hetmana Stanisława Żółkiewskiego dawali na terenie Nowego Zamku pokazy walki na szablach, a także demonstrowali między innymi zbroję, którą nosili husarze, walczący w ciężkich husarskich skrzydlatych chorągwiach.

husaria35

Fot.: belsat.eu

husaria37

Fot.: belsat.eu

Znadniemna.pl

Najnowsze komentarze

  • jestem pod ogromnym wrażeniem i dumny, ze Grodzianie pokazali swój patriotyzm i miłość do Rzeczypospolitej.

Skomentuj

Skip to content