HomeSpołeczeństwoSenackie komisje poparły przyjęcie nowelizacji ustawy o Karcie Polaka

Senackie komisje poparły przyjęcie nowelizacji ustawy o Karcie Polaka

Połączone senackie Komisje ds. Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą oraz Samorządu Terytorialnego opowiedziały się za przyjęciem nowelizacji ustawy o Karcie Polaka bez poprawek.

Fot.: Kresy24.pl

Fot.: Kresy24.pl

Senatorowie odrzucili poprawki formalne zaproponowane przez Biuro Legislacyjne Senatu, które zgłosiła wiceszefowa Komisji ds. Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Grażyna Stark z PO.

W myśl nowelizacji decyzję o świadczeniach pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka, którzy wystąpią o stały pobyt w Polsce, mają wydawać nie starostowie, ale wojewodowie.

Dyrektor Departamentu Obywatelstwa i Repatriacji MSWiA Marek Zieliński na posiedzeniu komisji wskazywał, że znowelizowane przepisy pozwolą uprościć procedurę przyznawania środków, sprawiając jednocześnie, że będzie ona tańsza i szybsza.

– Podstawową zmianą było przeniesienie wydawania decyzji o przyznaniu świadczeń pieniężnych ze starostów na wojewodów. Skąd ta zmiana? Przede wszystkim wnioski są składane do jednego organu, czyli decyzje o przyznanie stałego pobytu, jak i decyzje o przyznaniu takich świadczeń wydaje ten sam organ, czyli zyskujemy możliwość nad tym kontroli. Istniała taka obawa, że osoby, które uzyskiwały stały pobyt, będą mogły składać takie wnioski u kilku starostów – wyjaśnił Marek Zieliński.

Karta Polaka przyznawana jest osobom polskiego pochodzenia żyjącym w 15 krajach powstałych lub odrodzonych po rozpadzie ZSRR, które nie uznają podwójnego obywatelstwa.

Poprzednia nowelizacja ustawy zakłada ułatwienia dla posiadaczy Karty w osiedlaniu się w Polsce i ubieganiu się o polskie obywatelstwo.

Obecną nowelizację ustawy Sejm przyjął 15 listopada.

Znadniemna.pl za radiomaryja.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content